Letni Ogródek

Wnioskodawca: Fundacja Centrum Aktywności
Realizator: Aktywna 15

1. Cel projektu, (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?)
Głównym celem projektu było wykorzystanie lokalnych zasobów miejscowości Słone, w celu utworzenia atrakcyjnego miejsca wypoczynku i rekreacji dla lokalnej społeczności i okolicznych mieszkańców.
Celami szczegółowymi było
a) zwiększenie aktywności społeczności lokalnej
b) utworzenie miejsca rekreacji we wsi Słone, co umożliwiła budowa podestu
c) integracja społeczności lokalnej poprzez organizowanie różnych zabaw, spotkań i wydarzeń kulturalnych,
2. Działania zrealizowane w ramach projektu, (O co chodziło w projekcie i jakie główne działania były realizowane w ramach tego projektu?)

W ramach projektu zostało utworzone miejsce rekreacji dla mieszkańców wsi Słone – „Ogródek letni”. Mieszkańcy Słone wspólnymi siłami wykonali drewniany podest, który został położony na boisku wiejskim. Dzięki zagospodarowaniu terenu stworzono miejsce, w którym społeczność lokalna zorganizowała wydarzenia kulturalne, w tym m.in. „Piknik rodzinny” z okazji Dnia Matki, Ojca i Dnia Dziecka. Podest będzie służył mieszkańcom do spotkań integracyjnych, imprez i uroczystości okolicznościowych. W ramach projektu zostały zorganizowane 4 spotkania międzypokoleniowe, podczas których został utworzony ramowy harmonogram działań „Ogródka letniego” w okresie wiosenno- jesiennym we wsi Słone.

3. Rezultaty projektu, (Jaka zmianę społeczną/efekty przyniósł projekt?)

Dzięki realizacji projektu zostało stworzone miejsce rekreacji i spotkań mieszkańców. Nawiązana została współpraca międzysąsiedzka oraz integracja międzypokoleniowa. „Letni Ogródek” umożliwił mieszkańcom przebywanie na świeżym powietrzu z możliwością posłuchania muzyki, poezji, oglądania sztuki, oglądania filmów czy wstaw organizowanych przez społeczność lokalną. Pomoc w budowaniu autentycznych relacji i więzi łączących mieszkańców wsi wpłynie na angażowanie się w przyszłości w życie wsi.

4. Odbiorcy projektu

Projekt był skierowany do mieszkańców wsi Słone bezpośrednio biorących udział w pracach społeczno–użytecznych, podczas wykonywania podestu na miejsce rekreacyjne. Pośrednimi uczestnikami była 100 osobowa grupa mieszkańców Gminy Żukowice i okolicznych miejscowości, którzy byli uczestnikami wydarzeń kulturalnych.

5. Partnerzy projektu:

Realizacja projektu wymagała współpracy z mieszkańcami wsi oraz Urzędem Gminy w Żukowicach.

[pe2-image src=”http://lh3.ggpht.com/-rMFYw0KVFg0/U6mVwYzQgXI/AAAAAAAACFE/lxm-9O_KGl8/s144-c-o/DL079.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/111728317250186132483/2013DobrePrzykAdyDziaAjLokalnie2013#6028514234735821170″ caption=”” type=”image” alt=”DL079.jpg” ] [pe2-image src=”http://lh3.ggpht.com/-H6CcsOrjZUI/U6mVw0FeQJI/AAAAAAAACE8/LhlJSso1-4o/s144-c-o/DL080.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/111728317250186132483/2013DobrePrzykAdyDziaAjLokalnie2013#6028514242059976850″ caption=”” type=”image” alt=”DL080.jpg” ] [pe2-image src=”http://lh5.ggpht.com/-7Ln_7KBA-9A/U6mVxKuz9cI/AAAAAAAACFI/UpYiKaUDySI/s144-c-o/DL081.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/111728317250186132483/2013DobrePrzykAdyDziaAjLokalnie2013#6028514248138945986″ caption=”” type=”image” alt=”DL081.jpg” ]
Leśna Stołówka

Wnioskodawca: Inicjatywa Działaj Lokalnie
Realizator: Grupa nieformalna „Orłolubni”

1. Cel projektu, (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?)

Celem głównym projektu był rozwój i upowszechnianie świadomości ekologicznej wśród 180 dzieci i młodzieży zamieszkujących gminę Nowe Miasteczko.

Celami szczegółowymi projektu było:

a) integracja środowisk poprzez wspólne działania dzieci, młodzieży i dorosłych oraz myśliwych z KŁ „Orzeł” w Nowym Miasteczku
b) upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu leśnictwa i ochrony środowiska wśród społeczności lokalnej na terenie Gminy Nowe Miasteczko
c) rozwój i upowszechnianie zasad współpracy w realizacji wspólnych zamierzeń ukierunkowanych na ochronę przyrody
d) rozwój wśród dzieci poczucia współodpowiedzialności za dobra i zasoby naturalne na terenie Gminy Nowe Miasteczko,
e) przedstawienie wizerunku myśliwego, jako hodowcy zwierząt i gospodarza terenu wśród dzieci, młodzieży dorosłych z terenu Gminy Nowe Miasteczko

2. Działania zrealizowane w ramach projektu, (O co chodziło w projekcie i jakie główne działania były realizowane w ramach tego projektu?)

Dzięki projektowi, poprzez wspólne działania dzieci, młodzież i dorośli mieli okazję zintegrować się z grupą myśliwych z KŁ „Orzeł” w Nowym Miasteczku. Dzieci, młodzież i dorośli zapoznali się ze środowiskiem myśliwych. Ponadto projekt przyczynił się do upowszechniania dobrych praktyk wśród dzieci oraz miał wpływ na rozwój i upowszechnianie zasad współpracy w realizacji wspólnych zamierzeń. Dzieci uczestniczyły w wycieczce, podczas której mieli okazję poznać środowisko leśne i myśliwych. W projekcie wzięli też udział przedstawiciele „Lasów Państwowych”, którzy przedstawili zasady bezpieczeństwa w lesie. Myśliwi i leśnicy przedstawili społeczności lokalnej, zarówno dzieciom jak i dorosłym, wizerunek myśliwego, jako hodowcy zwierząt i gospodarza terenu.

3. Rezultaty projektu, (Jaka zmianę społeczną/efekty przyniósł projekt?)

Dzięki projektowi wśród dzieci rozwinęło się poczucie współodpowiedzialności za dobra i zasoby naturalne, dzieci poczuły się gospodarzami w lesie. Została zwiększona świadomość w zakresie dbałości o zasoby przyrodnicze u ok. 180 dzieci. Wśród dzieci wzrosło poczucie współodpowiedzialności za przyrodę. Zostały zacieśnione więzi emocjonalne towarzyszące wspólnemu dążeniu do celu oraz pozytywnych relacji pomiędzy grupą dzieci, młodzieży, dorosłych oraz myśliwych.
Czynne uczestnictwo ok. 180 dzieci w dokarmianiu zwierząt dziko żyjących. Wśród dzieci został zwiększony poziom wiedzy na temat środowiska myśliwskiego.

4. Odbiorcy projektu:

Odbiorcami projektu byli dzieci, młodzież i dorośli. W sumie w projekcie uczestniczyło ok 300 osób zainteresowanych ochroną środowiska i przyrody.

5. Partnerzy projektu:

Partnerami w projekcie były Lasy Państwowe.

[pe2-image src=”http://lh6.ggpht.com/-FMTRcwVMcHo/U6mVuyM5e_I/AAAAAAAACEg/nSK5kxncODs/s144-c-o/DL076.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/111728317250186132483/2013DobrePrzykAdyDziaAjLokalnie2013#6028514207194512370″ caption=”” type=”image” alt=”DL076.jpg” ] [pe2-image src=”http://lh6.ggpht.com/-LZeoyVw73Yg/U6mVvaArS5I/AAAAAAAACEs/8JUbwG-w45w/s144-c-o/DL077.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/111728317250186132483/2013DobrePrzykAdyDziaAjLokalnie2013#6028514217880669074″ caption=”” type=”image” alt=”DL077.jpg” ] [pe2-image src=”http://lh6.ggpht.com/-gdax-SMJPlc/U6mVwOFcGyI/AAAAAAAACEw/QqrJtxw-H3Y/s144-c-o/DL078.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/111728317250186132483/2013DobrePrzykAdyDziaAjLokalnie2013#6028514231859288866″ caption=”” type=”image” alt=”DL078.jpg” ]
Boisko dla wszystkich blisko

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Przyjaciół wsi lubuskich Mirocin Górny, Mirocin Średni, Mirocin Dolny „Mirotka”
Realizator: Stowarzyszenie Przyjaciół wsi lubuskich Mirocin Górny, Mirocin Średni, Mirocin Dolny „Mirotka”

1. Cel projektu, (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?)

Celem głównym projektu było stworzenie przestrzeni publicznej – obszarów zieleni służących rekreacji, wypoczynkowi i integracji społecznej poprzez wybranie miejsca o szczególnym znaczeniu w miejscowości Mirocin Średni. Dążono do sukcesywnego zagospodarowania zielenią terenów użyteczności publicznej uwzględniając miejsca dla wszystkich grup społecznych i wiekowych społeczności lokalnej Mirocina Średniego.

2. Działania zrealizowane w ramach projektu, (O co chodziło w projekcie i jakie główne działania były realizowane w ramach tego projektu?)

W ramach projektu przeprowadzono akcję rekrutacyjno – promocyjną angażującą społeczność lokalną do wykonania prac porządkowych w celu rekultywacji boiska sportowego i stworzenia miejsca integracji i współpracy międzyludzkiej. W projekcie uczestniczyła duża liczba wolontariuszy, która zajęła się uporządkowaniem terenu pod boisko, nasadzeniem nowego materiału roślinnego oraz wyrównaniem powierzchni boiska. Dzięki pracom społecznym mieszkańców Mirocina Średniego zostało stworzone miejsce, w których dzieci, młodzież i dorośli mogą prowadzić rozgrywki sportowe, dzięki którym społeczność lokalna w większym zakresie się integruje i dąży do kolejnych inicjatyw społecznych.

3. Rezultaty projektu, (Jaka zmianę społeczną/efekty przyniósł projekt?)

W wyniku realizacji projektu zagospodarowany teren wiejski stał się miejscem spotkań i rozgrywek sportowych. Poprawiła się estetyka zagospodarowania otoczenia miejscowości. Wzrosła jakość i standard życia mieszkańców. Projekt wywołał osobiste zaangażowanie mieszkańców wsi, wypływające z odpowiedzialności za własną przyszłość, dał możliwość samorealizacji i poczucia uczestnictwa we wspólnocie i współtowarzyszenia. Uaktywnił podstawowy zasób, jakim dysponuje społeczeństwo, tj. zaangażowanie ludzi. Projekt zmobilizował siły i zasoby własne, wykorzystując posiadane atuty i szanse, jakie znajdowały się w otoczeniu miejscowości objętej projektem.

4. Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu była dzieci i młodzież, ale także osoby dorosłe z Mirocina Średniego i pobliskich miejscowości.

5. Partnerzy projektu:

Projekt został zrealizowany w partnerstwie z sołectwem Mirocin Średni, społecznością lokalną, rolnikami oraz Gminą Kożuchów.

 

[pe2-image src=”http://lh3.ggpht.com/-Y8fXU6Zyg9Q/U6mVszCi0rI/AAAAAAAACEI/ycGK0wVHE-k/s144-c-o/DL073.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/111728317250186132483/2013DobrePrzykAdyDziaAjLokalnie2013#6028514173059781298″ caption=”” type=”image” alt=”DL073.jpg” ] [pe2-image src=”http://lh6.ggpht.com/-5enHL9-wC0E/U6mVuFwEQUI/AAAAAAAACEU/KEl_mlfnme0/s144-c-o/DL074.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/111728317250186132483/2013DobrePrzykAdyDziaAjLokalnie2013#6028514195262423362″ caption=”” type=”image” alt=”DL074.jpg” ] [pe2-image src=”http://lh5.ggpht.com/-tUoT7o1a_SA/U6mVuWXO2ZI/AAAAAAAACEY/aCB1nxotNtw/s144-c-o/DL075.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/111728317250186132483/2013DobrePrzykAdyDziaAjLokalnie2013#6028514199721662866″ caption=”” type=”image” alt=”DL075.jpg” ]
Klub malucha i aktywnej mamy

Wnioskodawca: Inicjatywa Działaj Lokalnie
Realizator: Aktywne mamy aktywnych dzieci

 1. Cel projektu, (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?)

Celem głównym projektu była aktywizacja, integracja i rekreacja społeczna oraz propagowanie wzorców życia rodzinnego opartych na współdziałaniu i zdrowym stylu życia, u 50 mieszkańców Gminy Nowe Miasteczko poprzez utworzenie i wyposażenie Klubu Malucha i Aktywnej Mamy w okresie od VII do XII 2013r.

W ramach realizacji projektu zostały osiągnięte następujące cele szczegółowe:\

a) wzrosła aktywność społeczna u 50 mieszkańców Gminy Nowe Miasteczko
b) wzrosła świadomość w zakresie promocji zdrowia, wypoczynku i rekreacji u 50 mieszkańców Gminy Nowe Miasteczko
c) wzrosła integracja wśród mieszkańców Gminy Nowe Miasteczko
d) kształtowano postawy i wartości rodzinne, propagowanie wzorców spędzania wolnego czasu rodziców z dziećmi
2. Działania zrealizowane w ramach projektu, (O co chodziło w projekcie i jakie główne działania były realizowane w ramach tego projektu?)

Do projektu została zaangażowana duża liczba społeczności lokalnej, do której należały dzieci, młodzież i dorośli. Rekrutacja została wykonana poprzez marketing szeptany i plakaty informacyjno promocyjne. Z uwagi na tytuł projektu, którym był aktywna mama, do działań porządkowych włączyli się także mężczyźni, aby stworzyć warunki właściwe do uprawiania sportu. Pomieszczenie zostało użyczone od Organizacji pozarządowej działającej na terenie Nowego Miasteczka. Zostały wykonane drobne prace porządkowe, polegające na przygotowaniu pomieszczenia do zajęć sportowych. Było to przede wszystkim sprzątanie, oczyszczenie ścian, wyniesienie starych mebli i pozostawienie pustego miejsca do zajęć sportowych. Duża liczba wolontariuszy zaoferowała swoją pomoc. Zakupiono drobny sprzęt sportowy. Jako wkład własny do projektu w zakresie wkładu rzeczowego mieszkańcy przeznaczyli materace, bujaczek sportowy do ćwiczeń dla dzieci, piłki do skakania i skakanki. Wkładem do projektu była także duża część wkładu osobowego instruktora fitness i dietetyka. Osoby, które były zainteresowane poprawą sylwetki a nie mają gdzie zostawić dzieci, przychodzą do Klubu malucha i Aktywnej mamy ze swoimi dziećmi. Dzięki temu mamy mają możliwość poćwiczyć wraz z dziećmi, integrują się zarówno dzieci i mamy i nawiązywana jest nić współpracy nie tylko pomiędzy mamami, ale całymi rodzinami, które mają kolejne pomysły na wykonywanie działań, które polepszą jakość i komfort życia dzieci oraz mam.

3. Rezultaty projektu, (Jaka zmianę społeczną/efekty przyniósł projekt?)

Realizacja projektu pt. Klub Malucha i Aktywnej Mamy przyczyniła się do:
a) większej aktywności społecznej wśród mieszkańców Gminy Nowe Miasteczko, w szczególności wśród mam i ich dzieci,
b) powstania miejsca rekreacji i odpoczynku dla dzieci i dorosłych,
c) integracji mieszkańców Gminy Nowe Miasteczko
d) poprawy aktywności fizycznej wśród dzieci i dorosłych

Powstanie klubu zwiększyło atrakcyjność Gminy Nowe Miasteczko i przyczyniło się do tego, iż mieszkańcy lepiej się poznają, będą bardziej związani ze swoim miejscem zamieszkania. Ponadto będą mieli możliwość na miejscu skorzystać ze specjalistycznego sprzętu sportowego.

4. Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu bezpośrednimi była 50 osobowa grupa społeczności lokalnej włączona w prace porządkowe i promocyjne projektu oraz mamy, które przychodziły na zajęcia wraz ze swoimi dziećmi. Pośrednimi uczestnikami była społeczność Gminy Nowe Miasteczko.

5. Partnerzy projektu:

Partnerami projektu była OSP w Nowym Miasteczku, Stowarzyszenie „Przyjaciół Nowego Miasteczka”, działacze lokalni i przedsiębiorcy

[pe2-image src=”http://lh6.ggpht.com/-9ow9R0ENF-I/U6mVqF5o7LI/AAAAAAAACDk/4w7egCUfWwg/s144-c-o/DL069.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/111728317250186132483/2013DobrePrzykAdyDziaAjLokalnie2013#6028514126583098546″ caption=”” type=”image” alt=”DL069.jpg” ] [pe2-image src=”http://lh5.ggpht.com/-YGvYAzNm0ts/U6mVqq-FefI/AAAAAAAACDw/6BDt2ZUN7ww/s144-c-o/DL070.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/111728317250186132483/2013DobrePrzykAdyDziaAjLokalnie2013#6028514136533858802″ caption=”” type=”image” alt=”DL070.jpg” ] [pe2-image src=”http://lh4.ggpht.com/-RWTbTD1yrmM/U6mVrrAwxJI/AAAAAAAACD8/UF7pa80AB5Q/s144-c-o/DL071.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/111728317250186132483/2013DobrePrzykAdyDziaAjLokalnie2013#6028514153724953746″ caption=”” type=”image” alt=”DL071.jpg” ] [pe2-image src=”http://lh6.ggpht.com/-2wlahtkys-Y/U6mVrk62MMI/AAAAAAAACEA/AgPc_aokf04/s144-c-o/DL072.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/111728317250186132483/2013DobrePrzykAdyDziaAjLokalnie2013#6028514152089530562″ caption=”” type=”image” alt=”DL072.jpg” ]
„Poznajmy się”

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Partnerska Wieś w Trzęsowie
Realizator: Stowarzyszenie Partnerska Wieś w Trzęsowie

 1. Cel projektu, (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?)

Celem głównym projektu była integracja i aktywizacja społeczna mieszkańców Gminy Grębocice, poprzez wzmacnianie więzi rodzinnych i międzypokoleniowych.

Cel główny został osiągnięty poprzez cele szczegółowe, którymi były:

a) stworzenie atrakcyjnego spędzania czasu wolnego dla mieszkańców Gminy Grębocice
b) zachęcanie do czynnego udziału w życiu publicznym gminy Grębocice chętnych mieszkańców do współpracy i organizacji wydarzen kulturalnych,
c) zapoznanie mieszkańców gminy Grębocice z organizacjami pozarządowymi działającymi w regionie,
d) kształtowanie postaw i wartości rodzinnych poprzez wspólne spędzenie czasu wolnego na świeżym powietrzu, wspólne gry i zabawy wśród chętnych mieszkańców gminy Grębocice,
e) możliwość uczestnictwa w pokazach ratowniczych, pierwszej pomocy dla chętnych mieszkańców gminy Grębocice,
f) integracja społeczna i międzypokoleniowa mieszkańców gminy Grębocice poprzez wspólne spędzanie czasu wolnego,
g) wymiana doświadczeń pomiędzy chętnymi mieszkańcami gminy Grębocice

2. Działania zrealizowane w ramach projektu, (O co chodziło w projekcie i jakie główne działania były realizowane w ramach tego projektu?)

Realizacja projektu i organizacja działań zgromadziła wielu chętnych do prowadzenia czynności projektowych, skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych. W miejscowości Trzęsów został zorganizowany piknik rodzinny, który zapewnił atrakcyjne spędzenie czasu dla całej społeczności lokalnej. Zarówno dzieci jak i dorośli korzystali z atrakcji, które przygotowali organizatorzy, a było ich sporo. Całodniowy festyn odbył się na terenie boiska przy Świetlicy Wiejskiej w Trzęsowie, na którym do dyspozycji uczestników były następujące atrakcje: konkursy, zabawy, przejażdżki konne, karaoke oraz catering. Został zaprezentowany sprzęt ratownictwa drogowego oraz pokaz przeprowadzenia pierwszej pomocy, co wpłynie na większą świadomość mieszkańców Grębocic w zakresie niebezpieczeństw na drodze i metod udzielania pierwszej pomocy. Przeprowadzono także dyskusje na temat ochrony środowiska i ekologii.

3. Rezultaty projektu, (Jaka zmianę społeczną/efekty przyniósł projekt?)

Dzięki realizacji projektu rozwinęła się integracja mieszkańców Gminy Grębocice. Zostały umocnione więzi między poszczególnymi pokoleniami. Stworzono warunki do nawiązania współpracy i porozumienia, pobudzenia aktywności społecznej oraz zwiększenia rozwoju kulturalnego społeczeństwa. Przełamano bariery, wobec których część mieszkańców nie angażowała się do organizacji wydarzeń kulturalnych. W trakcie realizacji projektu została pobudzona potrzeba wspólnego działania i rozwijania więzi rodzinnych. Szerokie zainteresowanie projektem przyczyniło się do chęci kontynuacji kolejnych podobnych inicjatyw społecznych.

4. Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu była ok. 500 osobowa społeczność lokalna z terenu Gminy Grębocice.

5. Partnerzy projektu:

Partnerami projektu byli: Koło Gospodyń Wiejskich w Trzęsowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Trzęsowie oraz Koło Łowieckie „Szarak” w Grębocicach oraz lokalni przedsiębiorcy.

 [pe2-image src=”http://lh3.ggpht.com/-LpTlVbg5YPU/U6mVmqcbYYI/AAAAAAAACDA/ha0csDCjePI/s144-c-o/DL064.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/111728317250186132483/2013DobrePrzykAdyDziaAjLokalnie2013#6028514067673211266″ caption=”” type=”image” alt=”DL064.jpg” ] [pe2-image src=”http://lh4.ggpht.com/-vtUbCDLc9tk/U6mVnsv0JxI/AAAAAAAACDM/PXjQIWdF9NE/s144-c-o/DL065.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/111728317250186132483/2013DobrePrzykAdyDziaAjLokalnie2013#6028514085471266578″ caption=”” type=”image” alt=”DL065.jpg” ] [pe2-image src=”http://lh5.ggpht.com/-88hykJjbvAk/U6mVoDyDJfI/AAAAAAAACDQ/Lb3Jt5PChVA/s144-c-o/DL066.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/111728317250186132483/2013DobrePrzykAdyDziaAjLokalnie2013#6028514091654653426″ caption=”” type=”image” alt=”DL066.jpg” ] [pe2-image src=”http://lh4.ggpht.com/-vKpEqLppuUQ/U6mVpG2i1jI/AAAAAAAACDY/J-tfWIW1vAY/s144-c-o/DL067.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/111728317250186132483/2013DobrePrzykAdyDziaAjLokalnie2013#6028514109658682930″ caption=”” type=”image” alt=”DL067.jpg” ] [pe2-image src=”http://lh6.ggpht.com/-wJVy_IRcU98/U6mVqP4QB-I/AAAAAAAACDs/6lXhjNmYEAY/s144-c-o/DL068.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/111728317250186132483/2013DobrePrzykAdyDziaAjLokalnie2013#6028514129261627362″ caption=”” type=”image” alt=”DL068.jpg” ]
Przyjdź, Usłysz, Pomóż – Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Borowinie gm. Szprotawa
Realizator: Ochotnicza Straż Pożarna w Borowinie gm. Szprotawa

 1. Cel projektu, (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?)

Głównym celem projektu było nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przez mieszkańców miejscowości Borowina w okresie od sierpnia – listopada 2013r.

Celami szczegółowymi było:

  • podniesienie kompetencji mieszkańców Borowina w zakresie udzielania pierwszej pomocy
  • zwalczanie zjawiska obojętności wśród mieszkańców Borowina w zakresie udzielania pierwszej pomocy
  • zdobycie praktycznych umiejętności ratowania poszkodowanych wśród mieszkańców Borowiny w zakresie udzielania pierwszej pomocy

2. Działania zrealizowane w ramach projektu, (O co chodziło w projekcie i jakie główne działania były realizowane w ramach tego projektu?)

Zorganizowano 12 – godzinny cykl szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla 29 osobowej grupy mieszkańców z miejscowości Borowina. Dzięki realizacji projektu zostały wyszkolone osoby, które będą umieją prawidłowo zareagować w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Podniósł się poziom poczucia bezpieczeństwa własnego i społecznego.
Realizacja projektu spowodowała zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, integrację społeczności, wzmacnianie współpracy solidarności lokalnej, tworzenie możliwości do uczenia się kształcenia i rozwoju osobistego.

3. Rezultaty projektu, (Jaka zmianę społeczną/efekty przyniósł projekt?)

Dzięki realizacji projektu rozwinęła się integracja mieszkańców Gminy Szprotawa. Działania projektowe wpłynęły bardzo pozytywnie na społeczność lokalną, wśród której wzrosło poczucie bezpieczeństwa. Nawiązana została współpraca międzysąsiedzka i międzypokoleniowa oraz solidarność lokalna.

4. Odbiorcy projektu

Odbiorcami bezpośrednimi projektu byli mieszkańcy miejscowości Borowina (dzieci, młodzież, dorośli, którzy uczestniczyli w działaniach projektowych. Była to 29 osobowa grupa. Odbiorcami pośrednimi uczestniczącymi w spotkaniu „Przyjdź, usłysz, pomóż” było 60 mieszkańców miejscowości Borowina.

5. Partnerzy projektu:

Partnerami projektu byli: Gmina Szprotawa oraz lokalni przedsiębiorcy.

 [pe2-image src=”http://lh3.ggpht.com/-UFOelXefNQE/U6mVj_5yAwI/AAAAAAAACCU/yOPmb0J92pU/s144-c-o/DL058.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/111728317250186132483/2013DobrePrzykAdyDziaAjLokalnie2013#6028514021893866242″ caption=”” type=”image” alt=”DL058.jpg” ] [pe2-image src=”http://lh5.ggpht.com/-B7X2lt6R2fU/U6mVkeJmjUI/AAAAAAAACCc/6WqvKwU48xY/s144-c-o/DL059.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/111728317250186132483/2013DobrePrzykAdyDziaAjLokalnie2013#6028514030013287746″ caption=”” type=”image” alt=”DL059.jpg” ] [pe2-image src=”http://lh4.ggpht.com/-eQotYA2PAH0/U6mVknVgQKI/AAAAAAAACCk/vvd3s-JHOqQ/s144-c-o/DL060.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/111728317250186132483/2013DobrePrzykAdyDziaAjLokalnie2013#6028514032479125666″ caption=”” type=”image” alt=”DL060.jpg” ] [pe2-image src=”http://lh5.ggpht.com/-oTiVV83iyOo/U6mVlJj_NpI/AAAAAAAACCo/KuRPH_6JnLg/s144-c-o/DL061.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/111728317250186132483/2013DobrePrzykAdyDziaAjLokalnie2013#6028514041666680466″ caption=”” type=”image” alt=”DL061.jpg” ] [pe2-image src=”http://lh5.ggpht.com/-FM6g5F7-XZk/U6mVl9VwgkI/AAAAAAAACC0/W-wYx5wEXoA/s144-c-o/DL062.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/111728317250186132483/2013DobrePrzykAdyDziaAjLokalnie2013#6028514055565640258″ caption=”” type=”image” alt=”DL062.jpg” ] [pe2-image src=”http://lh5.ggpht.com/-abmKXdIc2QE/U6mVmIefdrI/AAAAAAAACC8/nVlMKP3OVhk/s144-c-o/DL063.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/111728317250186132483/2013DobrePrzykAdyDziaAjLokalnie2013#6028514058555061938″ caption=”” type=”image” alt=”DL063.jpg” ]
Utworzenie miejsca rekreacji

Wnioskodawca: Uczniowski Klub Sportowy „Alternatywa” przy Samorządowym Gimnazjum w Radwanicach
Realizator: Aktywni mieszkańcy Buczyny

1. Cel projektu, (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?)

Głównym celem projektu było stworzenie miejsca rekreacyjnego, które zachęcać będzie młodzież, rodziców oraz rodzeństwo do aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu. Przede wszystkim do uczestnictwa w spotkaniach sportowo – rekreacyjnych.

2. Działania zrealizowane w ramach projektu, (O co chodziło w projekcie i jakie główne działania były realizowane w ramach tego projektu?)

Realizacja projektu przyczyniła się do zintegrowania dużej liczby mieszkańców angażujących się w prace społecznie użytecznie. Mieszkańcy Buczyny wspólnymi siłami wykonali miejsce spotkań w postaci obiektu małej architektury rekreacyjnej. Duży czyn społeczny przyczynił się do stworzenia centrum kształcenia młodzieży, wspólnego biesiadowania oraz prowadzenia wydarzeń kulturalnych. Zakupiony w ramach projektu sprzęt sportowy tj. piłki do siatkówki, piłki nożnej, skakanki, sprzęt do badmintona, zestawy do uprawiania tenisa stołowego oraz gry edukacyjne, zachęcają do odwiedzania centrum i placu rekreacyjnego.

3. Rezultaty projektu, (Jaka zmianę społeczną/efekty przyniósł projekt?)

Realizacja projektu przyczyniła się do zjednoczenia lokalnej społeczności. Wspólna realizacja poszczególnych etapów projektu stworzyła okazję do lepszego poznania się mieszkańców sąsiednich miejscowości oraz lokalnej społeczności jak i ich integracji. Utworzony plac rekreacyjny służy do organizacji wielu świąt regionalnych, dożynek oraz cyklicznych akcji: festynów, pikników, dnia dziecka. W ramach wspólnego przedsięwzięcia miejscowość wzbogaciła się o kolejne miejsce do aktywnego spędzania czasu wolnego.

4. Odbiorcy projektu

Odbiorcami bezpośrednimi projektu byli mieszkańcy miejscowości Buczyna, w szczególności dzieci i młodzież. Około 200 osób.

5. Partnerzy projektu:

Partnerami projektu byli: Koło PZW „Kleń” Głogów, OSP Buczyna oraz lokalni przedsiębiorcy i samorząd gminy Radwanice.

 

[pe2-image src=”http://lh3.ggpht.com/-WPti-D-KdOg/U6mVhWNE0LI/AAAAAAAACBw/ue4P70_gy0M/s144-c-o/DL054.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/111728317250186132483/2013DobrePrzykAdyDziaAjLokalnie2013#6028513976340762802″ caption=”” type=”image” alt=”DL054.jpg” ] [pe2-image src=”http://lh3.ggpht.com/-e9rue_f9W_Q/U6mViEOlkHI/AAAAAAAACB8/Blh4j74FcMM/s144-c-o/DL055.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/111728317250186132483/2013DobrePrzykAdyDziaAjLokalnie2013#6028513988695134322″ caption=”” type=”image” alt=”DL055.jpg” ] [pe2-image src=”http://lh4.ggpht.com/-zq_CMlWJh9g/U6mViYaNklI/AAAAAAAACCA/X1KtYyEZKgI/s144-c-o/DL056.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/111728317250186132483/2013DobrePrzykAdyDziaAjLokalnie2013#6028513994112602706″ caption=”” type=”image” alt=”DL056.jpg” ] [pe2-image src=”http://lh6.ggpht.com/-J1YmcX9yfno/U6mVjBMQ8II/AAAAAAAACCI/OyUFS0rC0cE/s144-c-o/DL057.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/111728317250186132483/2013DobrePrzykAdyDziaAjLokalnie2013#6028514005059956866″ caption=”” type=”image” alt=”DL057.jpg” ]

 
Akademia aktywnych małych i dużych

Wnioskodawca: Klub Sportowy Amator Wierzchowice
Realizator: Aktywni mieszkańcy Wierzchowic

1. Cel projektu, (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?)

Celem głównym projektu była aktywizacja społeczności lokalnej miejscowości Wierzchowice. Cel główny został osiągnięty poprzez cele szczegółowe, którymi było:
1) Kształtowanie aktywnych postaw woluntarystycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację festynu integracyjnego
2) Aktywne dążenie do aktywizacji dzieci i młodzieży poprzez udział w warsztatach kulturalnych mających na celu opracowanie wspólnych przedstawień i zabaw integrujących całą społeczność lokalną Wierzchowic

 2. Działania zrealizowane w ramach projektu, (O co chodziło w projekcie i jakie główne działania były realizowane w ramach tego projektu?)

Projekt pt. Akademia aktywnych małych i dużych realizowany w miejscowości Wierzchowice, spełnił oczekiwania mieszkańców i został osiągnięty cel projektu. Została zaktywizowana społeczność lokalna, rozwinęła się współpraca międzysąsiedzka i międzypokoleniowa. Ukształtowały się aktywne postawy woluntarystyczne wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
W ramach projektu przeprowadzono szereg działań, które pozytywnie wpłynęły na społeczność lokalną i integrację mieszkańców. Został przeprowadzony cykl warsztatów artystyczno – twórczych, integracyjnych i sportowych. Podczas warsztatów zostały wykonane w niecodzienny sposób „przedmioty codziennego użytku”. Przedmioty wykonano z różnych elementów, różną techniką i różnej wielkości i dzięki temu powstały niecodzienne prace artystyczne. Z wykonanych przedmiotów powstał wernisaż.
Podczas warsztatów integracyjnych na świeżym powietrzu, na płycie boiska, w reprezentacyjnej części miejscowości, mieszkańcy wykonali szereg prac wizualnych, z wykorzystaniem wyobraźni i twórczej aktywności. Efektem pracy był wspólnie wykonany, kilkunastometrowy obraz na folii. Kolejnymi elementami warsztatów artystyczno – twórczych były portrety wsi Wierzchowice, wykonane przez dużych i małych.
Z kolei podczas zajęć sportowych, przeprowadzony został trening z aerobiku, w otoczeniu zieleni – na płycie boiska sportowego. Charakter i miejsce warsztatów przyczyniło się do zaangażowania dużej liczby mieszkańców i zarażenia ich aktywnością ruchową.
Zorganizowany został konkurs „Jazda na byle czym”. Prace zostały wykonane z elementów ekologicznych tj. papier, plastik, złom.

3. Rezultaty projektu, (Jaka zmianę społeczną/efekty przyniósł projekt?)

Realizacja projektu przyniosła wiele korzyści dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Dzieci aktywnie spędzili czas wolny. Młodzież współpracowała z dorosłymi wolontariuszami podczas aktywnych społecznych akcji kulturalnych i społecznych mających na celu integrację całego społeczeństwa lokalnego. Osoby niepełnosprawne skorzystały z oferty kulturalnej przygotowanej przez sąsiadów. Zostały wykształcone wartości równości szans dla grup dyskryminowanych oraz pomijanych publicznie. Wspólna oferta kulturalna zapewniła integrację mieszkańców i dobrą zabawę, a jednocześnie zainspirowała do kontynuacji działań.

4. Odbiorcy projektu

Odbiorcami bezpośrednimi projektu byli dzieci i młodzież uczestnicząca w warsztatach integracyjnych na świetlicy wiejskiej.
Pośrednimi uczestnikami byli rodzice, dziadkowie uczestniczący w warsztatach z dziećmi oraz uczestnicy festynu.

5. Partnerzy projektu:

Partnerami projektu byli: Rada sołecka wsi Wierzchowic, Radni Gminy Gaworzyce, którzy są mieszkańcami Wierzchowic, OSP w Wierzchowicach oraz aktywni mieszkańcy miejscowości.

 

[pe2-image src=”http://lh4.ggpht.com/-l164c-pQUZI/U6mVbgKQm6I/AAAAAAAACA4/SITkZPsnUfI/s144-c-o/DL047.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/111728317250186132483/2013DobrePrzykAdyDziaAjLokalnie2013#6028513875934092194″ caption=”” type=”image” alt=”DL047.jpg” ] [pe2-image src=”http://lh3.ggpht.com/-_ekA0u_LlA8/U6mVcjK_MgI/AAAAAAAACBA/HpdsexFPq64/s144-c-o/DL048.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/111728317250186132483/2013DobrePrzykAdyDziaAjLokalnie2013#6028513893922320898″ caption=”” type=”image” alt=”DL048.jpg” ] [pe2-image src=”http://lh4.ggpht.com/-DZT9nUdCHMc/U6mVdOq2LsI/AAAAAAAACBI/BJtQxgq2Z8c/s144-c-o/DL049.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/111728317250186132483/2013DobrePrzykAdyDziaAjLokalnie2013#6028513905598672578″ caption=”” type=”image” alt=”DL049.jpg” ] [pe2-image src=”http://lh4.ggpht.com/-VvQyxc-0HfA/U6mVefWdelI/AAAAAAAACBQ/gNM0eXClyX4/s144-c-o/DL050.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/111728317250186132483/2013DobrePrzykAdyDziaAjLokalnie2013#6028513927256439378″ caption=”” type=”image” alt=”DL050.jpg” ] [pe2-image src=”http://lh3.ggpht.com/-N789gkopkP8/U6mVfS18cbI/AAAAAAAACBc/yzng7NaZdmo/s144-c-o/DL051.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/111728317250186132483/2013DobrePrzykAdyDziaAjLokalnie2013#6028513941078700466″ caption=”” type=”image” alt=”DL051.jpg” ] [pe2-image src=”http://lh4.ggpht.com/-JYZnWLBmE34/U6mVf1v_LvI/AAAAAAAACBg/l7VFWbXoKo8/s144-c-o/DL052.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/111728317250186132483/2013DobrePrzykAdyDziaAjLokalnie2013#6028513950448955122″ caption=”” type=”image” alt=”DL052.jpg” ] [pe2-image src=”http://lh5.ggpht.com/-aKegpHXGP7Q/U6mVgQ9aAFI/AAAAAAAACBo/-LAwRFHUvaw/s144-c-o/DL053.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/111728317250186132483/2013DobrePrzykAdyDziaAjLokalnie2013#6028513957752995922″ caption=”” type=”image” alt=”DL053.jpg” ]
Aktywność Drogą do Integracji

Wnioskodawca: Kożuchowskie Stowarzyszenie Bluesowe
Realizator: Czciradzanie

1. Cel projektu, (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?)

Celem głównym projektu była integracja mieszkańców w miejscowości Czciradz w gminie Kożuchów, poprzez upowszechnianie aktywności fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat.
Celami szczegółowymi było:
a) rozwój oraz propagowanie wolontariatu wśród mieszkańców miejscowości Czciradz,
b) wzbudzenie oraz upowszechnianie aktywności mieszkańców poprzez uczestniczenie w realizacji projektu i wykonania wspólnego boiska do piłki siatkowej plażowej w Czciradzu
c) integracja mieszkańców

2. Działania zrealizowane w ramach projektu, (O co chodziło w projekcie i jakie główne działania były realizowane w ramach tego projektu?)

Realizacja projektu przyczyniła się do wybudowania wspólnymi siłami mieszkańców
Działania projektowe przyczyniły się do utworzenia przez mieszkańców Czciradza, miejsca spotkań integracyjnych. W wyniku realizacji projektu powstało pełnowymiarowe boisko do piłki siatkowej plażowej. Zaangażowanie społeczności lokalnej było duże. Wykonano prace porządkowe oraz adaptacyjne pod boisko. Główne spotkanie integracyjne cieszyło się dużym zainteresowaniem. Mieszkańcy zyskali nowe miejsce spotkań gdzie można aktywnie spędzać czas. Grupa osób biorąca udział w projekcie zetknęła się z wolontariatem po raz pierwszy. Stworzenie własnymi siłami wspólnego miejsca spotkań pokazało, że są źródła, dzięki, którym można wiele zrobić dla własnej społeczności lokalnej.

3. Rezultaty projektu, (Jaka zmianę społeczną/efekty przyniósł projekt?)

Realizacja projektu wpłynęła na wzrost aktywności kulturowej i sportowej wśród społeczności lokalnej Czciradza. Działania projektowe przyczyniły się do pobudzenia wiary w możliwości realizacji zadań na własne cele społeczne.
Dzięki wykonanym czynnościom społecznym, przez społeczność lokalną, zostało stworzone centrum integracji i rekreacji miejscowości Czciradz. Promowany jest zdrowy tryb życia, popularyzacja sportu oraz zachęcanie do wspólnie spędzanego czasu.

4. Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli dzieci i młodzież w wieku od 5 do 18 lat w ilości około 30 osób oraz pośrednio mieszkańcy miejscowości w liczbie ponad 100 osób.

5. Partnerzy projektu:

Partnerami projektu byli lokalni przedsiębiorcy.

 [pe2-image src=”http://lh5.ggpht.com/-fL8fMTquWSE/U6mVXcpGUlI/AAAAAAAACAQ/Bu-iwZy-jzM/s144-c-o/DL042.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/111728317250186132483/2013DobrePrzykAdyDziaAjLokalnie2013#6028513806270222930″ caption=”” type=”image” alt=”DL042.jpg” ] [pe2-image src=”http://lh4.ggpht.com/-AfaGdTCJ2gI/U6mVYaBNUgI/AAAAAAAACAY/AhUnzAtk57A/s144-c-o/DL043.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/111728317250186132483/2013DobrePrzykAdyDziaAjLokalnie2013#6028513822745907714″ caption=”” type=”image” alt=”DL043.jpg” ] [pe2-image src=”http://lh3.ggpht.com/-rQSgSvJwBew/U6mVZtQ7wbI/AAAAAAAACAk/ZtgND_nEqsk/s144-c-o/DL044.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/111728317250186132483/2013DobrePrzykAdyDziaAjLokalnie2013#6028513845092008370″ caption=”” type=”image” alt=”DL044.jpg” ] [pe2-image src=”http://lh6.ggpht.com/-TaAgdTxU5zQ/U6mVaBeE96I/AAAAAAAACAs/Jo0MBtGOCmQ/s144-c-o/DL045.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/111728317250186132483/2013DobrePrzykAdyDziaAjLokalnie2013#6028513850515847074″ caption=”” type=”image” alt=”DL045.jpg” ] [pe2-image src=”http://lh5.ggpht.com/-zNjjQwifLeE/U6mVaqLFJqI/AAAAAAAACAw/l_C8-MUnSyc/s144-c-o/DL046.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/111728317250186132483/2013DobrePrzykAdyDziaAjLokalnie2013#6028513861442021026″ caption=”” type=”image” alt=”DL046.jpg” ]
Tęczowy Bajbus w Kłobuczynie

Wnioskodawca: Gminna Biblioteka Publiczna w Gaworzycach
Realizator: „Mamy Pomysł” – grupa nieformalna z Kłobuczyna

1. Cel projektu, (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?)

Głównym celem projektu było stworzenie dzieciom z miejscowości Kłobuczyn bezpiecznej przestrzeni do twórczego rozwoju manualnego, edukacyjnego i społecznego. Dzięki realizacji projektu zostały zniwelowane bariery między dziećmi za wsi a dziećmi z miast w obrębie edukacji, integracji i przystosowania dzieci do zajęć w grupie. Zostały zacieśnione więzi rodzic-dziecko.

2. Działania zrealizowane w ramach projektu, (O co chodziło w projekcie i jakie główne działania były realizowane w ramach tego projektu?)

Tęczowy bajbus to most łączący dom z przedszkolem, który pomógł dzieciom łagodnie przystosować się do warunków przedszkolnych. Zorganizowanych zostało 37 spotkań, w czasie, których dzieci miały czas na dowolną zabawę, przywitanie, posłuchanie książki, poznawcze rozmowy na różne tematy, zajęcia plastyczno-manualne. W czasie spotkań dzieci uczyły się przez zabawę. W taki sposób dzieci poznały kształty, kolory, piosenki, wierszyki – poznawały świat doświadczając i starały się go zrozumieć. Ulubioną częścią spotkań były zabawy muzyczno – ruchowe. Rodzice czynnie brali udział w zajęciach, pomagając w ich realizacji. Zostały zorganizowane dodatkowo spotkanie z mikołajem, spotkanie opłatkowe Bajkowy Bal Karnawałowy.

3. Rezultaty projektu, (Jaka zmianę społeczną/efekty przyniósł projekt?)

Realizacja projektu wpłynęła na lepszą komunikację interpersonalną w społeczności lokalnej Kłobuczyna. Wiele uroczystości okolicznościowych wpłynęło na rozwój integracji międzypokoleniowej. Dzieci nabyły umiejętności manualne, twórcze oraz muzyczne. Ponadto wzrosła aktywność mieszkańców na polu działalności społecznej.

4. Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli dzieci i młodzież w wieku 1,5 do 4 lat – 15 osób oraz ich rodzice – 28 osób. Pośrednimi uczestnikami byli mieszkańcy Kłobuczyna, których liczbę szacuje się na ok. 300.

5. Partnerzy projektu:

Partnerami projektu byli Rada Sołecka, Radni Gminy Gaworzyce, Klub sportowy oraz mieszkańcy Kłobuczyna, którzy brali czynny udział w projekcie.

 [pe2-image src=”http://lh5.ggpht.com/-6XwKm4OWVbU/U6mVOpalz1I/AAAAAAAAB_E/jXKbzn2xY38/s144-c-o/DL032.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/111728317250186132483/2013DobrePrzykAdyDziaAjLokalnie2013#6028513655080210258″ caption=”” type=”image” alt=”DL032.jpg” ] [pe2-image src=”http://lh6.ggpht.com/-TiHAJLCmPN4/U6mVPY83W4I/AAAAAAAAB_M/URDGxWD8gZo/s144-c-o/DL033.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/111728317250186132483/2013DobrePrzykAdyDziaAjLokalnie2013#6028513667840433026″ caption=”” type=”image” alt=”DL033.jpg” ] [pe2-image src=”http://lh5.ggpht.com/-kkxCulylAlE/U6mVPprpy4I/AAAAAAAAB_Q/6jznfzF0ayU/s144-c-o/DL034.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/111728317250186132483/2013DobrePrzykAdyDziaAjLokalnie2013#6028513672331643778″ caption=”” type=”image” alt=”DL034.jpg” ] [pe2-image src=”http://lh5.ggpht.com/-PSoUBaqvH_k/U6mVQxW8JPI/AAAAAAAAB_Y/9RE7Qos63RM/s144-c-o/DL035.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/111728317250186132483/2013DobrePrzykAdyDziaAjLokalnie2013#6028513691572118770″ caption=”” type=”image” alt=”DL035.jpg” ] [pe2-image src=”http://lh5.ggpht.com/-jw-SDhBDlOs/U6mVSKy78II/AAAAAAAAB_g/dw-GA7YPDuI/s144-c-o/DL036.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/111728317250186132483/2013DobrePrzykAdyDziaAjLokalnie2013#6028513715580301442″ caption=”” type=”image” alt=”DL036.jpg” ] [pe2-image src=”http://lh6.ggpht.com/-1YzILcQL-CY/U6mVTa8X9iI/AAAAAAAAB_o/MlQq-eOc_mA/s144-c-o/DL037.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/111728317250186132483/2013DobrePrzykAdyDziaAjLokalnie2013#6028513737094723106″ caption=”” type=”image” alt=”DL037.jpg” ]