Artykuły w kategorii 'Dobre Przykłady Działaj Lokalnie 2014'

image_pdfimage_print

Miodowe wakacje

sty 14, 2015 Kategoria: Dobre Przykłady Działaj Lokalnie 2014
Nazwa Wnioskodawcy: Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie Nazwa realizatora: Wystarczy chcieć! Cel projektu  (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?) Celem głównym projektu była integracja, aktywizacja, rekreacja społeczna i zapewnienie wszechstronnego rozwoju, co najmniej 25 osobowej grupie dzieci i młodzieży z Gminy Polkowice poprzez udział w warsztatach rękodzielniczych, artystycznych i ruchowych w okresie od sierpnia do listopada 2014r. Cel główny został osiągnięty poprzez cele szczegółowe, którymi były: a)    Wzrost aktywności, integracji i rekreacji społecznej, wśród dzieci i młodzieży z Gminy Polkowice, b)    Propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwoju zainteresowań, pasji i wzorców rodzinnych, c)    Wzrost umiejętności manualnych w zakresie wyrobu świec z wosku, d)    Rozwój zainteresowań, pasji pobudzenie aspiracji poznawczych i twórczych, e)    Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia... Czytaj więcej

Spotkajmy się nad stawem

sty 14, 2015 Kategoria: Dobre Przykłady Działaj Lokalnie 2014
Nazwa Wnioskodawcy: Stowarzyszenie Odnowy Wsi Kurowice Nazwa realizatora: OSP Modła nasz dom Cel projektu  (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?) Celem projektu było zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych, rozwój tożsamości społeczności wiejskiej mieszkańców wsi Modła, podniesienie atrakcyjności wsi, a także stworzenie miejsca do wspólnego spędzania wolnego czasu. Działania zrealizowane w ramach projektu (O co chodziło w projekcie i jakie główne działania były realizowane w ramach tego projektu?) Projekt pn. Spotkajmy się nad stawem polegał na zagospodarowaniu wolnego terenu przy zbiorniku małej retencji we wsi Modła, położonego na terenie Gminy Jerzmanowa. Dzięki wspólnej pracy wielu wolontariuszy została wybudowana drewniana altana oraz miejsce na ognisko. Nowo wybudowana altana i miejsce na ognisko sprzyja warunkom do nawiązywania kontaktów społecznych. Altana stała się nieodzownym elementem architektury... Czytaj więcej

Zdrowo, sportowo, tanecznie – dbamy o aktywność ruchową społeczności lokalnej

sty 14, 2015 Kategoria: Dobre Przykłady Działaj Lokalnie 2014
Nazwa Wnioskodawcy: Stowarzyszenie Przyjaciół Nowego Miasteczka Nazwa realizatora: Fit Active – Aktywni Razem Cel projektu  (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?) Głównym celem projekty było zwiększenie aktywności fizycznej społeczności lokalnej z Gminy Nowe Miasteczko poprzez prowadzenie zajęć ruchowych. Dobrem wspólnym zrealizowanego projektu było kształtowanie prozdrowotnych postaw w konsekwencji zwiększenie sprawności ruchowej wśród mieszkańców Gminy Nowe Miasteczka. Działania zrealizowane w ramach projektu (O co chodziło w projekcie i jakie główne działania były realizowane w ramach tego projektu?) Realizator projektu przedstawił bogatą ofertę zajęciową. Instruktorzy prowadzili różnorodne zajęcia fitness, pilates, TBC , ćwiczenia oporowe, muzyczno-ruchowe. Zajęcia odbywały się na ogół dwa razy w tygodniu. Uczestniczkami były kobiety w różnym wieku, młodzież i dzieci. Małe dzieci do 5 lat przybyłe... Czytaj więcej

Przygoda z końmi

sty 14, 2015 Kategoria: Dobre Przykłady Działaj Lokalnie 2014
Nazwa Wnioskodawcy: Stowarzyszenie hodowców i miłośników koni „Koń i Człowiek” w Jakubowie Nazwa realizatora: Koniarze z Jakubowa Cel projektu  (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?) Projekt „Przygoda z Końmi” miał na celu rozbudzenie pasji i zamiłowań dzieci, młodzieży i dorosłych do zwierząt, jakimi są konie oraz aktywności ruchowej wśród mieszkańców Gminy Jerzmanowa. Działania zrealizowane w ramach projektu (O co chodziło w projekcie i jakie główne działania były realizowane w ramach tego projektu?) Projekt polegał na przeprowadzeniu spotkań zjazdowych, których celem była nauka opieki nad koniem i poznania zasad jazdy konnej.  Zostały przeprowadzone zajęcia teoretyczne dotyczące ogólnej tematyki „koń i człowiek”. Zajęcia praktyczne przeprowadzane były w obrębie świetlicy wiejskiej w Jakubowie, na placu treningowym i na terenie stajni, podczas których uczestnicy warsztatów... Czytaj więcej

Szlakami Dolnego Śląska

sty 14, 2015 Kategoria: Dobre Przykłady Działaj Lokalnie 2014
Nazwa Wnioskodawcy: Skorpion Polkowice Nazwa realizatora: Skorpion Polkowice Cel projektu  (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?) Celem projektu było zwiększenie udziału osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności z terenu gminy Polkowice w aktywnych formach życia społecznego poprzez uczestnictwo w cyklu warsztatów wyjazdowych, zaplanowanych w oparciu o przewodnik turystyczny „Dolny Śląsk – otwarty dla każdego. 100 tras turystycznych dla osób niepełnosprawnych”. Działania zrealizowane w ramach projektu (O co chodziło w projekcie i jakie główne działania były realizowane w ramach tego projektu?) Osoby uczestniczące w warsztatach miały możliwość poznać walory turystyczne Dolnego Śląska w warunkach sprzyjających integracji osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, nawiązania nowych znajomości, sprawdzenia siebie w nowych warunkach i nieznanym otoczeniu. Zrealizowano 5 warsztatów... Czytaj więcej

Moto-kolorowo. Nowa przestrzeń zdarzeń w Gminie Gaworzyce

sty 14, 2015 Kategoria: Dobre Przykłady Działaj Lokalnie 2014
Nazwa Wnioskodawcy: Stowarzyszenie „Lepsze jutro, twórzmy dziś” Nazwa realizatora: Stowarzyszenie „Lepsze jutro, twórzmy dziś” Cel projektu  (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?) Głównym celem projektu było stworzenie w Gaworzycach miejsca integracji i podejmowania inicjatyw społecznych przez różne grupy społeczne i organizacje z terenu Wzgórz Dalkowskich. Został wykorzystany potencjał techniczny, przyrodniczy oraz ludzki gminy Gaworzyce. Działania zrealizowane w ramach projektu (O co chodziło w projekcie i jakie główne działania były realizowane w ramach tego projektu?) Projekt stał się pomysłem na ożywienie życia społecznego wokół nowego miejsca dotychczas niezagospodarowanego na terenie gminy Gaworzyce. W kwietniu 2013r. było ono jeszcze dzikim wysypiskiem śmieci. Dzięki aktywnym społecznikom, nakładowi pracy i ich wizji, z nieużytku, stał się tor motocrossowy do uprawiania sportu, jak również... Czytaj więcej

NA POLANIE

sty 14, 2015 Kategoria: Dobre Przykłady Działaj Lokalnie 2014
Nazwa Wnioskodawcy: Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźnicy Nazwa realizatora: Grupa nieformalna IKA Cel projektu  (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?) Celem głównym projektu była aktywizacja, integracja i rekreacja społeczna mieszkańców Gminy Brzeźnica oraz propagowanie wzorców życia rodzinnego opartych na współdziałaniu. W ramach realizacji projektu zostały osiągnięte cele szczegółowe tj. 1)    Nastąpił wzrost aktywności społecznej u mieszkańców Stanowa 2)    Zwiększyła się świadomość mieszkańców w zakresie promocji zdrowia, wypoczynku i rekreacji oraz kultywowaniu tradycji 3)    Nastąpił wzrost integracji wśród mieszkańców Gminy Brzeźnica, 4)    Został w większym zakresie propagowany zdrowy tryb życia i prawidłowe wartości rodzinne Działania zrealizowane w ramach projektu (O co chodziło w projekcie i jakie główne działania były realizowane w ramach tego projektu?) W ramach projektu... Czytaj więcej

LATAjące KINO – integracja mieszkańców wsi Gminy Radwanice.

sty 14, 2015 Kategoria: Dobre Przykłady Działaj Lokalnie 2014
Nazwa Wnioskodawcy: Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach Nazwa realizatora: Aktywiści Społecznej Integracji „Bez Balastu” Cel projektu  (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?) Głównym celem projektu było przeprowadzenie projekcji filmowych w 9 świetlicach, po 2 filmy na świetlicę, zrealizowanie warsztatów multimedialnych oraz zajęć dla dzieci. Poprzez realizację projektu „Latającego kina” została dokonana kulturowa integracja społeczeństwa poprzez spotkania i projekcje kinowe, a tym samym wyrównanie szans mieszkańców wsi w dostępie do kultury. Wspólne działanie przyczyniło się do poprawy estetyki istniejących miejsc spotkań, co sprawiło, że społeczność bardziej dba o wspólne dobro i świetlice stały się miejscem spotkań dla całych rodzin. Projekt pozwolił mieszkańcom gminy otworzyć się na kulturowe wydarzenia i zaangażować się bezpośrednio w ich udział. Działania zrealizowane w ramach... Czytaj więcej

Rodzic i dziecko – warsztaty profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci i rodziców

sty 14, 2015 Kategoria: Dobre Przykłady Działaj Lokalnie 2014
Nazwa Wnioskodawcy: Ośrodek Kultury i Sportu w Nowym Miasteczku Nazwa realizatora: Aktywne Mamy Cel projektu  (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?) Głównym celem projektu była integracja między dzieckiem a rodzicem. Zaplanowane działania miały na celu zwiększenie spędzania czasu z własnym dzieckiem, (na co każdego dnia brakuje jednak czasu), a przede wszystkim miały wpłynąć pozytywnie na relacje panujące między dzieckiem a jego rodzicem, na lepsze siebie zrozumienie i spędzanie wspólnie czasu w miłej i spokojnej atmosferze, w której to zarówno dziecko jak i rodzic będą pogłębiać emocjonalną więź, jaka ich łączy. Działania zrealizowane w ramach projektu (O co chodziło w projekcie i jakie główne działania były realizowane w ramach tego projektu?) Cel został osiągnięty poprzez realizację działań tj: 1) Spotkanie rodziców z psychologiem dziecięcym, którego celem było przybliżenie psychiki dziecka, jego faz... Czytaj więcej

Kuchnia od kuchni

sty 14, 2015 Kategoria: Dobre Przykłady Działaj Lokalnie 2014
Nazwa Wnioskodawcy: Biblioteka Publiczna Gminy Żukowice z/s w Nielubi Nazwa realizatora: Aktywni dla Gminy Żukowice Cel projektu  (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?) Celem głównym projektu był rozwój zainteresowań sztuką kulinarną wśród 15 dzieci i młodzieży w wieku 8-13 lat z terenu Gminy Żukowice. Celami szczegółowymi było: a)    aktywizowanie społeczności wiejskiej do pożytecznego spędzania czasu wolnego, b)    wzrost świadomości kulinarnej i zdrowego stylu życia, c)    zgłębianie wiedzy z zakresu kulinariów, d)    wzrost świadomości z zakresu higieny i bezpieczeństwa w obrębie gospodarstwa domowego. Działania zrealizowane w ramach projektu (O co chodziło w projekcie i jakie główne działania były realizowane w ramach tego projektu?) W ramach projektu zostały przeprowadzone warsztaty  teoretyczno – praktyczne z zakresu sztuki kulinarnej z wykwalifikowaną osobą z zakresu żywienia i... Czytaj więcej
Rozwój i upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Siedlisko”
  title=
Zapraszamy na stronę [KLIKNIJ]