Wyniki konkursu “Opowiedz…” w 2019 roku

Program realizowany w ramach inicjatywy
Działaj Lokalnie

Na ogłoszony przez Fundację „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” lokalny etap konkursu „Opowiedz…” 2019 wpłynęły 4 prace prezentujące projekty realizowane w ramach edycji Programu „Działaj Lokalnie” 2019.

1. Praca pt. NATURALNIE NATURALNI w kategorii MOTYW

Przesłana przez STOWARZYSZENIE POMAGAMY RAZEM

2. Praca pt. OPOWIEDZ O… UROCZYCH KRZYWCZYCACH w kategorii MIEJSCE

Nadesłana przez Stowarzyszenie Zwykłe „Nasze Krzywczyce”

3. Praca pt. ,,NA STRAŻY PAMIĘCI” w kategorii MOTYW

Nadesłana przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kłobuczynie

4. Praca pt. „Zasmakuj w tradycji” w kategorii CZŁOWIEK

Nadesłana przez grupę nieformalną pn. Aktywni dla Gminy Żukowice

Przesłane prace zostały zaprezentowane członkom Komisji konkursowej i ocenione zgodnie
z kryteriami podanymi w regulaminie konkursu:

W KATEGORII MOTYW:

I MIEJSCE w kategorii MOTYW zajęło STOWARZYSZENIE POMAGAMY RAZEM z filmem pt. NATURALNIE NATURALNI przedstawiając film