Świetliki na Wzgórzach Dalkowskich

Krótka charakterystyka:

Projekt pn. Świetliki na Wzgórzach Dalkowskich jest komplementarnym działaniem z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrożonym w latach 2007-2013, ze środków Unii Europejskiej, a  w ramach którego na obszarach wiejskich i miejsko –wiejskich do 25 tysięcy mieszkańców zostały zmodernizowane lub wybudowane świetlice wiejskie z działania Odnowa i Rozwój wsi.   Projekt zapewnia utrzymanie trwałości  i wykorzystanie 15 nowoczesnych budynków (świetlic wiejskich)  tak aby stały się one żywymi ośrodkami animacyjnymi na obszarach wiejskich. Projekt skierowany jest bezpośrednio do  15 Animatorów i ponad 70 tysięcy mieszkańców obszarów wiejskich, którzy mogą skorzystać z działań prowadzonych w świetlicach wiejskich. Realizację działań zaplanowano w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2015r. w partnerstwie publiczno – społecznym z  Forum Samorządowym Wzgórz Dalkowskich (nieformalna organizacja zrzeszająca Wójtów i Burmistrzów regionu Wzgórz Dalkowskich) oraz Fundacją „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”. Swoim zasięgiem obejmie gminy wiejskie i miejsko- wiejskiego powiatu głogowskiego i polkowickiego w województwie dolnośląskim oraz powiat nowosolski w województwie lubuskim.

Cele projektu

Cel główny:

Wyrównywanie szans mieszkańców obszarów wiejskich z powiatu polkowickiego, głogowskiego i nowosolskiego w dostępie do ośrodków animacji i kultury dzięki uruchomieniu 15 świetlic wiejskich.

Cele szczegółowe:

  1. Zwiększenie aktywności społecznej i wzrost zaangażowania co najmniej 600  mieszkańców z  obszarów wiejskich dzięki uruchomieniu 15 świetlic wiejskich w powiecie nowosolskim, polkowickim i głogowskim.
  2. Propagowanie idee wolontariatu wśród mieszkańców obszarów wiejskich z 3 powiatów: polkowickiego, głogowskiego i nowosolskiego, dzięki przygotowaniu wolontariuszy do pełnienia funkcji Animatorów Społecznych na świetlicach wiejskich.
  3. Wzrost  współpracy mieszkańców obszarów wiejskich z powiatu polkowickiego, głogowskiego i nowosolskiego ze wspólnotami samorządowymi.

 Adresaci projektu:

GŁÓWNYMI ODBIORCAMI są mieszkańcy obszarów wiejskich z powiatu głogowskiego, polkowickiego (woj. dolnośląskie) oraz powiatu nowosolskiego (woj. lubuskie).  Podzielić ich możemy na osoby, które zgłoszą się na wolontariuszy i zostaną Animatorami Społecznymi (15 osób, w głównej mierze będą to osoby w wieku od 21 do 55 lat, z wykształceniem co najmniej średnim, niepracujące lub uczące się zaocznie). DRUGĄ GRUPĄ ODBIORCÓW będzie co najmniej 600 mieszkańców, którzy będą korzystać ze świetlicy wiejskiej. TRZECIĄ GRUPĄ DOCELOWĄ projektu będą wspólnotę samorządowe – gminy, które podpiszą porozumienie o współpracy w ramach projektu. Zakładamy że będzie to co najmniej 5 gmin wiejskich lub miejsko –wiejskich do 25 tys. mieszkańców z obszaru w/w powiatów.

ADRESATAMI POŚREDNIMI projektu będą pozostali mieszkańcy obszarów wiejskich z  w/w obszaru – rodziny, odbiorców bezpośrednich projektu. Którzy odczują skutki realizacji projektu w swoich domach. Takie jak wzrost zadowolenia, spełnienia się, integracji, poznania czegoś nowego, polepszenia warunków życia społecznego.

KORZYŚCI DLA GRUP DOCELOWYCH Z REALIZACJI PROJEKU:

Realizacja projektu przyczyni się przede wszystkim do zniwelowania głównego problemu jakim jest bark dostępności świetlicy wiejskiej dla mieszkańców. Projekt ma za zadanie nie tylko zniwelować ten problem ale również pokazać władzą lokalnym, że można zastosować mechanizm wolontariatu w celach prowadzenia świetlicy. Obniża to znacząco koszty funkcjonowania świetlicy, a jednoczenie pozwala mieszkańcom ją wspólnie prowadzić. Utożsamiają się z prowadzoną świetlicą przez co biorą za jej funkcjonowanie większą odpowiedzialność. Ponadto projekt pozytywnie wpłynie na integracje mieszkańców, zwiększy ich zaangażowanie w sprawy i problemy wsi, zwiększa edukację i animację życia na obszarach wiejskich, a także zwiększy współprace mieszkańców z lokalną wspólnotą samorządową. Projekt pokazuje również nowe oblicze wolontariatu. Który często dalej na wsiach, szczególnie przez osoby starsze utożsamiany jest  z  tzw. czynami społecznymi, które kojarzą się mieszkańcom z pracami przymusowymi.  Zastosowanie zwrotu poniesionych przez wolontariusza kosztów zgodnie z ustawą pokazuje, że wolontariusz nie musi prócz swojego czasu ponosić dodatkowych środków, co często jest główna przyczyną braku wolontariuszy. Animatorzy Społeczni zdobędą doświadczenie w prowadzeniu świetlic  co w przyszłości może zostać dostrzeżone przez lokalny samorząd aby zatrudnić ich na umowę o pracę.

W pierwszej kolejności wytypowane zostaną świetlice, które zostaną objęte wsparciem, wg. Kryteriów dostępu:

  1. świetlica objęta wsparciem w ramach projektu otrzymała wsparcie w ramach PROW 2007-2013
  2. świetlica wiejska z powiatu głogowskiego, polkowickiego lub nowosolskiego
  3. podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Fundacja I.R.E.S a właściwym JST w celu zachowania trwałości projektu, tj. JST wnosi do projektu 670,00 zł wkładu własnego finansowego, za każdego Animatora Społecznego, którego

Harmonogram działań w projekcie:

01.05.-05.06.2015r. – rekrutacja 15 Animatorów Społecznych do prowadzenia świetlic wiejskich

12.06. – 30.06.2015r. – szkolenie Animatorów Społecznych

01.07. -31.12.2015r. – prowadzenie świetlic wiejskich przez Animatorów Społecznych

01.07.-31.08.2015r. – opracowanie Planów Działania Świetlic Wiejskich na Wzgórzach Dalkowskich

01.07.-31.12.2015r. – wsparcie tutorskie   Animatorów Społecznych

WARTOŚĆ dodana projektu:

Wartością dodana projektu będzie wzmocnienie współpracy mieszkańców, w których prowadzone będą świetlice wiejskie ze wspólnota samorządową – Gminą. Wspólne opracowanie Planów Działania, pokaże mieszkańców, że JST zależy na tym aby świetlice wiejskie były dla nich ogólnodostępne, a JST będzie mogła przekonać się, że prowadzenie świetlic można powierzyć mieszkańcom, z wykorzystaniem wolontariatu, bez ponoszenia dużych nakładów finansowych.

 Dokumenty do pobrania:
Wizyta w Genewie Samorządowców ze Wzgórz Dalkowskich

W dniach 7 -11 sierpnia 2014r., 15 osób, wójtów, burmistrzów, pracowników samorządu, Rady i Zarządu Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”, uczestniczyło w wizycie studyjnej poświęconej najlepszym szwajcarskim praktykom w zakresie zaangażowania społecznego i planowania zagospodarowania przestrzennego. Delegacji polskiej przewodniczył Lider projektu Pan Andrzej Ogrodnik, Burmistrz Kożuchowa. Wizyta studyjna była zwieńczeniem projektu pn. „Europejska Koalicja Partycypacji Obywatelskiej – czyli polsko – szwajcarski transfer wiedzy i doświadczeń na rzecz społeczności lokalnych”, realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

W pierwszym dniu wizyty delegacja polska spotkała się z Panem Patrickiem Malek-Asghar – Członkiem Zarządu Versoix, odpowiedzialnym za finanse i inwestycje w mieście. Pan Burmistrz Versoix, przedstawił model funkcjonowania Zarządu i Rady Miasta w Szwajcarii. Z zaciekawieniem również wysłuchał efektów osiągniętych w ramach realizowanego projektu. Kolejnym punktem naszej wizyty było spotkanie z Partnerem projektu Stowarzyszeniem InteGreat, w imieniu którego przywitała nas Pani Bożena Shmid – Adamczyk. Wraz z nią zwiedziliśmy najsłynniejsze w Szwajcarii Muzeum Zegarków Patek – Philippe w Genewie. Założycielem firmy był emigrant z Polski Antoni Patek, który brał udział w Powstaniu Listopadowym i został odznaczony Złotym Krzyżem Virtuti Militari. W drugim dniu wizyty odbyło się spotkanie w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Pałacu Narodów.

 [pe2-image src=”http://lh4.ggpht.com/-geisopfwq_Y/U-sKTuaewrI/AAAAAAAACOQ/GTX_JcoCWcE/s144-c-o/1.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/111728317250186132483/2014WizytaSamorzadowcowWGenewie#6046938258667913906″ caption=”” type=”image” alt=”1.jpg” ] [pe2-image src=”http://lh5.ggpht.com/–qnevr0x9Bc/U-sKaRkIo4I/AAAAAAAACOo/JBAXZHJgjV4/s144-c-o/2.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/111728317250186132483/2014WizytaSamorzadowcowWGenewie#6046938371182863234″ caption=”” type=”image” alt=”2.jpg” ] [pe2-image src=”http://lh4.ggpht.com/-iAKS1HE-LGk/U-sKdY0bXuI/AAAAAAAACO0/vgKRIX63qEQ/s144-c-o/3.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/111728317250186132483/2014WizytaSamorzadowcowWGenewie#6046938424669855458″ caption=”” type=”image” alt=”3.jpg” ] [pe2-image src=”http://lh6.ggpht.com/-DFbTEzLjcGo/U-sKedohBvI/AAAAAAAACP4/E4STZJdlKN8/s144-c-o/4.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/111728317250186132483/2014WizytaSamorzadowcowWGenewie#6046938443141940978″ caption=”” type=”image” alt=”4.jpg” ] [pe2-image src=”http://lh4.ggpht.com/-IjXF4CS9ws0/U-sKeIb4zGI/AAAAAAAACPE/p_JddFoTCZs/s144-c-o/5.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/111728317250186132483/2014WizytaSamorzadowcowWGenewie#6046938437451828322″ caption=”” type=”image” alt=”5.jpg” ] [pe2-image src=”http://lh5.ggpht.com/-iqHMDbcA_7E/U-sKkmjvOKI/AAAAAAAACQI/zhYj3kiFjac/s144-c-o/6.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/111728317250186132483/2014WizytaSamorzadowcowWGenewie#6046938548617033890″ caption=”” type=”image” alt=”6.jpg” ] [pe2-image src=”http://lh6.ggpht.com/-SFmNRRLV4s8/U-sKiTDZflI/AAAAAAAACQE/J1HHooTqcj4/s144-c-o/7.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/111728317250186132483/2014WizytaSamorzadowcowWGenewie#6046938509021380178″ caption=”” type=”image” alt=”7.jpg” ] [pe2-image src=”http://lh3.ggpht.com/-CPBIruskEng/U-sKkUk2dlI/AAAAAAAACPc/A1QE1UaDPEE/s144-c-o/8.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/111728317250186132483/2014WizytaSamorzadowcowWGenewie#6046938543789864530″ caption=”” type=”image” alt=”8.jpg” ] [pe2-image src=”http://lh4.ggpht.com/-rK2tYnmnpes/U-sKmN6knxI/AAAAAAAACPk/s6rpxQxtN-k/s144-c-o/9.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/111728317250186132483/2014WizytaSamorzadowcowWGenewie#6046938576361660178″ caption=”OLYMPUS DIGITAL CAMERA” type=”image” alt=”9.jpg” ] [pe2-image src=”http://lh3.ggpht.com/-XZuLHPd3lj0/U-sKTjhVQQI/AAAAAAAACOM/eiHMYZ820wI/s144-c-o/10.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/111728317250186132483/2014WizytaSamorzadowcowWGenewie#6046938255743860994″ caption=”” type=”image” alt=”10.jpg” ] [pe2-image src=”http://lh6.ggpht.com/-cc0hMcqpNQ4/U-sKUHP-I0I/AAAAAAAACOU/mqR3b7IIWhY/s144-c-o/11.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/111728317250186132483/2014WizytaSamorzadowcowWGenewie#6046938265334719298″ caption=”” type=”image” alt=”11.jpg” ] [pe2-image src=”http://lh3.ggpht.com/-cVRmagp_3Wc/U-sKaNuvzJI/AAAAAAAACOs/QNPtEbRYmNo/s144-c-o/12.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/111728317250186132483/2014WizytaSamorzadowcowWGenewie#6046938370153630866″ caption=”” type=”image” alt=”12.jpg” ] [pe2-image src=”http://lh5.ggpht.com/-vmWyMmsw-CA/U-sKaKS1obI/AAAAAAAACPs/JksKEQzS86U/s144-c-o/13a.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/111728317250186132483/2014WizytaSamorzadowcowWGenewie#6046938369231266226″ caption=”” type=”image” alt=”13a.jpg” ]
Wyniki II edycji konkursu pn. „Najpiękniejsza posesja lub miejsce społecznie – użyteczne na Wzgórzach Dalkowskich”

swiss
Wyniki II edycji konkursu na „Najpiękniejszą posesje lub miejsce społecznie – użyteczne na Wzgórzach Dalkowskich” w ramach projektu pn. „Europejska Koalicja Partycypacji Obywatelskiej – czyli polsko – szwajcarski transfer wiedzy i doświadczeń na rzecz społeczności lokalnych, realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Wyniki konkursu na „Najpiękniejszą posesje lub miejsce społecznie – użyteczne na Wzgórzach Dalkowskich” w ramach projektu pn. „Europejska Koalicja Partycypacji Obywatelskiej – czyli polsko – szwajcarski transfer wiedzy i doświadczeń na rzecz społeczności lokalnych, realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Projekt realizowany jest przez Gminą Kożuchów, która jest Liderem projektu wraz z Fundacją „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” – Partnera projektu.

W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 45 formularzy zgłoszeniowych, w tym 31 dotyczące posesji prywatnych i 14 dotyczące miejsc społecznie – użytecznych. Komisja zakwalifikowała 43 z 45 przesłanych formularzy. W tegorocznej edycji Komisja konkursowa postanowiła wyróżnić posesję prywatne i miejsca społecznie użyteczne, które cechowały się szczególnymi walorami estetycznymi i ogromnym wkładem w ich wygląd, różnicując przyznane bony podarunkowe od 50,00 do 150,00 złotych.

Wszystkim wyróżnionym gratulujemy pięknych posesji i miejsc społecznie – użytecznych i życzymy wytrwałości w pielęgnacji swoich ogrodów i zagospodarowywania nowych terenów.
Każdy z nagrodzonych otrzyma pisemną informację nt. sposobu odbioru i zrealizowania swojego bonu upominkowego.

Do pobrania:
Wykaz osób i organizacji wyróżnionych w ramach konkursu icon_pdf
Informacja o wyborze oferty na dostawę materiałów promocyjnych

W dniu 3 czerwca 2014r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia ze środków publicznych. Przedmiotem niniejszego zaproszenia ofertowego była dostawa materiałów promocyjnych,  w ramach projektu „Gazeta Obywatelska – Nowe Kresy – Historia Dzisiaj” realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Informacja o wyborze oferty na prowadzenie warsztatów

W dniu 25 października 2013r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia ze środków publicznych. Przedmiotem niniejszego zaproszenia ofertowego było przeprowadzenie warsztatów z dziennikarstwa obywatelskiego pn. „Media obywatelskie, czyli dziennikarstwo od podstaw”,  w ramach projektu „Gazeta Obywatelska – Nowe Kresy – Historia Dzisiaj” realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Zaproszenie do złożenia oferty na prowadzenie warsztatów

Przedmiotem niniejszego zaproszenia ofertowego jest prowadzenie warsztatów z dziennikarstwa obywatelskiego pn. „Media obywatelskie, czyli dziennikarstwo od podstaw” z zapewnieniem dwóch instruktorów prowadzących zajęcia oraz zapewnieniem cateringu na zajęciach w formie bufetu kawowego w ramach projektu pn. „Gazeta Obywatelska – Nowe Kresy – Historia Dzisiaj” realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę materiałów promocyjnych

Przedmiotem niniejszego zaproszenia ofertowego jest dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektu pn. „Gazeta Obywatelska – Nowe Kresy – Historia Dzisiaj” realizowanego  przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Najpiękniejsza posesja lub miejsce społecznie–użyteczne na Wzgórzach Dalkowskich

plakat_posesja_2014_www

Gmina Kożuchów wraz z Partnerem projektu Fundacją „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” ogłasza drugą edycję konkursu pn. „Najpiękniejsza posesja lub miejsce społecznie–użyteczne na Wzgórzach Dalkowskich”. Celem konkursu jest podniesienie walorów estetycznych i ogólnego wyglądu obszaru Wzgórz Dalkowskich, na wzór szwajcarskich gospodarstw. Łączna pula na nagrody wynosi 5.000,00 zł. Konkurs trwa do 15 czerwca 2014r.

Udział w konkursie mogą wziąć mieszkańcy, organizacje pozarządowe formalne i nieformalne (niezarejestrowane w KRS jak Rady Sołeckie, Koła Gospodyń Wiejskich, Grupy Młodzieżowe itp.) z obszaru Wzgórz Dalkowskich z gmin: Brzeźnica, Bytom Odrzański, Kożuchów, Niegosławice, Nowe Miasteczko, Szprotawa, Gaworzyce, Grębocice, Jerzmanowa, Polkowice, Radwanice i Żukowice.
W zeszłym roku wpłynęły 33 formularze zgłoszeniowe, w tym 15 dotyczących posesji prywatnych i 18 dotyczących miejsc społecznie–użytecznych. Komisja konkursowa wyróżniła wszystkie nadesłane zgłoszenia i nagrodziła bonami upominkowymi o wartości 150,00 zł, do wykorzystania na zakup drzew i krzewów ozdobnych. Wszystkich Zachęcamy do wzięcia udziału w drugiej edycji konkursu!

Do pobrania:
Coraz więcej Animatorów Partycypacji Społecznej na Wzgórzach Dalkowskich

W dniu 25 marca 2014r., w siedzibie Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” w Nowym Miasteczku odbyło się ostatnie szkolenie dla Animatorów Partycypacji Społecznej, którzy będą pracować nad stworzeniem Programu aktywności lokalnej dla swojej miejscowości lub gminy, a następnie będą aktywizować młodych ludzi w działania wolontarystyczne.
Wolontariusze będą wykonywać prace społecznie – użyteczne na rzecz swoich miejscowości przy wsparciu Animatorów. W działania zostanie zaangażowanych w tym roku około 150 młodych osób w wieku 16 -25 lat. Dodać należy że już 45 Animatorów realizuje swoje programy z udziałem ponad 200 wolontariuszy.Więcej informacji na stronach internetowych www.Kozuchow.pl lub www.WzgorzaDalkowskie.pl.
Szkolenie jest bezpłatne, realizowane w ramach projektu pn. „Europejska Koalicja Partycypacji Obywatelskiej – czyli polsko–szwajcarski transfer wiedzy i doświadczeń na rzecz społeczności lokalnych”, przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Liderem projektu jest Gmina Kożuchów, która realizuje projekt w partnerstwie społecznym z Fundacją „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” oraz Stowarzyszeniem IteGreat ze Szwajcarii.