Agrafka Agory – Nowe Możliwości rozstrzygnięta

Z radością informujemy, że konkurs stypendialny Agrafka Agory – Nowe Możliwości został rozstrzygnięty. Komisja postanowiła przyznać stypendium sześciu uzdolnionym studentom z gmin Brzeźnica i Nowe Miasteczko. Komisja oceniająca wnioski brała pod uwagę przede wszystkim zaangażowanie społeczne, wyniki w nauce oraz sytuację materialną stypendystów. Serdecznie gratulujemy laureatom!

 

 
Agrafka Agory – Nowe Możliwości

Weź udział w Programie Agrafka Agory – Nowe Możliwości i ZGARNIJ STYPENDIUM!

Zapraszamy uzdolnionych studentów z Gminy Nowe Miasteczko do udziału w Programie Agrafka Agory – Nowe Możliwości. Organizatorem konkursu jest Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” wraz z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce. Partnerami programu są Gmina Brzeźnica i Gmina Nowe Miasteczko.

Celem przedsięwzięcia jest wyrównywanie szans edukacyjnych, promocja wolontariatu oraz motywowanie młodych ludzi z obszarów wiejskich Wzgórz Dalkowskich do dalszego rozwoju i pracy na rzecz społeczności lokalnej poprzez wsparcie utalentowanych i niezamożnych studentów z małych społeczności.

UWAGA! Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 12 grudnia 2017r.!

(kliknij aby powiększyć)

Zgłoszenia proszę wysyłać na adres:
Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”
ul. Głogowska 10
67-124 Nowe Miasteczko.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją programu. Dodatkowe informacje dostępne pod nr tel.: 68 3888 431

Do pobrania:

 
Wręczenie stypendiów AGRAFKA

24 listopada 2017r. w siedzibie Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów AGRAFKA. Jest to stypendium Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacji Agory, Funduszu Stypendialnego Rodziny Wróblewskich oraz osób indywidualnych i instytucji, którego nominatorem jest Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”. W tym roku stypendium AGRAFKA otrzymało 3 uczniów z gmin Nowe Miasteczko, Kożuchów i Szprotawa. Kapituła oceniając nominowanych doceniła ich wysokie wyniki w nauce, zaangażowanie społeczne oraz osobiste pasje. W spotkaniu uczestniczyli stypendyści, rodzice oraz przedstawiciele gmin.

Laureaci stypendium AGRAFKA na rok 2017/2018:

 1. Monika Kizinkiewicz – gm. Nowe Miasteczko
 2. Jakub Telecki – gm. Kożuchów
 3. Przemysław Wojtowicz – gm. Szprotawa

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 
Stypendia przyznane!

W dniu 18 września 2017r. odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej. Zgodnie z Regulaminem Przyznawania Stypendium Programu Stypendialnego „Agrafka”, spośród najwyżej ocenionych kandydatur w drodze głosowania i dyskusji, Komisja postanowiła przyznać 12 stypendiów. Z radością informujemy, że nie jedna, nawet nie dwie, a trzy osoby spośród nominowanych przez Fundację Porozumienie Wzgórz Dalkowskich, otrzymały właśnie stypendium naukowo-socjalne „Agrafka” Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacji Agory oraz Funduszu Stypendialnego rodziny Wróblewskich.

Kapituła rozpatrująca wnioski o stypendia doceniła zaangażowanie społeczne, świetne wyniki w nauce oraz osobiste pasje naszych stypendystów. Co więcej, nasza organizacja, jako jedyna w Polsce otrzymała pieniądze na wszystkie trzy wnioskowane stypendia, co jednocześnie jest najlepszym wynikiem spośród wszystkich podmiotów startujących w konkursie na wsparcie dla zdolnych uczniów.

Agrafkowe stypendia otrzymają:

 • Monika Kizinkiewicz (gmina Nowe Miasteczko), uczennica Szkoły Podstawowej w Borowie Wielkim, u której komisja doceniła przede wszystkim wyniki w nauce, ale także wkład w pracę wolontarystyczną na rzecz lokalnej społeczności.
 • Jakub Telecki (gmina Kożuchów), absolwent szkoły w Borowie Wielkim, który wyróżnił się swoją oryginalną, pszczelarską pasją.
 • Przemysław Wojtowicz (gmina Szprotawa), absolwent Gimnazjum im. M. Kopernika w Szprotawie, który zaskoczył komisję swoją wiedzą w zakresie nauk ścisłych.

Bardzo nas cieszy, że wyniki rekrutacji do stypendium „Agrafki” potwierdzają, iż codzienna praca z młodzieżą i aktywizowanie ich do działań społecznych przynosi owoce, a na naszym terenie jest coraz więcej młodych osób, którymi z radością możemy się pochwalić. Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy.

 
Agrafka Agory – Nowe Możliwości – Termin przedłużony!

Weź udział w Programie Agrafka Agory – Nowe Możliwości i ZGARNIJ STYPENDIUM!

Zapraszamy uzdolnionych studentów z Gminy Brzeźnica (woj. lubuskie) oraz Gminy Grębocice (woj. dolnośląskie) do udziału w Programie Agrafka Agory – Nowe Możliwości. Organizatorem konkursu jest Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” wraz z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce. Partnerami programu są Gmina Brzeźnica i Gmina Grębocice.

Celem przedsięwzięcia jest wyrównywanie szans edukacyjnych, promocja wolontariatu oraz motywowanie młodych ludzi z obszarów wiejskich Wzgórz Dalkowskich do dalszego rozwoju i pracy na rzecz społeczności lokalnej poprzez wsparcie utalentowanych i niezamożnych studentów z małych społeczności.

UWAGA! Termin nadsyłania zgłoszeń przedłużony do 16 października 2017r.!

(kliknij aby powiększyć)

(kliknij aby powiększyć)

 

Zgłoszenia proszę wysyłać na adres:
Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”
ul. Głogowska 10
67-124 Nowe Miasteczko.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją programu. Dodatkowe informacje dostępne pod nr tel.: 68 3888 431

Do pobrania:

 
Polsko–Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży – ”Roboty? To łatwe!”

Rusza projekt Polsko–Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży pn. ”Roboty? To łatwe!”. To inicjatywa Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich przy współpracy z Zespołem Szkół Politechnicznych z Głogowa oraz Kamieniecko–Podolskim Koledżem Industrialnym z Kamieńca Podolskiego, realizowana przy wsparciu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Projekty z powodzeniem są realizowane wspólnie od 7 lat i przynoszą wymierne korzyści wychowawcze, patriotyczne i społeczne, działania takie wzmacniają partnerstwo publiczno – prawne.

W ramach działania 10 uczniów z Zespołu Szkół Politechnicznych w Głogowie i 10 uczniów z Kamieniecko-Podolskiego Koledżu Industrialnego z Kamieńca Podolskiego w wieku 16-18 lat o kierunkach technicznych wraz z 3 opiekunami z Polski i 3 opiekunami z Ukrainy przeprowadzą dla 30 dzieci niepełnosprawnych w wieku 10-16 lat z Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie warsztaty przybliżające zasady i budowę jednostek robotycznych. W ramach przygotowanych zajęć, uczniowie w polsko-ukraińskich grupach zbudują roboty z dziećmi niepełnosprawnymi. Uczniowie zorganizują interaktywne pokazy robotów oraz poprowadzą Roboolimpiadę. Dzieci niepełnosprawne wezmą udział w pokazach, zabawach i grach. Uczniowie będą asystentami dzieci w trakcie zabaw oraz ich przewodnikami w zakresie prostej obsługi sprzętu 3D. Opiekę merytoryczną będą stanowić nauczyciele przedmiotów zawodowych z Polski i Ukrainy oraz nauczyciele oligofrenopedagogiki. W ramach projektu uczniowie ukraińscy poznają Głogów oraz zwyczaje, kulturę i kuchnię typowych rodzin polskich. Nauczyciele ukraińscy zostaną zapoznani z dydaktyką nauczania mechatroniki i pneumatyki.

W ramach wycieczek uczniowie zaznajomią się z bogatym dziedzictwem kulturowym. Zaplanowane działania mają na celu: integrację młodzieży z Polski i Ukrainy, rozwijanie postawy otwartości i tolerancji z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz pogłębianie i utrwalanie kontaktów przedstawicieli młodzieży obu krajów oraz partnerskiej współpracy polskich i ukraińskich szkół, placówek oświatowych i organizacji pozarządowych.

Projekt sfinansowany ze środków Polsko – Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.
Znów wylecą do Izraela by rozwijać dialog międzykulturowy

Gra z historią” – pod takim hasłem rusza tegoroczna Międzynarodowa Wymiana Młodzieży Polsko -Izraelskiej. Zadanie publiczne będzie realizowane w partnerstwie Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich z Zespołem Szkół Politechnicznych w Głogowie oraz Makif Yud im. Alberta Einsteina w Rishon LeZion z Izraela przy współfinansowaniu ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W ramach realizacji projektu weźmie udział 10 uczniów w wieku 16-19 lat z Zespołu Szkół Politechnicznych w Głogowie (Polska) i 10 uczniów w wieku 16-19 lat z Makif Yud im. Alberta Einsteina w Rishon LeZion (Izrael) wraz z opiekunami będzie uczestniczyło w 7 – dniowej wymianie w Polsce i Izraelu w okresie lipiec grudzień 2017.
Głównym celem projektu będzie budowanie i wzmacnianie postawy otwartości i dialogu międzykulturowego. Zaplanowane działania będą miały na celu zagłębienie się w historię miast partnerskich tj. Głogowa i Rishon LeZion oraz poznanie innych miast regionu w sposób praktyczny i wielowymiarowy. Projekt ma na celu odkrycie żydowskiej historii Głogowa oraz początków istnienia Rishon LeZion przed uczestnikami projektu. Uczniowie zaprojektują i opracują graficznie i historycznie grę planszową pn. Gdzie została ukryta głogowska Tora?, dzięki tym działaniom uczestnicy najpierw odnajdą, wybiorą i opiszą interesujące miejsca i ludzi pochodzenia żydowskiego, a następnie zaznajomią dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i Domów Dziecka, a także lokalną społeczność i turystów z niezgłębioną jeszcze historią żydowskiego Głogowa. W projekt włączy się również Urząd Miejski w Głogowie, który obejmie patronat nad projektem. Oprócz Głogowa młodzież będzie mogła zapoznać się z urokiem i krajobrazem Dolnego Śląska, a w szczególności Sudetów, a także będzie miała okazję poznać polskie tradycje podczas odwiedzin skansenu w Ochli, gdzie zwiedzą stare chaty polskie i wezmą udział w warsztatach pieczenia chleba i robienia masła.
Będzie to już nasz 6 wspólny międzynarodowy projekt z Zespołem Szkół Politechnicznych w Głogowie, w tym po raz 4 we współpracy szkoły z Izraela. Cieszymy się bardzo, że nasza Fundacje może wspierać rozwój dialogu kulturowego uczniów z regionu Wzgórz Dalkowskich i być partnerem tak potrzebnych i ważnych projektów międzynarodowych.
Przedłużenie terminu naboru wniosków

Termin naboru wniosków do Programu Stypendialnego AGRAFKA 2017-18 zostaje przedłużony do 24.07.2017r. (poniedziałek).

Celem przedsięwzięcia jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz motywowanie młodych ludzi do dalszego ich rozwoju i pracy na rzecz społeczności lokalnej poprzez wsparcie utalentowanych i niezamożnych uczniów z małych społeczności dotkniętych problemem bezrobocia i marginalizacji.

Zapraszamy do udziału w Programie uzdolnioną młodzież z terenu Wzgórz Dalkowskich (Gmina Polkowice, Gmina Gaworzyce, Gmina Radwanice, Gmina Jerzmanowa, Gmina Grębocice, Gmina Żukowice, Gmina Brzeźnica, Gmina Niegosławice, Gmina Nowe Miasteczko, Gmina Kożuchów, Gmina Szprotawa, Gmina Bytom Odrzański, Gmina Otyń) do udziału w kolejnej edycji Programu Stypendialnego AGRAFKA na rok szkolny/akademicki 2017/2018.

Zgłoszenia można złożyć osobiście lub wysyłać na adres:
Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”
ul. Głogowska 10
67-124 Nowe Miasteczko

Nominacje do programu mogą nadsyłać uczniowie gimnazjum, liceum i studenci (w wyjątkowych przypadkach uczniowie szkół podstawowych) wybitnie utalentowani w określonej dziedzinie nauk ścisłych, humanistycznych i artystycznych, pochodzących z niezbyt zamożnej rodziny, przede wszystkim mieszkających w małej miejscowości, mających ciekawy pomysł na swój rozwój.

Wyboru stypendystów dokonuje Komisja Stypendialna, biorąc pod uwagę osiągnięcia (np. zwyciężone konkursy, olimpiady), sytuacja socjalno–bytowa (z uwzględnieniem dochodu za 2016r.) oraz pomysł na rozwój osobisty.

Więcej informacji udziela Bożena Skoczeń oraz Małgorzata Komar, pod numerem telefonu: 68 3888 431

 
Rusza kolejna edycja Programu Stypendialnego Agrafka 2017/2018

Bardzo miło jest nam poinformować, że rusza kolejna edycja Programu Stypendialnego AGRAFKA realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce przy wsparciu Fundacji Agory i Funduszu Stypendialnego Rodziny Wróblewskich.

Celem przedsięwzięcia jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz motywowanie młodych ludzi do dalszego ich rozwoju i pracy na rzecz społeczności lokalnej poprzez wsparcie utalentowanych i niezamożnych uczniów z małych społeczności dotkniętych problemem bezrobocia i marginalizacji.

Zapraszamy do udziału w Programie uzdolnioną młodzież z terenu Wzgórz Dalkowskich (Gmina Polkowice, Gmina Gaworzyce, Gmina Radwanice, Gmina Jerzmanowa, Gmina Grębocice, Gmina Żukowice, Gmina Brzeźnica, Gmina Niegosławice, Gmina Nowe Miasteczko, Gmina Kożuchów, Gmina Szprotawa, Gmina Bytom Odrzański, Gmina Otyń) do udziału w kolejnej edycji Programu Stypendialnego AGRAFKA na rok szkolny/akademicki 2017/2018. Termin nadesłania zgłoszeń trwa do 07 lipca 2017r.

Zgłoszenia można złożyć osobiście lub wysyłać na adres:
Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”
ul. Głogowska 10
67-124 Nowe Miasteczko.

Nominacje do programu mogą nadsyłać uczniowie gimnazjum, liceum i studenci (w wyjątkowych przypadkach uczniowie szkół podstawowych) wybitnie utalentowani w określonej dziedzinie nauk ścisłych, humanistycznych i artystycznych, pochodzących z niezbyt zamożnej rodziny, przede wszystkim mieszkających w małej miejscowości, mających ciekawy pomysł na swój rozwój.

Wyboru stypendystów dokonuje Komisja Stypendialna, biorąc pod uwagę osiągnięcia (np. zwyciężone konkursy, olimpiady), sytuacja socjalno – bytowa (z uwzględnieniem dochodu za 2016r.) oraz pomysł na rozwój osobisty.

Więcej informacji udziela Bożena Skoczeń oraz Małgorzata Komar, pod numerem telefonu: 68 3888 431

Do pobrania:

 
Nawet 500 tys. zł wsparcia dla instytucji kultury lub gminy

Przygotowany został projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wydanie rozporządzenia ma na celu stworzenie sprawnego i efektywnego systemu wdrażania dla trzech typów operacji:

 1. „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”,
 2. „Kształtowanie przestrzeni publicznej”,
 3. „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”.

Pomoc w ramach tych typów operacji będzie mogła być przyznana na:

 • budowę, przebudowę lub wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne,
 • kształtowanie przestrzeni publicznej,
 • odnawianie lub poprawę zabytkowych obiektów budowlanych, służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego,
 • zakup obiektów budowlanych charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie z przeznaczeniem na cele publiczne

Beneficjentem wsparcia może być gmina lub instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego.

Wysokość pomocy (łącznie w ramach trzech typów operacji) nie może przekroczyć 500 000 zł na miejscowość w okresie realizacji Programu. Poziom pomocy finansowej w ramach powyższego typu operacji wynosi maksymalnie 63,63% kosztów kwalifikowalnych danej operacji. Operacje będą mogły być realizowane w gminach wiejskich lub w gminach miejsko-wiejskich, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 000 mieszkańców lub w gminach miejskich z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 000 mieszkańców.

Operacje wybierane będą do realizacji na podstawie liczby uzyskanych punktów za spełnienie określonych w rozporządzeniu kryteriów wyboru (kryteria krajowe oraz kryteria regionalne).

Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia na podstawie kryteriów wyboru to 32 punkty, w tym 12 punktów to punkty dotyczące specyfiki regionu, które stanowią ok. 40% wszystkich kryteriów wyboru dla danego typu operacji.

Projekt rozporządzenia jest obecnie w trakcie konsultacji publicznych. Planowany termin naboru wniosków o przyznanie pomocy na realizację ww. typów operacji został określony w Harmonogramie planowanych naborów wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020 w 2017 r., udostępnionym na stronie internetowej MRiRW.

Harmonogram: www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Harmonogram-naboru-wnioskow-PROW-2014-2020