Liderzy Wyszkoleni!

Zakończył się cykl liderskich warsztatów szkoleniowych dla seniorów realizowany w ramach Programu EpiCentrum Senior Life. Podczas 3 zjazdów szkoleniowych, które odbyły się na przełomie maja i czerwca 2018r. w Gościeszowicach, Potoczku i Lubiatowie, seniorzy przygotowywali się do pełnienia roli Animatora Społecznego. Warsztaty ukierunkowane były na rozwój osobisty uczestników oraz podniesienie motywacji do podejmowania działań społecznych. Wskazane zostały im techniki wpływające na aktywizację mieszkańców, liderzy wyposażeni zostali w niezbędne narzędzia do pełnienia funkcji animatora-wolontariusza. Podczas szkoleń liderzy nabyli m.in. wiedzę z zakresu wolontariatu, komunikacji, analizy potrzeb a także świadczenia usług społecznych w zakresie kultury, sportu, edukacji i opieki. Liderzy w odpowiedzi na potrzeby wskazane przez seniorów lokalnych stworzyli Programy Działalności każdego Centrum w oparciu, o który będą realizować działania na rzecz osób starszych, których celem będzie nie tylko poprawa, jakości życia oraz rozwój systemów wsparcia umożliwiających zaspokojenie potrzeb specyficznych dla wieku podeszłego, ale też poszerzenie dostępności do usług zewnętrznych osobom starszym a w szczególności o ograniczonej samodzielności i samotnym. Centra stworzone zostaną na terenie 4 gmin: Żukowice, Radwanice, Nowe Miasteczko oraz Szprotawa. Kolejnym etapem działań Liderów będzie rekrutacja uczestników do swoich Centrów.

I Zjazd w Gościeszowicach – 16-18 maja 2018

II Zjazd w Potoczku – 24-26 maja 2018

III Zjazd w Lubiatowie – 12-14 czerwca 2018
Spotkanie informacyjne z Liderami

7 maja 2018r. w siedzibie Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich odbyło się spotkanie informacyjne dla Liderów uczestniczących w Projekcie Epicentrum Senior Life, podczas, którego omówione zostały szczegółowe założenia projektu, opracowany został harmonogram szkoleń a także wskazane zostały kierunki usług, które powinny zostać zawarte w Programach Działania opracowanych przez seniorów.

Spotkanie informacyjne współfinansowane zostało ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
Nabór na Liderów Społecznych zakończony

Skończył się nabór do projektu Epicentrum Senior Life. Wśród wszystkich nadesłanych formularzy zgłoszeniowych wybranych zostało 10 uczestników, którzy podczas szkoleń przygotowywać się będą do pełnienia roli Lidera Społecznego świadczącego swoją pracę na rzecz seniorów. Przed uczestnikami cykl szkoleń, podczas których zwiększą swoje kompetencje liderskie a także zdobędą umiejętności i wiedzę na temat wolontariatu oraz świadczenia usług. Liderzy stworzą Programy Działań i wdrożą je w nowopowstałych Centrach, które zaistnieją w Gminie Żukowice, Radwanice, Nowe Miasteczko, Szprotawa. Programy dla seniorów realizowane będą od lipca do grudnia 2018r. Realizacja Projektu możliwa jest dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2020.
Ruszają EpiCENTRA Senior Life! Trwa rekrutacja!

Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” ogłasza nabór do projektu pn. „EpiCENTRUM Senior Life”. Projekt otrzymał wsparcie ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Rządowego na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Celem projektu jest rozwój i upowszechnianie usług społecznych wśród 50 seniorów w wieku 60+ z powiatów żagańskiego, nowosolskiego, głogowskiego i polkowickiego w okresie od marca do grudnia 2018r. dzięki którym rozwinie się system wsparcia zaspokajający potrzeby osób w podeszłym wieku, w szczególności osób o ograniczonej samodzielności.

Do udziału w projekcie zapraszamy seniorów z gmin:

 • Brzeźnica
 • Bytom Odrzański
 • Gaworzyce
 • Grębocice
 • Jerzmanowa
 • Kożuchów
 • Niegosławice
 • Nowe Miasteczko
 • Otyń
 • Polkowice
 • Radwanice
 • Szprotawa
 • Żukowice

Projekt podzielony na 2 etapy. I etap dotyczy wyszkolenia seniorów-liderów, których rolą będzie nie tylko świadczenie usług opiekuńczych, ale pomoc w przywróceniu do życia publicznego seniorów, zwiększenie ich motywacji i zaangażowania w działania społeczne, zwiększenie dostępności usług kultury, sportu i rekreacji. Uczestnicy otrzymają wsparcie merytoryczne oraz praktyczne, przygotowujące ich do pełnienia roli wolontariuszy-animatorów w centrach. Zostaną przeprowadzone warsztaty rozwijające osobistą motywację uczestników do pracy wolontariackiej prezentujące możliwe obszary aktywności i korzyści płynących z wolontariatu. Wykwalifikowani liderzy utworzą centra, których uczestnicy wyłonieni zostaną w II etapie projektu.

(kliknij aby powiększyć)

(kliknij aby powiększyć)

W każdym Centrum realizowane będą usługi społeczne dla osób starszych. Seniory-wolontariusze opracują Programy Wsparcia Seniorów w których sami będą definiować własne potrzeby i podejmować wspólne działania na rzecz aktywizacji, pomocy i profilaktyki społecznej osób starszych. Każde Centrum obejmie wsparciem co najmniej 10 seniorów w wieku 60+, którzy najbardziej potrzebują korzystania z usług zewnętrznych.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Warunki udziału i rekrutacji znajdą Państwo w regulaminie, który znajduję się poniżej do pobrania. Serdecznie zapraszamy.

Więcej informacji udziela koordynator projektu – Bożena Skoczeń w biurze Fundacji lub pod numerem telefonu: 68 3888 431

Do pobrania:

 

 
Powstają Centra Aktywnych Pozytywnych 60+ na Wzgórzach Dalkowskich

 Odbyło się spotkanie szkoleniowo-warsztatowe z Liderami, którzy pracują nad programami Klubów Aktywnych Pozytywnych 60+. Już niedługo na terenie Wzgórz Dalkowskich powstaną 4 takie Centra, które na swoja działalność otrzymają blisko 72 tys. zł.

Będą one funkcjonować w powiecie nowosolskim w Gminie Nowe Miasteczko, w powiecie żagańskim w minie Niegosławice, w powiecie głogowskim w gminie Żukowice i w powiecie polkowickim w gminie Radwanice. W obecnym czasie liderzy – seniorzy pracują na programami dla swoich klubów.  Szczegółowe plany działań będą indywidualne dla każdego klubu jednak już wiadomo, że każde Centrum będzie świadczyło usługi społeczne ze szczególnym uwzględnieniem działań społeczno-opiekuńczych, społeczno-kulturowych, społeczno-edukacyjnych, sportowo –turystycznych oraz usprawniających działania dla seniorów 60+ na Wzgórzach Dalkowskich.  Realizacja działań jest możliwa dzięki projektowi pn. „Aktywni – Pozytywni -60+” którego realizatorem jest Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”. Projekt otrzymał wsparcie ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Rządowego na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

p1120540

p1120541

p1120542

p1120543

p1120544
Aktywni – Pozytywni 60+

Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” ogłasza nabór do projektu pn. „Aktywni-Pozytywni 60+”. Projekt otrzymał wsparcie ze środków Ministerstwa  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  w ramach Programu Rządowego na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Celem projektu jest przygotowanie grupy 15 liderów –seniorów- wolontariuszy w wieku 60+, którzy stworzą 4 Centra „Aktywnych- Pozytywnych- 60+”, na obszarze powiatów: żagańskiego, nowosolskiego, głogowskiego i polkowickiego w okresie od 1 czerwca 2016r. do 31 grudnia 2016r.

W każdym Centrum realizowane będą usługi społeczne dla osób starszych. Seniorzy – wolontariusze pod okiem tutorów opracują Programy Działań dla Centrum Aktywnych- Pozytywnych– 60+ w których sami będą definiować własne potrzeby i podejmować wspólne działania na rzecz aktywizacji, pomocy i profilaktyki społecznej osób starszych. Każde Centrum obejmie wsparciem co najmniej 10 seniorów w wieku 60+, którzy dotąd byli izolowani i nie brali aktywnego udziału w życiu publicznym. Realizacja projektu przyczyni się do polepszenia poziomu życia pod względem fizycznym i psychicznym,  a jednocześnie pozwoli uwierzyć w siebie i poczuć się potrzebnym.  Do udziału w projekcie zapraszamy seniorów z powiatów: nowosolskiego ( Gmina Nowe Miasteczko, Bytom Odrzański, Kożuchów, Otyń),  żagańskiego ( Gmina Niegosławice, Brzeźnica, Szprotawa),  głogowskiego (Gmina Jerzmanowa, Żukowice), polkowickiego (Gmina Gaworzyce, Radwanice, Grębocice, Polkowice).

Uczestnicy otrzymają wsparcie merytoryczne oraz praktyczne, przygotowujące ich do pełnienia roli wolontariuszy Animatorów w Centrach. Dowiedzą się przede wszystkim jak świadczyć usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne oraz społeczno-aktywizujące. Zadaniem uczestników będzie świadczenie usług na rzecz innych seniorów a także przywrócenie ich do życia publicznego. Szkolenia będą realizowane w postaci wykładów, ćwiczeń, zagadnień, gier, zabaw, testów, scenek oraz dyskusji moderowanych. Każdy program szkolenia będzie opracowany indywidualnie na poczet oczekiwań.

Po zakończonym kursie z pomocą tutorów, a w oparciu o sugestie społeczności lokalnych środowisk senioralnych opracowane zostaną Programy Działania. Będą one realizowane przez Centra Aktywnych- Pozytywnych – 60+, które powstaną w  4 gminach. Każde centrum otrzyma ok. 20 tys. zł na wdrożenie opracowanych Programów Działań.  Przy realizacji programów będą pomagać seniorzy – wolontariusze.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Warunki udziału i rekrutacji znajdą Państwo w regulaminie, który znajduję się poniżej do pobrania.  Serdecznie zapraszamy.
Ruszył nabór do VI Akademii Liderów

Tegoroczna edycja liderów już po raz drugi poświęcona jest seniorom. Więc jeśli masz ukończone 60 lat i chcesz nauczyć się skutecznie pozyskiwać środki z Programu FIO/ASOS/POWER/Działaj Lokalnie ten projekt jest dla Ciebie.

plakat_gminne_rady

(Kliknij aby powiększyć)

Zajęcia będą prowadzone m.in. przez ekspertów oceniających projekty przy ministerstwie Pracy i Polityki społecznej w ramach Programów ASOS/FIO,  a także POKL FOP czy Działaj Lokalnie. Ponadto certyfikowani trenerzy Narodowego Banku Polskiego i Fundacji Wspomagania Wsi.

Więcej informacji w załączniku oraz na stronie: ires.edu.pl

Rekrutacja została przedłużona do dnia 15 maja 2015r.

Kandydaci mogą dokonać zgłoszenia uczestnictwa przesyłając zgłoszenie na adres  Fundacji Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej, ul. Galileusza 18, 67-200 Głogów lub za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość e-mail na adres biuro@ires.edu.pl

Tegoroczna edycja projektu realizowana jest przez Fundacją Porozumienie Wzgórz Dalkowskich w partnerstwie z Instytutem Rozwoju Ekonomii Społecznej, a współfinansowana jest z Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 -2020r.
Nabór uczestników do projektu „Gminne Rady Seniorów w Okręgu Miedziowym”

Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie pn. „Gminne Rady Seniorów w Okręgu Miedziowym” skierowanym do seniorów 60+. Wykorzystaj swój potencjał i doświadczenie! Stwórz z nami Akademię Przywództwa i Partnerstwa i ZOSTAŃ LIDEREM!.

W ramach projektu organizowane będą szkolenia z zakresu przywództwa, partnerstwa, partycypacji obywatelskiej oraz pozyskiwania funduszu ze środków unijnych i krajowych.

Projekt pt. „Gminne Rady Seniorów w Okręgu Miedziowym” umożliwi budowanie długotrwałego procesu zmiany świadomości mieszkańców po 60 roku życia. Poprzez wykwalifikowanie  Liderów po 60 roku życia i zaangażowanie ich w działalność społeczną i proces konsultacyjny, będziemy dążyć do przeciwdziałania pomijania i wykluczania najstarszego pokolenia z uczestnictwa w życiu publicznym, zapobieganiu i przełamywaniu marginalizacji i stereotypów na temat seniorów i starości. Publiczne zaangażowanie wykwalifikowanych seniorów da im możliwości artykułowania potrzeb społeczności, w których czynnie działają. Podjęte przez Liderów działania w ramach Programów Inicjatyw Lokalnych na rzecz zwiększenia partycypacji obywatelskiej i aktywności seniorów w życiu publicznym wniosą zmiany do lokalnej demokracji. Te zmiany przyczynią się do budowy społeczeństwa uczestniczącego. Projekt wpłynie nie tylko kształtowanie polityk publicznych przez seniorów, ale również przyczyni się do realizacji wielu działań społecznych, angażując pośrednich uczestników projektu.

Projekt obejmuje powiaty:

 • Głogowski,
 • Wschowski,
 • Polkowicki,
 • Nowosolski.

Ilość miejsc ograniczona! Złóż formularz do 30 kwietnia 2015r. Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy złożyć w siedzibie Fundacji Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej w Głogowie (ul. Galileusza 18) lub przesłać mailowo na adres biuro@ires.edu.pl

Szczegółowych informacji udziela Pani Ilona Maksymów pod nr tel.: 728806496

DO POBRANIA:
Dobro wspólne szprotawskich seniorów

W dniu 2 marca br., z inicjatywy Pana Tadeusza Pozaroszczyka –Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie, odbyło się spotkanie z przedstawicielami Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów ze Szprotawy oraz  Stowarzyszenia Szprotawskie Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych. Spotkanie dotyczyło nawiązania dialogu i porozumienia  w celu utworzenia przyjaznej przestrzeni dla wszystkich seniorów w mieście.
W spotkaniu gościnnie uczestniczyła nasza Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich, którą reprezentował Pan Przemysław Maksymów – Wiceprezes Zarządu, a także z ramienia Gminy Szprotawa Pani Małgorzata Szymczyk – Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich.
Pan Tadeusz Pozaroszczyk, przedstawił Projekt Programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej SENIOR – WIGOR, który zakłada m.in. utworzenie i wsparcie dla Dziennych Domów Seniora – WIGOR lub  Klubów Seniora – WIGOR.  Pan Przemysław Maksymów przedstawił, rolę Fundacji jako moderatora porozumienia i instytucji wspierającej, w zakresie jak najlepszego wykorzystania dostępnych  środków dla szprotawskich seniorów.
Podczas spotkania, zebrani wymienili się swoimi obawami i uwagami co do przedstawionej propozycji. Całe spotkanie przebiegło w burzliwej dyskusji, owocnych dialogów,  jednak wszyscy zebrani, zgodnie przyznali, że najważniejszy jest człowiek i jego oczekiwania. Dlatego kolejne spotkanie, wyznaczone za tydzień,  będzie dotyczyło rozwiania wszelkich wątpliwości i ustalenia przyszłych warunków współpracy wszystkich organizacji działających na rzecz seniora w Szprotawie. Całe spotkanie zakończyło się wspólnym zdjęciem, które dopiero jest początkiem, długiej i pracowitej  drogi, w celu polepszenia warunków życia osób starszych w Szprotawie. Cieszymy się bardzo, że nasza Fundacja, będzie mogła brać czynny udział w tworzeniu dobra wspólnego szprotawskich seniorów.

20150302_114334
Konferencja podsumowująca projekt „Gminne Rady Seniorów na Wzgórzach Dalkowskich”

W Pensjonacie KORONA w Modrzycy uroczyście zakończono projekt „Gminne Rady Seniorów na Wzgórzach Dalkowskich”, współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2020. Projekt był realizowany od kwietnia do grudnia 2014r. przez Fundację „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”. Konferencję otworzył Prezes Zarządu Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” Pan Tadeusz Walkowiak.

W konferencji wzięli udział uczestnicy projektu, którzy są Liderami w swoich środowiskach lokalnych, przedstawiciele władz samorządowych ze Wzgórz Dalkowskich, zainteresowani mieszkańcy, przedstawiciele NGO i media.

Podczas konferencji koordynator projektu Pani Marta Moskwa przedstawiła założenia projektu i efekty, jakie zostały osiągnięte. Największym z nich było zainicjowanie powołania Gminnych Rad Seniora na Wzgórzach Dalkowskich, realizacja Programów Aktywności Lokalnej przez seniorów oraz zdobycie kompetencji przez Liderów z zakresu komunikacji, pozyskiwania środków finansowych czy partycypacji publicznej.

Moduł z zakresu działalności Gminnych Rad Seniora na Wzgórzach Dalkowskich poprowadził Pan Przemysław Maksymów – Wiceprezes Zarządu Fundacji. Przedstawił aspekty prawne powołania i funkcjonowania Gminnych Rad Seniora, które władze samorządowe przyjęły z entuzjazmem. Tematem przewodnim dyskusji była działalność osób starszych w Gminnych Radach Seniorów na Wzgórzach Dalkowskich, w których seniorzy będą współodpowiedzialni za rozwój społeczności, do których należą i będą aktywnie uczestniczyć w realizacji wspólnych celów lokalnych, w tym przede wszystkim w kształtowaniu polityk publicznych.

Uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty określające zdobyte przez nich kompetencje oraz zaświadczenia ukończenia projektu. Wysłuchano propozycji uczestników i władz samorządowych dotyczących kontynuacji realizowanych działań, które stworzą możliwości dalszego rozwoju seniorów. Fundacja przedstawiła plany na przyszłość i zapewniła o dofinansowywaniu inicjatyw realizowanych przez seniorów, w miarę pozyskanych środków ze źródeł zewnętrznych.

[pe2-image src=”http://lh6.ggpht.com/-j_4M09l4ges/VLZGYY6uHjI/AAAAAAAAC6k/fDqDiJFujrg/s144-c-o/P1050477.JPG” href=”https://picasaweb.google.com/111728317250186132483/2014ZakonczenieProjektuGminneRadySeniorowNaWzgorzachDalkowskich#6104143729766833714″ caption=”” type=”image” alt=”P1050477.JPG” ] [pe2-image src=”http://lh3.ggpht.com/-fcT0ibHJOfs/VLZGYpKSOpI/AAAAAAAAC6s/Zmyt26oAuFk/s144-c-o/G%2525C5%252581%2525C3%252593WNE%2525201.JPG” href=”https://picasaweb.google.com/111728317250186132483/2014ZakonczenieProjektuGminneRadySeniorowNaWzgorzachDalkowskich#6104143734127082130″ caption=”GŁÓWNE 1.JPG” type=”image” alt=”GŁÓWNE 1.JPG” ] [pe2-image src=”http://lh6.ggpht.com/-4nYeRh0Bvfw/VLZGYhAtkPI/AAAAAAAAC6w/FR-wQsJHpbs/s144-c-o/G%2525C5%252581%2525C3%252593WNE.JPG” href=”https://picasaweb.google.com/111728317250186132483/2014ZakonczenieProjektuGminneRadySeniorowNaWzgorzachDalkowskich#6104143731939447026″ caption=”” type=”image” alt=”GŁÓWNE.JPG” ] [pe2-image src=”http://lh6.ggpht.com/-7cWAVJr0yuo/VLZHCiUZ2RI/AAAAAAAAC9U/67mHtzlyhwY/s144-c-o/P1050477.JPG” href=”https://picasaweb.google.com/111728317250186132483/2014ZakonczenieProjektuGminneRadySeniorowNaWzgorzachDalkowskich#6104144453844982034″ caption=”” type=”image” alt=”P1050477.JPG” ] [pe2-image src=”http://lh4.ggpht.com/-V6mvQr_naZU/VLZGbTysSpI/AAAAAAAAC64/REiaNwA1m4k/s144-c-o/P1050481.JPG” href=”https://picasaweb.google.com/111728317250186132483/2014ZakonczenieProjektuGminneRadySeniorowNaWzgorzachDalkowskich#6104143779930589842″ caption=”” type=”image” alt=”P1050481.JPG” ] [pe2-image src=”http://lh5.ggpht.com/-JUzJoE1svdE/VLZGc9I_4pI/AAAAAAAAC7E/BNhuHiKX9-M/s144-c-o/P1050488.JPG” href=”https://picasaweb.google.com/111728317250186132483/2014ZakonczenieProjektuGminneRadySeniorowNaWzgorzachDalkowskich#6104143808209871506″ caption=”” type=”image” alt=”P1050488.JPG” ] [pe2-image src=”http://lh6.ggpht.com/-gVk_EgGNX8o/VLZGef8aZWI/AAAAAAAAC7M/5m6q07ethFk/s144-c-o/P1050489.JPG” href=”https://picasaweb.google.com/111728317250186132483/2014ZakonczenieProjektuGminneRadySeniorowNaWzgorzachDalkowskich#6104143834732193122″ caption=”” type=”image” alt=”P1050489.JPG” ] [pe2-image src=”http://lh3.ggpht.com/-0k9xytOD078/VLZGf9LZw3I/AAAAAAAAC7U/3LYw5AwlDMk/s144-c-o/P1050492.JPG” href=”https://picasaweb.google.com/111728317250186132483/2014ZakonczenieProjektuGminneRadySeniorowNaWzgorzachDalkowskich#6104143859759563634″ caption=”” type=”image” alt=”P1050492.JPG” ] [pe2-image src=”http://lh4.ggpht.com/-OTGRfnCj8dg/VLZGheyMpgI/AAAAAAAAC7c/WrQLakudVik/s144-c-o/P1050501.JPG” href=”https://picasaweb.google.com/111728317250186132483/2014ZakonczenieProjektuGminneRadySeniorowNaWzgorzachDalkowskich#6104143885960521218″ caption=”” type=”image” alt=”P1050501.JPG” ] [pe2-image src=”http://lh5.ggpht.com/-j0HHVOK0XaU/VLZGjaQVQ8I/AAAAAAAAC7k/Pziu8lpMaUQ/s144-c-o/P1050509.JPG” href=”https://picasaweb.google.com/111728317250186132483/2014ZakonczenieProjektuGminneRadySeniorowNaWzgorzachDalkowskich#6104143919104476098″ caption=”” type=”image” alt=”P1050509.JPG” ] [pe2-image src=”http://lh5.ggpht.com/-Hmp3JTBrfhA/VLZGkv9o-UI/AAAAAAAAC7s/mqEXA3ctrkg/s144-c-o/P1050510.JPG” href=”https://picasaweb.google.com/111728317250186132483/2014ZakonczenieProjektuGminneRadySeniorowNaWzgorzachDalkowskich#6104143942111525186″ caption=”” type=”image” alt=”P1050510.JPG” ] [pe2-image src=”http://lh3.ggpht.com/-gEOyDLR0od4/VLZGmqm2s3I/AAAAAAAAC70/ZjuJ2_M-Ij8/s144-c-o/P1050512.JPG” href=”https://picasaweb.google.com/111728317250186132483/2014ZakonczenieProjektuGminneRadySeniorowNaWzgorzachDalkowskich#6104143975033516914″ caption=”” type=”image” alt=”P1050512.JPG” ] [pe2-image src=”http://lh6.ggpht.com/–w1udjKUI8I/VLZGoJ_3k1I/AAAAAAAAC78/jfD22BQCm3Y/s144-c-o/P1050533.JPG” href=”https://picasaweb.google.com/111728317250186132483/2014ZakonczenieProjektuGminneRadySeniorowNaWzgorzachDalkowskich#6104144000639800146″ caption=”” type=”image” alt=”P1050533.JPG” ] [pe2-image src=”http://lh3.ggpht.com/-KnLNKqCzjg0/VLZGqNEAElI/AAAAAAAAC8E/h4LLE09P00k/s144-c-o/P1050537.JPG” href=”https://picasaweb.google.com/111728317250186132483/2014ZakonczenieProjektuGminneRadySeniorowNaWzgorzachDalkowskich#6104144035822178898″ caption=”” type=”image” alt=”P1050537.JPG” ] [pe2-image src=”http://lh5.ggpht.com/-Ys5iQWgb1wo/VLZGr55Pc6I/AAAAAAAAC8M/zwzPfXXKtUs/s144-c-o/P1050574.JPG” href=”https://picasaweb.google.com/111728317250186132483/2014ZakonczenieProjektuGminneRadySeniorowNaWzgorzachDalkowskich#6104144065036514210″ caption=”” type=”image” alt=”P1050574.JPG” ] [pe2-image src=”http://lh5.ggpht.com/-_o1WqWdv_Io/VLZGtfQRM8I/AAAAAAAAC8U/ZH4TLqI8TnE/s144-c-o/P1050577.JPG” href=”https://picasaweb.google.com/111728317250186132483/2014ZakonczenieProjektuGminneRadySeniorowNaWzgorzachDalkowskich#6104144092245078978″ caption=”” type=”image” alt=”P1050577.JPG” ] [pe2-image src=”http://lh3.ggpht.com/-sr21ukTVLyE/VLZGvI0gWfI/AAAAAAAAC8c/27sZOd_lHSE/s144-c-o/P1050580.JPG” href=”https://picasaweb.google.com/111728317250186132483/2014ZakonczenieProjektuGminneRadySeniorowNaWzgorzachDalkowskich#6104144120582789618″ caption=”” type=”image” alt=”P1050580.JPG” ] [pe2-image src=”http://lh6.ggpht.com/-nly34jjdFAs/VLZGwitxJ4I/AAAAAAAAC8k/6g2IBmS8f8k/s144-c-o/P1050588.JPG” href=”https://picasaweb.google.com/111728317250186132483/2014ZakonczenieProjektuGminneRadySeniorowNaWzgorzachDalkowskich#6104144144713721730″ caption=”” type=”image” alt=”P1050588.JPG” ] [pe2-image src=”http://lh4.ggpht.com/-dz88c9I9Ns4/VLZGyEkZ-bI/AAAAAAAAC8s/zeZWTRGaUoM/s144-c-o/P1050592.JPG” href=”https://picasaweb.google.com/111728317250186132483/2014ZakonczenieProjektuGminneRadySeniorowNaWzgorzachDalkowskich#6104144170981128626″ caption=”” type=”image” alt=”P1050592.JPG” ] [pe2-image src=”http://lh5.ggpht.com/-goZ2z2cQKqk/VLZGzc8ZKhI/AAAAAAAAC80/SF5UvGGv3kI/s144-c-o/P1050596.JPG” href=”https://picasaweb.google.com/111728317250186132483/2014ZakonczenieProjektuGminneRadySeniorowNaWzgorzachDalkowskich#6104144194704058898″ caption=”” type=”image” alt=”P1050596.JPG” ] [pe2-image src=”http://lh4.ggpht.com/-7r5ga8UAKGA/VLZG1LtNTfI/AAAAAAAAC88/YdyMCjYb4s0/s144-c-o/P1050603.JPG” href=”https://picasaweb.google.com/111728317250186132483/2014ZakonczenieProjektuGminneRadySeniorowNaWzgorzachDalkowskich#6104144224436702706″ caption=”” type=”image” alt=”P1050603.JPG” ] [pe2-image src=”http://lh3.ggpht.com/-IxNeLET2mgw/VLZG2bqPbfI/AAAAAAAAC9E/nzZMxYENqAw/s144-c-o/P1050610.JPG” href=”https://picasaweb.google.com/111728317250186132483/2014ZakonczenieProjektuGminneRadySeniorowNaWzgorzachDalkowskich#6104144245899095538″ caption=”” type=”image” alt=”P1050610.JPG” ] [pe2-image src=”http://lh3.ggpht.com/-sG9XLOITHIA/VLZG4flD-lI/AAAAAAAAC9M/cXWyHZstCWI/s144-c-o/P1050631.JPG” href=”https://picasaweb.google.com/111728317250186132483/2014ZakonczenieProjektuGminneRadySeniorowNaWzgorzachDalkowskich#6104144281310853714″ caption=”” type=”image” alt=”P1050631.JPG” ]