Zarząd Fundacji

Mariola Włodarczak – Prezes

Dorota Dmowska – Wiceprezes

Jan Laszczowski – Członek

Emilia Prokopczak – Członek