Nasz zespół

Tadeusz Walkowiak – Prezes Zarządu, Dyrektor Biura

 

Mariola Włodarczak – Wiceprezes Zarządu, Zastępca Dyrektora Biura

 

Agnieszka Alaszewicz – Koordynator ds. edukacji

 

Marta Moskwa – Główny specjalista ds. rozliczeń i monitoringu

 

Jolanta Skrzydlewska – Specjalista ds. rozliczeń

 

Arleta Korol – Główny księgowy

 

Łukasz Stachura – Koordynator ds. edukacji

 

Irena Stachura – Specjalista ds. księgowości

 

Amelia Matląg – Referent ds. kadr i księgowości