Sprawozdania finansowe

Poniżej prezentujemy sprawozdania finansowe Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich w kolejnych latach jej funkcjonowania. 

Rok 2022

Pobierz plik PDF – tutaj

Rok 2021

Pobierz plik PDF – tutaj

Rok 2020

Pobierz plik PDF – tutaj

Rok 2019

Pobierz plik PDF – tutaj

Rok 2018

Pobierz plik PDF – tutaj

Rok 2017

Pobierz plik PDF – tutaj

Rok 2016

Pobierz plik PDF – tutaj

Rok 2015

Pobierz plik PDF – tutaj

Bilans na dzień 31.12.2015 – tutaj

Rok 2014

Pobierz plik PDF – tutaj

Bilans na dzień 31.12.2014 – tutaj

Rok 2013

Pobierz plik PDF – tutaj

Bilans na dzień 31.12.2013 – tutaj

Rok 2012

Pobierz plik PDF – tutaj

Bilans na dzień 31.12.2012 – tutaj

Rok 2011

Pobierz plik PDF – tutaj

Rok 2010

Pobierz plik PDF – tutaj

Rok 2009

Pobierz plik PDF – tutaj

Rok 2008

Pobierz plik PDF – tutaj