Wyniki konkursu “Opowiedz…” w 2020 roku

Program realizowany w ramach inicjatywy
Działaj Lokalnie

Na ogłoszony przez Fundację „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” lokalny etap konkursu „Opowiedz…” 2020 wpłynęły 2 prace prezentujące projekty realizowane w ramach edycji Programu „Działaj Lokalnie” 2020.

Przesłane prace zostały zaprezentowane członkom Komisji konkursowej i ocenione zgodnie z kryteriami podanymi w regulaminie konkursu.

Prace zostały zgłoszone do ogólnopolskiego etapu konkursu „Opowiedz…”.

W KATEGORII CZŁOWIEK

I MIEJSCE zajęło Koło Gospodyń Wiejskich w Gołaszynie przesyłając film pt. „Pomimo wszystko… nie poddamy się”.

W KATEGORII MOTYW

I MIEJSCE zajęła Fundacja Homo Homini Edukacja i Praca przesyłając film pt. PARK CROSSFIT Mirocin

Zwycięskie materiały znajdują się na tej stronie (po prawej na komputerze, powyżej na telefonach komórkowych i tabletach).