Nasz zespół

Mariola Włodarczak – Prezes Zarządu, Dyrektor Finansowy

 

Dorota Dmowska – Dyrektor ds. rozwoju

 

Emilia Prokopczak – Dyrektora Biura

 

Irena Stachura – Specjalista ds. księgowości

 

Julia Świtoń – Referent ds. kadr i księgowości 

 

Justyna Wysoczańska – Referent ds. księgowości

 

Irena Kamińska – Główny specjalista ds. rozliczeń i monitoringu

 

Agnieszka Tupadło – Główny specjalista ds. wdrażania funduszy unijnych oraz animacji lokalnej   

 

Kamil Michałek – Asystent biura