Kolejny finał Działaj Lokalnie za nami

27 lutego 2019r. na Wzgórzach Dalkowskich odbyła się Gala Podsumowująca X edycję Programu Grantowego Działaj Lokalnie. Uroczystość odbyła się w Gminnym Centrum Kultury w Gościeszowicach. Program był współfinansowany ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji ”Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” oraz samorządów ze Wzgórz Dalkowskich. W X edycji programu wzięło udział aż 12502 odbiorców, złożonych zostało 90 wniosków, 51 z nich zostało dofinansowanych, całkowita wartość zrealizowanych projektów 464 289,01zł. W realizację Programu aktywnie zaangażowało się 620 wolontariuszy ponadto zrealizowanych zostało 2078 godzin warsztatów, prelekcji i spotkań.

Wśród realizowanych projektów zalazły się: rajdy rowerowe, lokalne spotkania studyjne, warsztaty pro zdrowotne, artystyczne, międzypokoleniowe, pierwszej pomocy i ratownictwa. Poprawiana była estetyka wsi oraz stworzone zostały miejsca rekreacji.

Wszystkie projekty i działania wniosły wiele dobrego w społecznościach lokalnych. Wspólna praca liderów, animatorów, wolontariuszy wśród społeczności lokalnej, przyczyniła się do osiągnięcia celu Głównego Programu, jakim jest dobro wspólne. Przy tej okazji zawsze wyłaniają się społeczni liderzy. To oni budują wokół siebie siatkę kolejnych osób, które również włączają się do organizacji różnych działań.

Wyróżniono ludzi, którzy wspierają Ośrodek Działaj Lokalnie.

Nagrodzono grupy nieformalne i organizacje, które w najbardziej atrakcyjny sposób przedstawiły efekty z realizacji projektu w ramach konkursu Opowiedz.
1 miejsce w Konkursie Opowiedz w ramach X edycji Programu Działaj Lokalnie w 2018r. zdobyło Stowarzyszenie Pomagamy Razem za atrakcyjny sposób przedstawienia projektu pt. ,,Lokalne Studio Relaksu”. 2 miejsce otrzymała Rada Sołecka wsi Kłobuczyn za atrakcyjny sposób przedstawienia projektu pt. „Zielona Oaza Rodzinnej Rekreacji”. 3 miejsce otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Kłobuczynie za atrakcyjne przedstawienie projektu pt. „ Stacja Niepodległość z przestankami polskości naszej małej ojczyzny”. Wyróżnienie otrzymała grupa nieformalna Aktywni dla Gminy Żukowice za atrakcyjny sposób przedstawienia projektu pt. ,, Folklor i tradycja z zespołem Brzegowiacy”. Nagrodzeni otrzymali nagrody finansowe na realizację kolejnych inicjatyw społecznych oraz zostali zgłoszeni do Ogólnopolskiej Edycji Konkursu Opowiedz, czekamy na rozstrzygniecie.

Podczas tegorocznej gali nadane zostały tytuły Ambasadora Promocji. Uhonorowane zostały grupy które w sposób atrakcyjny i nieszablonowy promowały Program DL. Dokonując wyboru do tytułu kapituła brała pod uwagę przede wszystkim nieszablonowe sposoby promocji, ilość i częstotliwość pojawiających się informacji oraz szczegółowość pojawiających się informacji. Po wnikliwej analizie Kapituła postanowiła uhonorować 3 grupy nadając im tytuł Ambasadora Promocji. Ambasadorami promocji Programu Działaj Lokalnie na Wzgórzach Dalkowskich zostali: Ochotnicza Straż Pożarna w Studzieńcu, Klub Rowerowy Adventure, Stowarzyszenie Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Gołaszynie.

Podczas posumowania nie zabrakło programu artystycznego. Podczas uroczystości wystąpiły grupy dziecięce uczestniczące w programie. Zaśpiewał dla wszystkich Kuba Cisakowski ze Stowarzyszenia Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich z Gołaszyna, Grupa taneczna ze Stowarzyszenia „Borowik” oraz grupa taneczna Fraza z Gminnego Centrum Kultury w Gościszowicach.

Gala Podsumowująca Działaj Lokalnie została uroczyście zakończona przez Przedstawicieli Fundacji, a jednocześnie zaproszono wszystkich obecnych do przyszłorocznej edycji Programu Działaj Lokalnie.

 

 

 
Konkurs „Opowiedz…” 2018!

Zapraszamy do udziału w konkursie wszystkie organizacje realizujące projekty w ramach Programu „Działaj Lokalnie X” na obszarze Wzgórz Dalkowskich w 2018r.

Konkurs „Opowiedz…” ma na celu nagrodzenie i promowanie najlepszych przykładów twórczego pokazywania projektów Działaj Lokalnie. Jego celem jest również zachęcenie Grantobiorców realizujących projekty ze środków Programu Działaj Lokalnie,  do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych działań i promowania inicjatyw wspieranych w ramach Programu DL.

Pragniemy, aby prace powstałe w ramach konkursu „Opowiedz…” spełniały funkcje komunikacyjno-promocyjne, wykorzystując przy tym nowoczesne technologie i nieograniczone zasoby ludzkiej pomysłowości. Wszystkie informacje dotyczące Konkursu „Opowiedz…” 2018 zamieszczone są w Regulaminie Konkursu.

Załączniki do konkursu Opowiedz 2018r.

 

Materiały pomocnicze dla grantobiorców

Przygotowanie pracy na Konkurs „Opowiedz…” nie jest łatwą sprawą. Trzeba dobrze przemyśleć formę, sposób wykonania. Należy zastanowić się, jak najlepiej opowiedzieć historię swojego projektu, historię ludzi, miejsc i motywów, które się w nim pojawiały. Żeby ułatwić grantobiorcom to zadanie, zebraliśmy wiele pomocnych materiałów – zachęcamy do zapoznania się z nimi i wykorzystywania rad, które można w nich znaleźć.

Materiały przygotowane przez ARFP:

 

Możliwe jest także zamieszczenie dwóch plansz końcowych, jeśli zajdzie taka potrzeba.

 

 
Ocena formalna wniosków w ramach X edycji Programu „Działaj Lokalnie” 2018r.

Dnia 12 czerwca zakończona została ocena formalna wniosków złożonych w ramach X edycji Programu Działaj Lokalnie 2018 na Wzgórzach Dalkowskich współfinansowanego ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” oraz samorządów ze Wzgórz Dalkowskich.

W ramach naboru wpłynęło 48 wniosków i wszystkie uzyskały pozytywną ocenę formalną.

Kolejnym etapem jest ocena merytoryczna wniosków, dokonywana przez niezależnych ekspertów. Każdy wniosek oceniany jest przez 2 ekspertów. Średnia uzyskanych punktów  daje miejsce na liście rankingowej. Po zatwierdzeniu Listy przez Zarząd Fundacji, zostaje ona podana do publicznej wiadomości na stronie www.WzgorzaDalkowskie.pl. Jednak przed  przedłożeniem listy rankingowej wniosków rekomendowanych do dofinansowania Zarządowi Fundacji,  Komisja Oceny Projektów, zbiera się by przedyskutować ocenione projekty i przegłosować listę.  Planowany termin ogłoszenia wyników to 1 lipca 2018r.

Poniżej znajduje się lista wniosków z wynikami oceny formalnej. Gratulujemy wszystkim Oferentom zakwalifikowania się do II etapu oceny!

 
Przedłużamy termin

Informujemy, że termin składania wniosków w konkursie grantowym Działaj Lokalnie, zostaje przedłużony do 10 czerwca 2018r.
Ostatnie spotkania szkoleniowo-informacyjne

Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” zaprasza osoby zainteresowane złożeniem wniosku w ramach konkursu grantowego „Działaj Lokalnie X” na ostatnie spotkania szkoleniowo-informacyjne, które odbędą się:

 • 30 maja 2018r. (środa) o godz. 10:00 w sali Domu Kultury w Otyniu
 • 30 maja 2018r. (środa) o godz. 13:00 w Domu Kultury Jowisz w Gaworzycach

 

W programie spotkania:

 • Omówienie tegorocznego regulaminu konkursu
 • Zasady budowania projektu i przygotowania wniosku o dotację.

 

Ośrodek Działaj Lokalnie prowadzi także indywidualne konsultacje w siedzibie fundacji dla osób zainteresowanych udziałem w konkursie i złożeniem wniosku o dotację.
W tej sprawie prosimy o kontakt z koordynatorem programu, Panią Bożeną Skoczeń: bozena@wzgorzadalkowskie.pl lub telefonicznie 68 3888 431
Bieżące informacje na temat konkursu dostępne na: www.WzgorzaDalkowskie.pl

Serdecznie zapraszamy

Tegoroczna edycja jest współfinansowana ze środków Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” oraz samorządów ze Wzgórz Dalkowskich.

 

 
Spotkanie szkoleniowo-informacyjne w gminie Kożuchów

Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” zaprasza osoby zainteresowane złożeniem wniosku w ramach konkursu grantowego „Działaj Lokalnie X” na drugie spotkanie szkoleniowo-informacyjne, które odbędzie się:

 • 24 maja 2018r. (czwartek) o godz. 18:00 w sali wiejskiej w Studzieńcu (gm. Kożuchów)

 

W programie spotkania:

 • Omówienie tegorocznego regulaminu konkursu
 • Zasady budowania projektu i przygotowania wniosku o dotację.

 

Ośrodek Działaj Lokalnie prowadzi także indywidualne konsultacje w siedzibie fundacji dla osób zainteresowanych udziałem w konkursie i złożeniem wniosku o dotację.
W tej sprawie prosimy o kontakt z koordynatorem programu, Panią Bożeną Skoczeń: bozena@wzgorzadalkowskie.pl lub telefonicznie 68 3888 431
Bieżące informacje na temat konkursu dostępne na: www.WzgorzaDalkowskie.pl

Serdecznie zapraszamy

Tegoroczna edycja jest współfinansowana ze środków Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” oraz samorządów ze Wzgórz Dalkowskich.

 

 
Spotkania szkoleniowo-informacyjne

Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” zaprasza osoby zainteresowane złożeniem wniosku w ramach konkursu grantowego „Działaj Lokalnie X” na pierwsze spotkanie szkoleniowo-informacyjne, które odbędą się:

 • 15 maja 2018r. (wtorek) 16:00 w sali konferencyjnej w siedzibie Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”

 

W programie spotkania:

 • Omówienie tegorocznego regulaminu konkursu
 • Zasady budowania projektu i przygotowania wniosku o dotację.

 

Ośrodek Działaj Lokalnie prowadzi także indywidualne konsultacje w siedzibie fundacji dla osób zainteresowanych udziałem w konkursie i złożeniem wniosku o dotację.
W tej sprawie prosimy o kontakt z koordynatorem programu, Panią Bożeną Skoczeń: bozena@wzgorzadalkowskie.pl lub telefonicznie 68 3888 431
Bieżące informacje na temat konkursu dostępne na: www.WzgorzaDalkowskie.pl

Serdecznie zapraszamy

Tegoroczna edycja jest współfinansowana ze środków Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” oraz samorządów ze Wzgórz Dalkowskich.

 

 
Startujemy z Działaj Lokalnie X 2018r!

Ośrodek Działaj Lokalnie Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”, ogłasza konkurs grantowy w ramach X Edycji Programu „Działaj Lokalnie” 2018r.

W bieżącym konkursie „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na 3-6 miesięczne projekty, które:

 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

W związku ze Stuleciem odzyskania Niepodległości przez Polskę, w 2018 roku mogą otrzymać wsparcie projekty, które dotyczą tej tematyki.

Realizacja inicjatyw przez lokalne organizacje ubiegające się o dotację będzie możliwa w okresie od 1 lipca 2018r. do 31 grudnia 2018r. Pula środków na realizację inicjatyw wynosi co najmniej 65.000 złotych.

Organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą się ubiegać o dotacje do 6 tys.zł na realizację zadania służącego dobru wspólnemu.

Wnioski na realizację inicjatyw lokalnych, organizacja powinna złożyć w okresie od dnia 8 maja 2018r. do dnia 7 czerwca 2018r. do godz. 23:59 jedynie w wersji elektronicznej za pośrednictwem generatora wniosków aplikacyjnych.

Generator wniosków dostępny pod linkiem
http://system.dzialajlokalnie.pl

Więcej informacji znajduje się w regulaminie konkursu dostępnym na stronie internetowej www.WzgorzaDalkowskie.pl.

Dodatkowych informacji dotyczących realizacji projektów oraz metody opracowania wniosku aplikacyjnego udzielają koordynatorzy programu “Działaj Lokalnie” w biurze Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”:

Bożena Skoczeń – Koordynator projektu pod numerem tel. (68) 3888 431, wew. 24, mail: bozena@wzgorzadalkowskie.pl,

Tegoroczna edycja jest współfinansowana ze środków Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” oraz samorządów ze Wzgórz Dalkowskich.

Załączniki do pobrania:

 
Gala podsumowująca Program Działaj Lokalnie 2017

W dniu 30 stycznia 2017 roku na Wzgórzach Dalkowskich odbyła się Gala Podsumowująca Program Grantowy Działaj Lokalnie 2017. Miejscem uroczystości było Centrum Ratownictwa Pożarniczego w Nowym Miasteczku. Program był współfinansowany ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji ”Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” oraz samorządów ze Wzgórz Dalkowskich. W tym roku złożono 47 wniosków z których dofinansowano 25, projekty dofinansowano kwotą 121. 100, 00 zł, było aż 9987 odbiorców projektów, zrealizowano 1044 spotkań warsztatowych, 256 wolontariuszy aktywnie włączyło się w realizację projektów, całkowita wartość zrealizowanych projektów 261 894,84 zł,
Wśród realizowanych projektów były: warsztaty aktywizacyjne, pro zdrowotne, artystyczne, międzypokoleniowe, pierwszej pomocy i ratownictwa, poprawa estetyki wsi.
Wszystkie projekty i działania wniosły wiele dobrego w społecznościach lokalnych. Wspólna praca liderów, animatorów, wolontariuszy wśród społeczności lokalnej, przyczyniła się do osiągnięcia celu Głównego Programu, jakim jest dobro wspólne. Przy tej okazji zawsze wyłaniają się społeczni liderzy. To oni budują wokół siebie siatkę kolejnych osób, które również włączają się do organizacji różnych działań.
Działaj Lokalnie daje dodatkowe możliwości dla grantobiorców. Nagrodzono grupy nieformalne i organizacje, które w najatrakcyjniejszy sposób przedstawiły efekty z realizacji projektu w ramach Działaj Lokalnie

 • 1 miejsce w Konkursie Opowiedz w ramach X edycji Programu Działaj Lokalnie w 2017r. zdobyła Grupa Nieformalna Robot za atrakcyjny sposób przedstawienia projektu pt. Mój Przyjaciel Robot”.
 • 2 miejsce zdobyła Rada Sołecka wsi Kłobuczyn za atrakcyjny sposób przedstawienia projektu pt. Kasztanowy kątek – rodzinnych gier zakątek .
 • 3 miejsce zdobyła Grupa Nieformalna „Pinokio” za atrakcyjny sposób przedstawienia projektu Ożywić lubuską legendę Mistrza Ołtarza z Gościeszowic.

Przyznane zostało również wyróżnienie dla Grupy Nieformalnej „Stowarzyszenie tańcz z nami” za multimedialne przedstawienie projektu- „Taneczna integracja pokoleń”
Nagrodzeni otrzymali nagrody finansowe na realizację kolejnych inicjatyw społecznych. Nagrodzeni mają jeszcze szanse zadebiutować na Ogólnopolskim Konkursie Opowiedz, gdyż prace zostały zgłoszone i czekają na werdykt jury.

Podczas Gali nagrodzono również uzdolnionych studentów którzy otrzymali stypendium naukowe „AGRAFKA AGORY- NOWE MOŻLIWOŚCI”. W konkursie udział wzięła uzdolniona młodzież z dwóch gmin Brzeźnica i Nowe Miasteczko . Studenci docenieni zostali za wyniki w nauce ale też za zaangażowanie społeczne i co istotne zrealizują dla mieszkańców swoich gmin Programy Aktywności Studenckiej.

Stypendium „Agrafka Agory- Nowe Możliwości” otrzymali:

Gmina Nowa Miasteczko:

 1. Anna Musiał
 2. Natalia Bielińska
 3. Joanna Kubów

Gmina Brzeźnica:

 1. Dorota Wójtowicz
 2. Martyna Lewicz
 3. Natalia Wójtowicz

Gala Podsumowująca Działaj Lokalnie została uroczyście zakończona przez Przedstawicieli Fundacji, a jednocześnie zaproszono wszystkich obecnych do przyszłorocznej edycji Programu Działaj Lokalnie.

Galę uświetnił program artystyczny przygotowany przez grupy nieformalne i organizację uczestniczące w DL. Zaprezentowały się następujące grupy:

 1. Stowarzyszenie „Tańcz z nami
 2. Grupa Rebels- Stowarzyszenie „Borowik”
 3. Grupa „Batuta”- Stowarzyszenie kulturalno –muzyczne Batuta
 4. Senioritki z klubu Babskie Wzgórza.

Wszystkim gościom serdecznie dziękujemy za przybycie. Zachęcamy do zapoznania się z fotorelacją z wydarzenia.

 
Konkurs Opowiedz 2017 za nami!

Lokalny etap konkursu Opowiedz 2017 rozstrzygnięty. 19 stycznia, komisja konkursowa, spośród wszystkich nadesłanych prac wybrała cztery, które w najatrakcyjniejszy sposób przedstawiły efekty z realizacji projektów w ramach konkursu programu Działaj Lokalnie.

 • 1 miejsce zdobyła Grupa Nieformalna Robot za atrakcyjny sposób przedstawienia projektu „Mój Przyjaciel Robot”
 • 2 miejsce zdobyła Rada Sołecka wsi Kłobuczyn za atrakcyjny sposób przedstawienia projektu „Kasztanowy kątek – rodzinnych gier zakątek”
 • 3 miejsce zdobyła Grupa Nieformalna „Pinokio” za atrakcyjny sposób przedstawienia projektu „Ożywić lubuską legendę Mistrza Ołtarza z Gościeszowic”
 • Przyznane zostało również wyróżnienie dla Grupy Nieformalnej „Stowarzyszenie tańcz z nami” za multimedialne przedstawienie projektu „Taneczna integracja pokoleń”

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 30 stycznia podczas gali podsumowującej X edycję programu Działaj Lokalnie. Nagrodzeni mają jeszcze szanse zadebiutować na Ogólnopolskim Konkursie Opowiedz, gdyż prace zostały zgłoszone i czekają na werdykt jury.

Wszystkim laureatom gratulujemy i życzymy powodzenia w konkursie ogólnopolskim!