Artykuły w kategorii 'Dobre Przykłady Działaj Lokalnie'

image_pdfimage_print

Bezpieczna Strefa Kibica

sty 16, 2012 Kategoria: Dobre Przykłady Działaj Lokalnie
Tytuł projektu: „Bezpieczna Strefa Kibica”. Wnioskodawca/Realizator projektu: OSP Kłobuczyn. 1. Cel projektu (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?) Celem głównym projektu było promowanie bezpieczeństwa poprzez innowacyjne zajęcia edukacyjne dotyczące ochrony życia z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz integracja i aktywizacja jak największej części społeczności wsi Kłobuczyn i całej gminy Gaworzyce dzięki wspólnemu spędzaniu czasu poprzez oglądanie najważniejszych imprez sportowych w „Bezpieczna Strefa Kibica”. 2. Działania zrealizowane w ramach projektu (O co chodziło w projekcie i jakie główne działania były realizowane w ramach tego projektu?) Projekt polegał na zorganizowaniu innowacyjnych zajęć edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz utworzenia „Bezpiecznej Strefy Kibica” miejsca spotkań mieszkańców Kłobuczyna i gminy Gaworzyce podczas EURO 2012 oraz Letnich Igrzysk Olimpijskich. W... Czytaj więcej

Lato z siatką

sty 16, 2012 Kategoria: Dobre Przykłady Działaj Lokalnie
Tytuł projektu: Lato z siatką Wnioskodawca: Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach Realizator Projektu: Ludowy Zespół Sportowy Buczyna   1. Cel projektu (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?) Ideą projektu było propagowanie sportu, zdrowego trybu życia wśród mieszkańców wsi Kłębanowice, a także zorganizowanie czasu wolnego dla społeczności lokalnej poprzez budowę boiska do piłki siatkowej. Dla rodzin o niskich dochodach to szansa, aby ich dzieci mogły uprawiać sport i uczestniczyć w treningach piłki siatkowej bez konieczności wyjazdu do innej miejscowości oraz dodatkowych opłat. 2. Działania zrealizowane w ramach projektu (O co chodziło w projekcie i jakie główne działania były realizowane w ramach tego projektu?) Projekt polegał na budowie boiska do piłki siatkowej dla wszystkich mieszkańców wsi Kłębanowice, a przede wszystkim dzieci i młodzieży. Budowa polegała na ogrodzeniu placu o odpowiednich wymiarach,... Czytaj więcej

Szuwarowy zakątek, Kłobuczyna majątek

sty 16, 2012 Kategoria: Dobre Przykłady Działaj Lokalnie
Tytuł projektu: „Szuwarowy zakątek, Kłobuczyna majątek” Wnioskodawca: Stowarzyszenie „Lepsze jutro tworzymy dziś” Realizator: Nieformalna grupa „Miłośnicy Przyrody”   1. Cel projektu (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?) Celem głównym projektu było zagospodarowanie stawu i terenu wokół niego, będącego dobrem wspólnym dla mieszkańców wsi Kłobuczyn. Stworzenie „sznurowanego zakątka” stanowiącego miejsce rekreacji i wypoczynku dla całej społeczności lokalnej, a także możliwości organizacji częstszych imprez cyklicznych odbywających się na oczyszczonym terenie. 2. Działania zrealizowane w ramach projektu (O co chodziło w projekcie i jakie główne działania były realizowane w ramach tego projektu?) Projekt polegał na zagospodarowaniu terenu wokół stawu poprzez wspólną inicjację mieszkańców Kłobuczyna. Początkowo oczyszczono zbiornik wodny z zalegającej trzciny, wysprzątano... Czytaj więcej

Akademia sztuk pięknych malucha

sty 16, 2012 Kategoria: Dobre Przykłady Działaj Lokalnie
Tytuł projektu: Akademia sztuk pięknych malucha Wnioskodawca: Gminna Biblioteka Publiczna w Radwanicach Realizator: „Kreatywna rodzinka”   1. Cel projektu (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?) Celem głównym projektu było stworzenie pracowni plastycznej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Radwanicach, dzięki której dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoprzedszkolnym miały możliwość uczestniczenia w warsztatach artystycznych ucząc się podstawowych zasad kompozycji i doboru barw poprzez różnorodne techniki i materiały pomocnicze. Wspólne zaangażowanie i działania zarówno rodziców dzieci jak i mieszkańców Gminy Radwanice stały się doskonałym sposobem na integrację społeczności lokalnej. Działania te przyczyniły się do zainicjowania ciekawych perspektyw dla najmłodszych artystów, urozmaicenia możliwości spędzenia wolnego czasu oraz zaktywizowania mieszkańców gminy Radwanice. 2. Działania zrealizowane w... Czytaj więcej

Budowa ścieżki rowerowej MTB w dwóch lokalizacjach wokół rezerwatu archeologicznego Obiszów 933r. etap I

sty 16, 2012 Kategoria: Dobre Przykłady Działaj Lokalnie
Tytuł projektu: „Budowa ścieżki rowerowej MTB w dwóch lokalizacjach wokół rezerwatu archeologicznego Obiszów 933r. etap I” Wnioskodawca: Grębocickie Centrum Kultury Realizator projektu: MTB Obiszów 1. Cel projektu (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?) Głównym celem projektu było promowanie zdrowego trybu życia poprzez uprawianie turystyki rowerowej na nowo oznakowanej ścieżce rowerowej. Wspólna praca mieszkańców nad tworzeniem infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej  przy wytyczeniu i znakowaniu tras kolarskich pozwoliło  zintegrować środowisko lokalne, a przede wszystkim mieszkańców terenu wiejskiego wsi Obiszów i okolic. 2. Działania zrealizowane w ramach projektu (O co chodziło w projekcie i jakie główne działania były realizowane w ramach tego projektu?) Głównym działaniem projektu było wspólne przez mieszkańców oznakowanie ścieżki rowerowej i wytyczenie jej, aby ukazać walory przyrodnicze oraz... Czytaj więcej

Letnie warsztaty śpiewu i tańca ludowego

sty 16, 2012 Kategoria: Dobre Przykłady Działaj Lokalnie
Tytuł projektu: „Letnie warsztaty śpiewu i tańca ludowego” Wnioskodawca: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Radwanicach Realizator projektu: Rada Rodziców w Radwanicach 1. Cel projektu (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?) Celem projektu jest promocja kultury ludowej, pielęgnowanie tradycji swoich przodków z różnych regionów Polski i utrwalenie ich w postaci tańców, zwyczajów i obrzędów regionalnych. Pielęgnowanie  dziedzictwa kulturowego własnego regionu w projekcie odbywa się poprzez  prowadzenie warsztatów śpiewu i tańca ludowego skierowanego do dzieci z terenu Gminy Radwanice. 2. Działania zrealizowane w ramach projektu (O co chodziło w projekcie i jakie główne działania były realizowane w ramach tego projektu?) W ramach projektu przeprowadzono warsztaty taneczne prowadzone przez profesjonalnych instruktorów tańca ludowego oraz zajęcia wokalne, zakończone happeningiem pod nazwą „Korowodem przez wieś”. Podczas... Czytaj więcej

Wszyscy jesteśmy potrzebni

sty 16, 2012 Kategoria: Dobre Przykłady Działaj Lokalnie
Tytuł projektu: „Wszyscy jesteśmy potrzebni” Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzchowicach Realizator: Aktywni mieszkańcy Wierzchowic 1. Cel projektu (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?) Celem projektu jest międzypokoleniowa edukacja mieszkańców Wierzchowic poprzez skierowanie działań edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i seniorów. W projekcie zaplanowano integracyjny festyn warsztaty oraz przedsięwzięcia integrujące społeczeństwo obywatelskie. Prowadzone zajęcia zmierzać będą do wypracowania modelowego systemu edukacji międzypokoleniowej, który będzie mógł być stosowany w przyszłości. 2. Działania zrealizowane w ramach projektu (O co chodziło w projekcie i jakie główne działania były realizowane w ramach tego projektu? Projekt polegał na zintegrowaniu różnych pokoleń oraz grup społecznych podczas wspólnych warsztatów teatralnych, organizacji lokalnych festynów oraz imprez integracyjnych dla osób... Czytaj więcej

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kurowie Wielkim i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy

sty 16, 2012 Kategoria: Dobre Przykłady Działaj Lokalnie
Tytuł projektu: „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kurowie Wielkim i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy” Wnioskodawca: „Lepsze jutro twórzmy dziś” Realizator: Aktywni mieszkańcy Kurowa Wielkiego 1. Cel projektu (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?) Celem projektu jest podniesienie prestiżu wsi i jej aktywności poprzez zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Kurowie Wielkim, który będzie miejscem wspólnego spędzania czasu dla mieszkańców wsi. 2. Działania zrealizowane w ramach projektu (O co chodziło w projekcie i jakie główne działania były realizowane w ramach tego projektu?)  W ramach projektu uporządkowano teren wokół świetlicy i postawiono ogrodzenie. Po zakończeniu prac remontowych zorganizowano warsztaty rękodzielnicze dla dzieci dorosłych. Przeprowadzono zabawę  integracyjną dla społeczności lokalnej w nowo wyposażonej świetlicy wiejskiej. 3. Rezultaty projektu (Jaka zmianę... Czytaj więcej

Radwanice i okolice na fotografii

sty 16, 2012 Kategoria: Dobre Przykłady Działaj Lokalnie
Tytuł projektu: „Radwanice i okolice na fotografii” Wnioskodawca: Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach Realizator projektu: Aktywni Lokalnie 1. Cel projektu (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?) Głównym celem projektu było zniwelowanie różnic międzypokoleniowych  mieszkańców Gminy Radwanice oraz integracja i aktywizacja społeczności  lokalnej poprzez przygotowanie opracowań fotograficzno – opisowych Gminy  Radwanice i ich promocja. Dzięki kultywowaniu lokalnej historii i kultury zarówno młodzi ludzie jak i osoby starsze nabyli nowe umiejętności z zakresu fotografii oraz poszerzyli dotychczasową wiedzę na temat swojej „małej ojczyzny”. 2. Działania zrealizowane w ramach projektu (O co chodziło w projekcie i jakie główne działania były realizowane w ramach tego projektu?) W ramach projektu zorganizowano warsztaty regionalno – fotograficzne dla mieszkańców Gminy Radwanice w wieku od 16 do 55 lat, na... Czytaj więcej

Niech połączy nas tradycja

sty 16, 2012 Kategoria: Dobre Przykłady Działaj Lokalnie
Tytuł projektu: „Niech połączy nas tradycja” Wnioskodawca: Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Twoja Alternatywa” Realizator projektu: Grupa Odnowy Wsi Radwanice 1. Cel projektu (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?) Celem projektu jest zachęcenie grupy młodzieży i osób dorosłych do odszukania śladów przeszłości w postaci starych fotografii, przeprowadzenie wywiadów z mieszkańcami i odtworzenie wydarzeń wartych upamiętnienia. Działania w ramach projektu mają na celu pokazanie iż pomimo różnic narodowych, kulturowych i obyczajowych udało się na terenie Gminy Radwanice ukształtować poczucie tożsamości regionalnej. 2. Działania zrealizowane w ramach projektu (O co chodziło w projekcie i jakie główne działania były realizowane w ramach tego projektu?) Projekt polegał na organizacji cyklicznych spotkań, w których wzięło udział ponad 150 osób zróżnicowanych wiekowo. Młodzież biorąca udział w projekcie... Czytaj więcej
Rozwój i upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Siedlisko”
  title=
Zapraszamy na stronę [KLIKNIJ]