Nasza misja

Misją Fundacji jest dążenie do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i podnoszenia jakości życia mieszkańców.

Placówek edukacyjnych

13

Liczba podopiecznych w szkołach

1345

Zrealizowanych programów wsparcia

35

Nasza misja

 Jesteśmy zintegrowaną grupą liderów reprezentujących obszar Wzgórz Dalkowskich. Swoje działania realizujemy w oparciu o wzajemne zaufanie, otwartość na innowacyjne rozwiązania i wiarę w ich powodzenie. Podstawą skutecznego rozwoju naszej małej ojczyzny jest oddolne i partnerskie podejście wyzwalające w pełni nasz społeczny potencjał do realizacji lokalnych inicjatyw.