Konkurs Działaj Lokalnie 2021 na Wzgórzach Dalkowskich rozstrzygnięty!

Konkurs Działaj Lokalnie 2021! Na Wzgórzach Dalkowskich rozstrzygnięty

 

Miło jest nam poinformować, że Lokalna Komisja Grantowa Programu Działaj Lokalnie dokonała oceny merytorycznej 40 wniosków, które ubiegały się o dotację w wysokości łącznie 230.265,00 złotych.

Wnioski zostały ocenione w następujących kategoriach:

 • Trafność diagnozy potrzeb społeczności
 • Adekwatność podejścia w planowaniu projektu zakładającego współdziałanie mieszkańców
 • Stopień zaangażowania lokalnej społeczności w realizację projektu
 • Komunikacja oraz promocja projektu
 • Pożyteczność projektu
 • Trwałość i możliwość kontynuacji działa
 • Realność pozyskania wkładu własnego
 • Klarowność przedstawionego budżetu oraz jego adekwatność do proponowanego projektu

 

Spośród 40 wniosków aplikacyjnych, zostało dofinansowanych 26 projektów, które  otrzymały najwyższą punktację i zmieściły się w limicie dostępnych środków.

Lokalne inicjatywy zgłoszone zostały przez organizacje pozarządowe, KGW, OSP, kluby sportowe oraz grupy nieformalne z terenu Wzgórz Dalkowskich. Wnioski dofinansowano kwotą 131 542,00 zł. Przyznanie dotacji dla wybranych inicjatyw jest możliwe dzięki wsparciu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności i wsparciu
12 samorządów ze Wzgórz Dalkowskich.

 

W ramach tegorocznej edycji Działaj Lokalnie 2021 będą realizowane różnorodne przedsięwzięcia m.in.

 • zostaną stworzone miejsca do integracji i relaksu, poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej i budowę altanek czy utrzymanie dobrostanu alei leśnych i skweru,
 • powstanie film dokumentalny,
 • realizowane będą warsztaty: z zakresu renowacji mebli/stolarskich, happeningu „Sztuka w przestrzeni – przestrzeń dla sztuki”, dietetyczne, kulinarne, taneczno – ruchowe, warsztaty z nauki wykonywania przedmiotów z ceramiki oraz drewna, dziedzictwa kulturowego przyczyniającego się do wzmacniania tożsamości lokalnej i regionalnej poprzez międzypokoleniową aktywizację społeczności, połączenie kultur czy zajęcia sportowe i rajdy rowerowe poprawiające kondycję fizyczną i psychiczną społeczności lokalnej jak również przyczyniające się do dużej integracji międzypokoleniowej

W realizację projektów zaangażowane będą przedstawiciele wszystkich grup wiekowych.

 

Z każdym wnioskodawcą skontaktujemy się indywidualnie w celu dostosowania budżetów do przyznanej kwoty dofinansowania  i ustalenia terminu podpisania umowy.

Dziękujemy wszystkim organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym
za zaangażowanie włożone w przygotowanie i złożenie projektów a wybranym
do dofinansowania oferentom gratulujemy i życzymy powodzenia podczas realizacji projektów.

 

Lista projektów dofinansowanych

Lista projektów niedofinansowanych
Konkurs „Opowiedz 2020” w ramach Programu Działaj Lokalnie na Wzgórzach Dalkowskich

Konkurs „Opowiedz 2020” w ramach Programu Działaj Lokalnie na Wzgórzach Dalkowskich

Zapraszamy do udziału w konkursie wszystkie organizacje realizujące projekty w ramach Programu „Działaj Lokalnie XI” na obszarze Wzgórz Dalkowskich w 2020r.

Konkurs „Opowiedz…” ma na celu nagrodzenie i promowanie najlepszych przykładów twórczego pokazywania projektów Działaj Lokalnie. Jego celem jest również zachęcenie Grantobiorców realizujących projekty ze środków Programu Działaj Lokalnie
do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych działań i promowania inicjatyw wspieranych w ramach Programu DL.

Pragniemy, aby prace powstałe w ramach konkursu „Opowiedz…” spełniały funkcje komunikacyjno-promocyjne, wykorzystując przy tym nowoczesne technologie
i nieograniczone zasoby ludzkiej pomysłowości. Wszystkie informacje dotyczące Konkursu „Opowiedz…” 2020 zamieszczone są w Regulaminie Konkursu.

Załączniki do konkursu Opowiedz 2020r.

 

Materiały pomocnicze dla grantobiorców

Przygotowanie pracy na Konkurs „Opowiedz…” nie jest łatwą sprawą. Trzeba dobrze przemyśleć formę, sposób wykonania. Należy zastanowić się, jak najlepiej opowiedzieć historię swojego projektu, historię ludzi, miejsc i motywów, które się w nim pojawiały. Żeby ułatwić grantobiorcom to zadanie, zebraliśmy wiele pomocnych materiałów – zachęcamy do zapoznania się z nimi i wykorzystywania rad, które można w nich znaleźć.

Materiały przygotowane przez ARFP:

 
Umowy na Wzgórzach podpisane !!!

Umowy na Wzgórzach podpisane !!!

Większość organizacji i grup nieformalnych ma już za sobą podpisanie umowy w ramach tegorocznego konkursu grantowego Działaj Lokalnie 2020.

W tym roku nie mogło odbyć się  wspólne spotkanie wszystkich działaczy lokalnych z przedstawicielami Ośrodka Działaj Lokalnie – Wzgórz Dalkowskich, dlatego podpisywanie dokumentów odbywało się indywidualnie.  Pomimo tegorocznych zmian i obostrzeń dotyczących działań społecznych nasi liderzy są pełni zapału i energii do podejmowania, często innowacyjnych, kreatywnych działań na terenie Wzgórz Dalkowskich.

W tegorocznej edycji realizowanych jest 28 oddolnych inicjatyw o różnej tematyce począwszy od pandemii, przez sport, kulturę, aktywizację i relaks. Liczymy, że pomimo trudnego czasu, jakim jest COVID – 19, wszystkie działania osiągną swój cel i zamierzony efekt.

O wydarzeniach, spotkaniach i szkoleniach będziemy informować i zapraszać na bieżąco, na naszej stronie www.wzgorzadalkowskie.pl i facebooku.

                  
ZAŁĄCZNIKI DZIAŁAJ LOKALNIE 2020

Załączniki do pobrania poniżej:

1. ZAŁĄCZNIKI DO PRZEWODNIKA DL 2020

2. ZAŁ. LISTA OBECNOŚCI NA WYDARZENIE DL 2020

2. ZAŁ. LISTA OBECNOŚCI NA WYDARZENIE DL 2020 [wersja edytowalna .doc]

3. ZAŁ. LISTA OBECNOŚCI NA CYKL WARSZTATÓW DL 2020

4. ZAŁ. WZÓR KARTY ROZLICZENIA WKŁADU RZECZOWEGO NIEFINANS.

5. ZAŁ. WZÓR-OPISU FAKTURY RACHUNKU NOTY KSIĘGOWEJ

6. ZAŁ. ZGODA NA WYK. WIZERUNKU DLA 1 OSOBY DL 2020

 
Wyniki oceny merytorycznej

Z przyjemnością informujemy, ze konkurs grantowy Działaj Lokalnie 2019 na Wzgórzach Dalkowskich uznajemy za rozstrzygnięty. Komisja konkursowa wybrała 28 spośród 66 wniosków przekazanych do oceny merytorycznej. Łączna pula na działania wynosi 130.000,00zł. Gratulujemy!

 

Ocena merytoryczna dokonana została przez niezależnych ekspertów. Zaproszeni do oceny eksperci reprezentują region Wzgórz Dalkowskich, a także posiadają wiedzę oraz doświadczenie pozwalające na prawidłową ocenę wniosków. Ocena przebiegała zgodnie z kryteriami oceny merytorycznej dostępnymi w Dokumentacji Programu. Po zakończonej ocenie merytorycznej powołana została Komisja selekcyjna, która podczas spotkania omówiła i wybrała 28 wniosków spośród najwyżej punktowanych.

Przyznanie dotacji dla wybranych inicjatyw jest możliwe dzięki wsparciu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce oraz 12 samorządów ze Wzgórz Dalkowskich, tj. Gaworzyce, Grębocice, Radwanice, Jerzmanowa, Polkowice, Żukowice, Nowe Miasteczko, Kożuchów, Szprotawa, Niegosławice, Otyń oraz Brzeźnica.

Podpisanie umów o dofinansowanie odbędzie się

14 czerwca 2019r. (piątek) o godzinie 11:00

w siedzibie ODL Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich (ul. Głogowska 10, 67-124 Nowe Miasteczko)

Dziękujemy wszystkim organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym za zaangażowanie włożone w przygotowanie i złożenie projektów, a wybranym do dofinansowania oferentom gratulujemy i życzymy powodzenia podczas realizacji swoich działań.

 

 
Wyniki oceny formalnej Działaj Lokalnie 2019

10 maja br. zakończyliśmy nabór wniosków w ramach programu Działaj Lokalnie 2019 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundację „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” oraz Jednostki Samorządu Terytorialnego ze Wzgórz Dalkowskich. Generator zarejestrował 87 wniosków. 70 z nich zostało złożonych. Projekty zostały poddane ocenie formalnej.

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie i waszą aktywność.

Poniżej udostępniamy wyniki oceny formalnej.

Do pobrania:

 
Działaj lokalnie na Wzgórzach Dalkowskich 2019!

Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” we współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego Wzgórz Dalkowskich i Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, ogłasza start naboru wniosków w ramach konkursu „Działaj lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Termin składania wniosków: 10 maja 2019r.

Harmonogram min. 3-miesięcznego, maks. 6-miesięcznego projektu jest przewidziany na okres między 1 lipca 2019r. – 31 grudnia 2019r.

Łączna pula przeznaczona na granty wynosi co najmniej 77.000,00zł

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które spełniają warunki regulaminowe oraz:

 1. mają siedzibę w gminach: Brzeźnica, Gaworzyce, Grębocice, Jerzmanowa, Kożuchów, Niegosławice, Nowe Miasteczko, Otyń, Polkowice, Radwanice, Szprotawa, Żukowice
 2. planują prowadzić działania na terenie przynajmniej jednej z wymienionych gmin.

 

W bieżącym konkursie „Działaj lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

W Konkursie nie będą finansowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia (trwające krócej niż 3 miesiące).

 

Wnioski należy składać poprzez Generator

http://system.dzialajlokalnie.pl

Zapraszamy również na stronę w pełni poświęconą programowi Działaj Lokalnie na Wzgórzach Dalkowskich

www.DzialajLokalnie.WzgorzaDalkowskie.pl

znajdziecie tam wszystkie materiały, załączniki oraz szeroką bazę projektów zrealizowanych w poprzednich latach.

 

Dodatkowych informacji dotyczących realizacji projektów oraz metody opracowania wniosku aplikacyjnego udzielają koordynatorzy programu “Działaj lokalnie” w biurze Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”:

Bożena Skoczeń – Koordynator projektu pod numerem tel. (68) 3888 431, wew. 24, mail: bozena@wzgorzadalkowskie.pl,

Tegoroczna edycja jest współfinansowana ze środków Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” oraz samorządów ze Wzgórz Dalkowskich.

Załączniki do pobrania:

 

 
Spotkania informacyjno-promocyjne w ramach Działaj Lokalnie

Rozpoczynamy cykl spotkań informacyjno-promocyjnych, na których dowiecie się:

 • Czym kierować się podczas tworzenia wniosku?
 • Jak zbudować budżet?

Będzie mieli możliwość:

 • Poznania dobrych praktyk zrealizowanych w czasie poprzednich edycji programu.
 • Zapoznania się i szczegółowego omówienia regulaminu
 • Otrzymania odpowiedzi na wszystkie nurtujące was pytania dotyczące programu

 

Terminy i miejsca spotkań:

 • 10 kwietnia, 15:00 – Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”, ul. Głogowska 10, 67-124 Nowe Miasteczko
 • 12 kwietnia, 16:00 – Gminne Centrum Kultury w Niegosławicach z/s Gościeszowice, 67-312 Niegosławice
 • 15 kwietnia, 18:00 – Świetlica Wiejska w Kłobuczynie, Kłobuczyn 42, 59-180 Gaworzyce
 • 16 kwietnia, 17:00 – Sala Wiejska w Studzieńcu, Studzieniec 6, 67-128 Studzieniec (gm. Kożuchów)
 • 17 kwietnia, 14:00 – Szprotawski Dom Kultury, plac Mickiewicza 1, 67-300 Szprotawa
 • 25 kwietnia, 13:00 – Urząd Gminy Polkowice (sala 207), Rynek 1, 59-100 Polkowice

Planowane są również szkolenia w gminach Brzeźnica i Jerzmanowa. Będziemy informować o terminach i miejscach spotkań.

Zapraszamy

 

Materiały na których będziemy pracować:

 

Program Działaj Lokalnie na Wzgórzach Dalkowskich jest współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” orz samorządów ze Wzgórz Dalkowskich”

 

 
Kolejny finał Działaj Lokalnie za nami

27 lutego 2019r. na Wzgórzach Dalkowskich odbyła się Gala Podsumowująca X edycję Programu Grantowego Działaj Lokalnie. Uroczystość odbyła się w Gminnym Centrum Kultury w Gościeszowicach. Program był współfinansowany ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji ”Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” oraz samorządów ze Wzgórz Dalkowskich. W X edycji programu wzięło udział aż 12502 odbiorców, złożonych zostało 90 wniosków, 51 z nich zostało dofinansowanych, całkowita wartość zrealizowanych projektów 464 289,01zł. W realizację Programu aktywnie zaangażowało się 620 wolontariuszy ponadto zrealizowanych zostało 2078 godzin warsztatów, prelekcji i spotkań.

Wśród realizowanych projektów zalazły się: rajdy rowerowe, lokalne spotkania studyjne, warsztaty pro zdrowotne, artystyczne, międzypokoleniowe, pierwszej pomocy i ratownictwa. Poprawiana była estetyka wsi oraz stworzone zostały miejsca rekreacji.

Wszystkie projekty i działania wniosły wiele dobrego w społecznościach lokalnych. Wspólna praca liderów, animatorów, wolontariuszy wśród społeczności lokalnej, przyczyniła się do osiągnięcia celu Głównego Programu, jakim jest dobro wspólne. Przy tej okazji zawsze wyłaniają się społeczni liderzy. To oni budują wokół siebie siatkę kolejnych osób, które również włączają się do organizacji różnych działań.

Wyróżniono ludzi, którzy wspierają Ośrodek Działaj Lokalnie.

Nagrodzono grupy nieformalne i organizacje, które w najbardziej atrakcyjny sposób przedstawiły efekty z realizacji projektu w ramach konkursu Opowiedz.
1 miejsce w Konkursie Opowiedz w ramach X edycji Programu Działaj Lokalnie w 2018r. zdobyło Stowarzyszenie Pomagamy Razem za atrakcyjny sposób przedstawienia projektu pt. ,,Lokalne Studio Relaksu”. 2 miejsce otrzymała Rada Sołecka wsi Kłobuczyn za atrakcyjny sposób przedstawienia projektu pt. „Zielona Oaza Rodzinnej Rekreacji”. 3 miejsce otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Kłobuczynie za atrakcyjne przedstawienie projektu pt. „ Stacja Niepodległość z przestankami polskości naszej małej ojczyzny”. Wyróżnienie otrzymała grupa nieformalna Aktywni dla Gminy Żukowice za atrakcyjny sposób przedstawienia projektu pt. ,, Folklor i tradycja z zespołem Brzegowiacy”. Nagrodzeni otrzymali nagrody finansowe na realizację kolejnych inicjatyw społecznych oraz zostali zgłoszeni do Ogólnopolskiej Edycji Konkursu Opowiedz, czekamy na rozstrzygniecie.

Podczas tegorocznej gali nadane zostały tytuły Ambasadora Promocji. Uhonorowane zostały grupy które w sposób atrakcyjny i nieszablonowy promowały Program DL. Dokonując wyboru do tytułu kapituła brała pod uwagę przede wszystkim nieszablonowe sposoby promocji, ilość i częstotliwość pojawiających się informacji oraz szczegółowość pojawiających się informacji. Po wnikliwej analizie Kapituła postanowiła uhonorować 3 grupy nadając im tytuł Ambasadora Promocji. Ambasadorami promocji Programu Działaj Lokalnie na Wzgórzach Dalkowskich zostali: Ochotnicza Straż Pożarna w Studzieńcu, Klub Rowerowy Adventure, Stowarzyszenie Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Gołaszynie.

Podczas posumowania nie zabrakło programu artystycznego. Podczas uroczystości wystąpiły grupy dziecięce uczestniczące w programie. Zaśpiewał dla wszystkich Kuba Cisakowski ze Stowarzyszenia Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich z Gołaszyna, Grupa taneczna ze Stowarzyszenia „Borowik” oraz grupa taneczna Fraza z Gminnego Centrum Kultury w Gościszowicach.

Gala Podsumowująca Działaj Lokalnie została uroczyście zakończona przez Przedstawicieli Fundacji, a jednocześnie zaproszono wszystkich obecnych do przyszłorocznej edycji Programu Działaj Lokalnie.

 

 

 
Konkurs „Opowiedz…” 2018!

Zapraszamy do udziału w konkursie wszystkie organizacje realizujące projekty w ramach Programu „Działaj Lokalnie X” na obszarze Wzgórz Dalkowskich w 2018r.

Konkurs „Opowiedz…” ma na celu nagrodzenie i promowanie najlepszych przykładów twórczego pokazywania projektów Działaj Lokalnie. Jego celem jest również zachęcenie Grantobiorców realizujących projekty ze środków Programu Działaj Lokalnie,  do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych działań i promowania inicjatyw wspieranych w ramach Programu DL.

Pragniemy, aby prace powstałe w ramach konkursu „Opowiedz…” spełniały funkcje komunikacyjno-promocyjne, wykorzystując przy tym nowoczesne technologie i nieograniczone zasoby ludzkiej pomysłowości. Wszystkie informacje dotyczące Konkursu „Opowiedz…” 2018 zamieszczone są w Regulaminie Konkursu.

Załączniki do konkursu Opowiedz 2018r.

 

Materiały pomocnicze dla grantobiorców

Przygotowanie pracy na Konkurs „Opowiedz…” nie jest łatwą sprawą. Trzeba dobrze przemyśleć formę, sposób wykonania. Należy zastanowić się, jak najlepiej opowiedzieć historię swojego projektu, historię ludzi, miejsc i motywów, które się w nim pojawiały. Żeby ułatwić grantobiorcom to zadanie, zebraliśmy wiele pomocnych materiałów – zachęcamy do zapoznania się z nimi i wykorzystywania rad, które można w nich znaleźć.

Materiały przygotowane przez ARFP:

 

Możliwe jest także zamieszczenie dwóch plansz końcowych, jeśli zajdzie taka potrzeba.