Oferta

Oto w czym możemy Ci pomóc

Fundacja “Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” prowadzi działalność statutową nieodpłatną i odpłatną:

 • Doradztwo w pozyskiwaniu środków programów pomocowych w zakresie funduszy europejskich i środków krajowych
 • Opracowywanie strategii, planów, dokumentacji techniczno-badawczych
  – inwentaryzacje przyrodnicze, kulturowe, projekty zmiany organizacji ruchu drogowego, wyznaczanie koncepcji przebiegu szlaków turystycznych, historycznych, kulturowych i wiele innych działań.
 • Realizacja programów ze środków krajowych, zagranicznych i unijnych
  – obsługa księgowa, koordynacyjna, promocyjna, szkoleniowa, doradcza, rozliczeniowa i inna.
 • Szkolenia edukacyjne
  – szkolenia zawodowe, motywacyjne, psychologiczno-społeczne, integracyjne, doradztwo zawodowe i prawne.
 • Organizacja wyjazdowych szkoleń, wizyt studyjnych i imprez integracyjnych w Polsce i za granicą
 • Punkty Przedszkolne dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat
  – zajęcia z języka obcego, rytmiki, gimnastyki, logopedyczne, kinezjologiczne. W Punktach wykorzystywane są nowatorskie metody edukacyjne Lebox oraz Glenna Domana.
 • Działalność promocyjno-wydawnicza
  – plakaty, ulotki, foldery, gadżety promocyjne, publikacje książkowe.
 • Szkolenia w ramach projektów systemowych OPS/PCPR