Mobilne Centrum Seniora na

Wzgórzach Dalkowskich 

 

Wróć do listy projektów

Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” od 1 maja 2021r. rozpoczęła realizację projektu pt. „Mobilne Centrum Seniora na Wzgórzach Dalkowskich”.

Projekt dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2014 – 2020.

 Projekt jest realizowany na terenie Wzgórz Dalkowskich.

Mobilne Centrum zostanie utworzone w siedzibie Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”

DLACZEGO MOBILNE? Ponieważ dostępne w każdej gminie Wzgórz Dalkowskich. Ideą Mobilnego Centrum Seniora jest DOJAZD DO UCZESTNIKÓW, a nie uczestnik do CENTRUM. Przede wszystkim dzięki Mobilnemu Centrum, Fundacja PWD planuje dotrzeć do miejscowości, w których seniorzy są najbardziej wykluczenie cyfrowo, z uwagi na brak miejsca do animacji społecznej, świetlicy wiejskiej czy domu kultury.

GRUPA DOCELOWA projekt adresowany jest do 80 SENIORÓW, po 60 roku życia zamieszkałych na terenie Wzgórz Dalkowskich

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU jest rozwój kompetencji cyfrowych 80 osób w wieku powyżej 60 roku życia z terenu Wzgórz Dalkowskich w wymiarze społecznym, ekonomicznym i obywatelskim w okresie V-XII.2021 oraz po zakończeniu projektu.

CYKL SZKOLEŃ KOMPUTEROWYCH

W ramach projektu Mobilne Centrum Seniora na Wzgórzach Dalkowskich Fundacja PWD jest w trakcie uruchamiania mobilnej pracowni komputerowej wyposażonej w specjalistyczny sprzęt komputerowy, umożliwiający rozwój cyfrowy seniorów po 60 r.ż. oraz bezpieczne korzystanie z technologii teleinformacyjnych i Internetu.

FPWD stwarza warunki do tego, aby MOBILNE CENTRUM było przyjazne seniorom,
i z przyjemnością chcieli podnosić swoje kompetencje cyfrowe.

Będzie to miejsce gdzie osoby 60+ ciekawie spędzą czas, ucząc się nowych – bardzo przydatnych w codziennym życiu umiejętności, ale także realizując swoje hobby
i indywidualne potrzeby dzięki dotarciu do zasobów Internetu.

 1. BLOKI SZKOLENIOWE

a) ZNAM i WIEM – czyli PODSTAWOWA ZNAJOMOŚĆ KOMPUTERA

W tym bloku szkoleniowym będą uczestniczyli seniorzy, którzy nie nigdy nie mieli styczności z komputerem, a chcieliby zdobyć umiejętności obsługi, która umożliwi im codzienne funkcjonowanie i wprowadzi w cyfrowy świat.

b) AKTYWNY SENIOR W SIECI

W tym bloku szkoleniowym seniorzy po 60r.ż. poznają przeglądarki internetowe i poznają zasady wyszukiwania wiadomości oraz zostaną wprowadzeni w komunikację poprzez pisanie maili. W kolejnej części seniorzy nauczą się pobierać z Internetu różne pliki (zdjęciowe, tekstowe), zapisywać je na komputerze oraz wysyłać mailem.

 c) BEZPIECZNY SENIOR W SIECI

Podczas tego bloku szkoleniowego zostaną przeprowadzone działania edukacyjne na temat bezpiecznego korzystania z technologii teleinformacyjnych i internetu. Zostaną bardzo szczegółowo omówione zalety, ale i niebezpieczeństwa korzystania w Cyberprzestrzeni. Narzędzia służące ochronie, bankowość elektroniczna. Ochrona danych osobowych. Przeglądanie, szukanie i filtrowanie Informacji.

 d) POPRAWA KOMFORTU ŻYCIA – E – SENIOR

Podczas bloku szkoleniowego seniorzy nauczą się jak można wykorzystywać komputer
i Internet w życiu codziennym, poprawiając sobie komfort życia, bez wychodzenia z domu. Będą to zajęcia praktyczne z podstaw obsługi komputera oraz wykorzystania Internetu do poprawy komfortu życia (m.in.: wyszukiwanie informacji, opłacenie rachunków, korzystanie z e-bankowości i e-usług, zakupy w sieci, komunikowanie się na odległość).

e) AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA ONLINE: E-KULTURA ORAZ E-EDUKACJA

Seniorzy dowiedzą się w jaki sposób i za pomocą jakich narzędzi mogą zwiększyć swoją aktywność obywatelską na poziomie lokalnym i krajowym.

 f) KOMUNIKACJA SENIORÓW

Komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji – chat i Skype. Korzystanie z możliwości portalu YouTube. Zakładanie profilu na portalu Facebook. Przetwarzanie obrazu i dźwięku.

 g) ROZWÓJ PASJI SENIORÓW

Za pomocą internetu seniorzy poznają możliwości rozwoju swoich pasji i zainteresowań. Odwiedzą blogi, portale internetowe oraz ciekawe strony w celach edukacyjnych i rozrywkowych. Rozwój potrzeb duchowych i dbania o zdrowie. Rozwój stosunków towarzyskich i rozwijania hobby. Wiadomości lokalne, planowanie podróży.

W TRAKCIE PROWADZONYCH BLOKÓW SZKOLENIOWYCH ZOSTANIE OPRACOWANY KODEKS BEZPIECZNEGO SENIORA W SIECI

Na zajęciach wspólnie z seniorami będą zapisywane najważniejsze, istotne kwestie dla seniorów, w celu ułatwienia seniorom obsługi komputera i sieci i zapamiętania wszystkich niezbędnych informacji i wskazówek.

Kodeks będzie pisany językiem seniora, który będzie stanowić łatwość zrozumienia, przystępność i kojarzenie faktów z zajęć komputowych, w których

seniorzy uczestniczą. Będzie to zbiór wiadomości począwszy od włączenia komputera, przez obsługę sprzętu, po korzystanie z Internetu, usług internetowych i telekomunikacyjnych oraz komunikatorów z zachowaniem bezpieczeństwa w sieci. KODEKS będzie miał za zadanie przekazanie każdemu SENIOROWI zasady bezpiecznego korzystania z Sieci jak i ich rodzinom. UP w każdej chwili będzie mógł sięgnąć po KODEKS i sprawdzić zasady.

Zebrane materiały przez seniorów zostaną przekazane do opracowania przez specjalistów i wydane do druku.

 2. PUNKT DORADZTWA – BHP SENIORA

 W ramach Mobilnego Centrum Seniora będzie prowadzony punkt doradztwa oraz ćwiczenia praktyczne z wykorzystania urządzeń elektronicznych, takich jak aparaty cyfrowe, smartfony i tablety, skanery oraz drukarki w codziennym życiu.

Będzie prowadzone również tzw. „Pogotowie komputerowe”, które będzie funkcjonowało
w siedzibie Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” lub w domu seniora, jeśli będzie niemożliwy dojazd. Podczas dyżurów w Pogotowiu seniorzy będą mieli możliwość przyjść z (laptopem, notebookiem, smartfonem, e-czytnikiem) i zasięgnąć porady, rozwiązać problem związany z tymi urządzeniami, jak również poćwiczyć korzystanie z tych urządzeń i zapoznać się z ciekawymi rozwiązaniami i stronami internetowymi.

3. WYJAZD STUDYJNY OD ŚWIATA ON – LINE DO LIFE

Seniorzy po 60 roku życia w grupie 80 osób, dzięki nabytej wiedzy informatycznej za pomocą internetu poznają możliwości rozwoju swoich pasji i zainteresowań. Odwiedzą blogi, portale internetowe oraz ciekawe strony w celach edukacyjnych i planowania podróży. Wspólnie, przy wykorzystaniu internetu opracują program wyjazdu, który będzie stanowił dla osób starszych wymiar edukacyjny i spełniał ich oczekiwania.

WYJAZD STUDYJNY będzie jednodniowy z podziałem na grupy. Będą to 2 po 40 osób lub 4 grupy po 20 osób w zależności od sytuacji pandemicznej w kraju.

Będzie to poznanie regionu, który seniorzy poznają wcześniej internetowo, wyszukają interesujące ich miejsca i atrakcje, które w miarę możliwości odwiedzą osobiście.

EFEKTY PROJEKTU:

BEZPOŚREDNIM EFEKTEM PROJEKTU jest stworzenie PONADINSTYTUCJONALNEGO i MOBILNEGO wsparcia osób starszych, którego celem będzie zapewnienie narzędzi i wsparcia w środowisku lokalnym seniorów.

MOBILNE CENTRUM SENIORA NA WD umożliwi seniorom dostęp do świata cyfrowego za pośrednictwem korzystania z komputera i internetu. Dzięki temu nastąpi przygotowanie i wdrożenie odpowiednich standardów z zakresu podnoszenia kompetencji cyfrowych osób
w wieku 60 + z terenu woj. lubuskiego i dolnośląskiego, a w szczególności ze Wzgórz Dalkowskich.

Projekt przyczyni się do wzrostu poziomu jakości życia seniorów po 60 roku życia w obszarze realnego, funkcjonalnego, zastosowania narzędzi cyfrowych.

BEZPOŚREDNIE USŁUGI JAKIE ZOSTANĄ OSIĄGNIĘTE TO:

 

Zapewnienie osobom starszym w wieku 60+ wykluczonych cyfrowo prawa do samodzielności i niezależności
Utworzenie Mobilnego Centrum Seniora na Wzgórzach Dalkowskich zapewni seniorom w wieku 60+ możliwość korzystania z nowych technologii i warunki zapobiegające ich wyłączeniu z codziennego życia, dające im poczucie bezpieczeństwa, poprawy stanu zdrowia i jakości życia, pozwalające im żyć we własnym domu, w sposób aktywny i niezależny.
Rozwój aktywności obywatelskiej wzmocnienie ich kompetencji cyfrowych
i zmniejszanie poziomu e- wykluczenia.
Wielosektorowość, polegającą na zaangażowaniu sektora publicznego, rynkowego, obywatelskiego i nieformalnego.
Profesjonalizacja wsparcia społecznego, rozumiana jako powierzanie go osobom kompetentnym i dobrze przygotowanym, z uwagi na fakt, iż 80 seniorów ze WD stanowi grupę bezpośrednią, która zostanie objęta działaniami projektu, a kolejne 100 osób w wieku 60+ to grupa pośrednia, która będzie czerpała wiedzę i rozwój kompetencji od swoich rówieśników.