Startuj z FIO

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Odrą a Bobrem” w Zaborze oraz Fundacja „Ad Rem” z Gorzowa Wlkp. 24 lipca uruchomiły konkurs na mikrodotacje w ramach projektu „Startuj z FIO” dofinansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (środki w dyspozycji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej). Projekt został objęty Honorowym Patronatem Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak.

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne pod adresem: http://www.miedzyodraabobrem.pl/art,568,startuj-z-fio.html

Zapraszamy!
Szkolimy Liderów na Wzgórzach Dalkowskich

II Zjazd szkoleniowy organizowany w ramach „Dialogu Współpracy Obywatelskiej” już za nami. W dniach 22 do 24 lipca 2016r. odbył się kolejny zjazd szkoleniowy. Tym razem uczestnicy projektu szkolili się w Jesionce w ośrodku Tanzanit.

Podczas 3 dniowych warsztatów beneficjenci poznali techniki komunikacyjne pomocne podczas konsultacji społecznych, dowiedzieli się jak sprawnie i precyzyjnie przekazywać informację podczas chaosu, co zaburza proces komunikacyjny i jak sobie z tym radzić. Istotnym elementem szkolenia był warsztat ze sztuki mówienia i wystąpień publicznych, uczestnicy przekonali się, że „tekst to pretekst” wzmacniający komunikat wpływający na partycypacje obywatelską, dowiedzieli się również, co przeszkadza a co pomaga podczas wystąpień publicznych oraz jak umiejętnie posługiwać się mikrofonem. Bardzo ważnym punktem spotkania było zapoznanie się ze schematem Programu Aktywności Lokalnej (PAL). Był to wstęp do zajęć wrześniowych, podczas których uczestnicy będą tworzyć PAL-e, które realizowane będą w ich lokalnych społecznościach. Na wdrożenie Programów uczestnicy otrzymają łącznie ponad 30 tys. złotych.

Warsztaty mają na celu pokazanie uczestnikom jak wzmocnić pozycję Lidera w środowisku lokalnym. Ponadto zajęcia integrują grupę i pokazują, w jaki sposób budować sprawny zespół oraz jak nim zarządzać. To już 6 edycja Akademii Liderów realizowana na Wzgórzach Dalkowskich, w tym roku przy wsparciu Ministerstwa Rodziny,  Pracy i Polityki Społecznej z Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, na realizację którego nasza Organizacja otrzymała prawie 100 tys. złotych, przy 10% finansowym wkładzie własnym.

gallery
Rekrutacja do projektu pn. „Dialog Współpracy Obywatelskiej” zakończona!

 21 kwietnia 2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej uczestników projektu „Dialog Współpracy Obywatelskiej”. Do dnia 10 kwietnia 2016r wpłynęło do nas 27 formularzy zgłoszeniowych.  Komisja Rekrutacyjna oceniła i przyznała punkty wszystkim osobom w oparciu o kryteria zawarte w regulaminie rekrutacyjnym.  Spośród ocenionych wybrała 20 osób o najwyższej liczbie punktów które stanowią grupę uczestników projektu pn. „Dialog Współpracy Obywatelskiej”.
Protokół z posiedzenia komisji oraz listę rankingową zamieszczamy poniżej.
Serdecznie dziękujemy Państwu za udział w naborze do Projektu pn. „Dialog Współpracy Obywatelskiej”

Do pobrania:

 

 
Nabór do Akademii Liderów – Dialog Współpracy Obywatelskiej

plakat_dialog_wspolpracy_www(kliknij aby powiększyć)

Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” w partnerstwie z Europejskim Centrum Rozwoju Lokalnego ogłasza nabór do projektu pn. „Dialog Współpracy Obywatelskiej”. Projekt otrzymał wsparcie ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” w 2016 roku.
Akademia Liderów realizowana jest od 2009 rok przez Fundację Porozumienie Wzgórz Dalkowskich. Jej absolwentami jest już ponad 100 liderów, którzy spełniają się w roli sołtysów, radnych czy prezesów swoich organizacji pozarządowych. Skutecznie pozyskują środki zewnętrzne i realizują wiele ciekawych inicjatyw społecznych. Pierwsze 3 edycje były skierowane do kobiet z obszarów wiejskich. Natomiast 2 ostatnie do seniorów 60+. Tegoroczna 6 edycja jest nie zawiera ograniczeń wiekowych ani płciowych.

Celem projektu jest rozwój świadomości obywatelskiej i wzrost uczestnictwa w życiu publicznym. W ramach projektu będą realizowane liczne działania na rzecz wzmacniania inicjatyw obywatelskich, zachęcania do aktywności społecznej oraz nawiązywania kontaktów i współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi. Przeprowadzona będzie seria warsztatów z zakresu motywacji i komunikacji, pozyskiwania środków zewnętrznych jak również warsztatów partycypacyjnych. Projekt skierowany jest do 20 mieszkańców z powiatu nowosolskiego i żagańskiego (woj. lubuskie) oraz z powiatu głogowskiego i polkowickiego (woj. dolnośląskie).

Do udziału w projekcie zapraszamy radnych, sołtysów, przedstawicieli rad sołeckich, przedstawicieli NGO, przedsiębiorców oraz lokalnych działaczy społecznych. Uczestnicy otrzymają wsparcie merytoryczne oraz praktyczne, a uzyskane podczas warsztatów umiejętności z zakresu oddolnych inicjatyw obywatelskich umożliwią im wzrost uczestnictwa w życiu społecznym. Kurs szkoleniowy będzie trwał przez okres 6 miesięcy i realizowany będzie w formie kilkudniowych zjazdów. Szkolenia będą realizowane w postaci wykładów, ćwiczeń, zagadnień, gier, zabaw, testów, scenek oraz dyskusji moderowanych. Każdy program szkolenia będzie opracowany indywidualnie na poczet oczekiwań. Zostaną przeprowadzone następujące moduły;

 • Akademia Lidera
 • Akademia Rozwoju Mechanizmów Partycypacji Obywatelskiej
 • ABC pozyskiwania środków na działalność społeczną

Po zakończonym kursie Liderzy wraz ze społecznością lokalną zrealizują 5 inicjatyw społecznych, na które mogą otrzymać wsparcie w ramach programu.
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Serdecznie zapraszamy.

Do pobrania:
Kolejna edycja Akademii Liderów na Wzgórzach Dalkowskich już wkrótce…

Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” w partnerstwie z Europejskim Centrum Rozwoju Lokalnego będzie realizować projekt pn. „Dialog Współpracy Obywatelskiej”. Projekt otrzymał wsparcie ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” w 2016 roku.
Akademia Liderów realizowana jest od 2009 rok przez Fundację Porozumienie Wzgórz Dalkowskich. Jej absolwentami jest już ponad 100 liderów, którzy spełniają się w roli sołtysów, radnych czy prezesów swoich organizacji pozarządowych. Skutecznie pozyskają środki zewnętrzne i realizują wiele ciekawych inicjatyw społecznych. Pierwsze 3 edycje były skierowane do kobiet z obszarów wiejskich. Natomiast 2 ostatnie do seniorów 60+. Tegoroczna 6 edycja jest nie zawiera ograniczeń wiekowych ani płciowych.

Celem projektu jest rozwój świadomości obywatelskiej i wzrost uczestnictwa w życiu publicznym . W ramach projektu będą realizowane liczne działania na rzecz wzmacniania inicjatyw obywatelskich, zachęcania do aktywności społecznej oraz nawiązywania kontaktów i współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi. Przeprowadzona będzie seria warsztatów z zakresu motywacji i komunikacji, pozyskiwania środków zewnętrznych jak również warsztatów partycypacyjnych. Projekt skierowany jest do 20 mieszkańców z powiatu nowosolskiego i żagańskiego (woj. Lubuskie) oraz z powiatu głogowskiego i polkowickiego (woj. dolnośląskie).

Do udziału w projekcie zapraszamy radnych, sołtysów, przedstawicieli rad sołeckich, przedstawicieli NGO, przedsiębiorców oraz lokalnych działaczy społecznych. Uczestnicy otrzymają wsparcie merytoryczne oraz praktyczne, a uzyskane podczas warsztatów umiejętności z zakresu oddolnych inicjatyw obywatelskich umożliwią im wzrost uczestnictwa w życiu społecznym. Kurs szkoleniowy będzie trwał przez okres 6 miesięcy i realizowany będzie w formie kilkudniowych zjazdów. Szkolenia będą realizowane w postaci wykładów, ćwiczeń, zagadnień, gier, zabaw, testów, scenek oraz dyskusji moderowanych. Każdy program szkolenia będzie opracowany indywidualnie na poczet oczekiwań. Zostaną przeprowadzone następujące moduły;

 • Akademia Lidera
 • Akademia Rozwoju Mechanizmów Partycypacji Obywatelskiej
 • ABC pozyskiwania środków na działalność społeczną

Po zakończonym kursie Liderzy wraz ze społecznością lokalną zrealizują 5 inicjatyw społecznych, na które mogą otrzymać wsparcie w ramach programu.
Rekrutacja do projektu już w marcu br. dlatego zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Serdecznie zapraszamy.
Świetliki na Wzgórzach Dalkowskich

Krótka charakterystyka:

Projekt pn. Świetliki na Wzgórzach Dalkowskich jest komplementarnym działaniem z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrożonym w latach 2007-2013, ze środków Unii Europejskiej, a  w ramach którego na obszarach wiejskich i miejsko –wiejskich do 25 tysięcy mieszkańców zostały zmodernizowane lub wybudowane świetlice wiejskie z działania Odnowa i Rozwój wsi.   Projekt zapewnia utrzymanie trwałości  i wykorzystanie 15 nowoczesnych budynków (świetlic wiejskich)  tak aby stały się one żywymi ośrodkami animacyjnymi na obszarach wiejskich. Projekt skierowany jest bezpośrednio do  15 Animatorów i ponad 70 tysięcy mieszkańców obszarów wiejskich, którzy mogą skorzystać z działań prowadzonych w świetlicach wiejskich. Realizację działań zaplanowano w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2015r. w partnerstwie publiczno – społecznym z  Forum Samorządowym Wzgórz Dalkowskich (nieformalna organizacja zrzeszająca Wójtów i Burmistrzów regionu Wzgórz Dalkowskich) oraz Fundacją „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”. Swoim zasięgiem obejmie gminy wiejskie i miejsko- wiejskiego powiatu głogowskiego i polkowickiego w województwie dolnośląskim oraz powiat nowosolski w województwie lubuskim.

Cele projektu

Cel główny:

Wyrównywanie szans mieszkańców obszarów wiejskich z powiatu polkowickiego, głogowskiego i nowosolskiego w dostępie do ośrodków animacji i kultury dzięki uruchomieniu 15 świetlic wiejskich.

Cele szczegółowe:

 1. Zwiększenie aktywności społecznej i wzrost zaangażowania co najmniej 600  mieszkańców z  obszarów wiejskich dzięki uruchomieniu 15 świetlic wiejskich w powiecie nowosolskim, polkowickim i głogowskim.
 2. Propagowanie idee wolontariatu wśród mieszkańców obszarów wiejskich z 3 powiatów: polkowickiego, głogowskiego i nowosolskiego, dzięki przygotowaniu wolontariuszy do pełnienia funkcji Animatorów Społecznych na świetlicach wiejskich.
 3. Wzrost  współpracy mieszkańców obszarów wiejskich z powiatu polkowickiego, głogowskiego i nowosolskiego ze wspólnotami samorządowymi.

 Adresaci projektu:

GŁÓWNYMI ODBIORCAMI są mieszkańcy obszarów wiejskich z powiatu głogowskiego, polkowickiego (woj. dolnośląskie) oraz powiatu nowosolskiego (woj. lubuskie).  Podzielić ich możemy na osoby, które zgłoszą się na wolontariuszy i zostaną Animatorami Społecznymi (15 osób, w głównej mierze będą to osoby w wieku od 21 do 55 lat, z wykształceniem co najmniej średnim, niepracujące lub uczące się zaocznie). DRUGĄ GRUPĄ ODBIORCÓW będzie co najmniej 600 mieszkańców, którzy będą korzystać ze świetlicy wiejskiej. TRZECIĄ GRUPĄ DOCELOWĄ projektu będą wspólnotę samorządowe – gminy, które podpiszą porozumienie o współpracy w ramach projektu. Zakładamy że będzie to co najmniej 5 gmin wiejskich lub miejsko –wiejskich do 25 tys. mieszkańców z obszaru w/w powiatów.

ADRESATAMI POŚREDNIMI projektu będą pozostali mieszkańcy obszarów wiejskich z  w/w obszaru – rodziny, odbiorców bezpośrednich projektu. Którzy odczują skutki realizacji projektu w swoich domach. Takie jak wzrost zadowolenia, spełnienia się, integracji, poznania czegoś nowego, polepszenia warunków życia społecznego.

KORZYŚCI DLA GRUP DOCELOWYCH Z REALIZACJI PROJEKU:

Realizacja projektu przyczyni się przede wszystkim do zniwelowania głównego problemu jakim jest bark dostępności świetlicy wiejskiej dla mieszkańców. Projekt ma za zadanie nie tylko zniwelować ten problem ale również pokazać władzą lokalnym, że można zastosować mechanizm wolontariatu w celach prowadzenia świetlicy. Obniża to znacząco koszty funkcjonowania świetlicy, a jednoczenie pozwala mieszkańcom ją wspólnie prowadzić. Utożsamiają się z prowadzoną świetlicą przez co biorą za jej funkcjonowanie większą odpowiedzialność. Ponadto projekt pozytywnie wpłynie na integracje mieszkańców, zwiększy ich zaangażowanie w sprawy i problemy wsi, zwiększa edukację i animację życia na obszarach wiejskich, a także zwiększy współprace mieszkańców z lokalną wspólnotą samorządową. Projekt pokazuje również nowe oblicze wolontariatu. Który często dalej na wsiach, szczególnie przez osoby starsze utożsamiany jest  z  tzw. czynami społecznymi, które kojarzą się mieszkańcom z pracami przymusowymi.  Zastosowanie zwrotu poniesionych przez wolontariusza kosztów zgodnie z ustawą pokazuje, że wolontariusz nie musi prócz swojego czasu ponosić dodatkowych środków, co często jest główna przyczyną braku wolontariuszy. Animatorzy Społeczni zdobędą doświadczenie w prowadzeniu świetlic  co w przyszłości może zostać dostrzeżone przez lokalny samorząd aby zatrudnić ich na umowę o pracę.

W pierwszej kolejności wytypowane zostaną świetlice, które zostaną objęte wsparciem, wg. Kryteriów dostępu:

 1. świetlica objęta wsparciem w ramach projektu otrzymała wsparcie w ramach PROW 2007-2013
 2. świetlica wiejska z powiatu głogowskiego, polkowickiego lub nowosolskiego
 3. podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Fundacja I.R.E.S a właściwym JST w celu zachowania trwałości projektu, tj. JST wnosi do projektu 670,00 zł wkładu własnego finansowego, za każdego Animatora Społecznego, którego

Harmonogram działań w projekcie:

01.05.-05.06.2015r. – rekrutacja 15 Animatorów Społecznych do prowadzenia świetlic wiejskich

12.06. – 30.06.2015r. – szkolenie Animatorów Społecznych

01.07. -31.12.2015r. – prowadzenie świetlic wiejskich przez Animatorów Społecznych

01.07.-31.08.2015r. – opracowanie Planów Działania Świetlic Wiejskich na Wzgórzach Dalkowskich

01.07.-31.12.2015r. – wsparcie tutorskie   Animatorów Społecznych

WARTOŚĆ dodana projektu:

Wartością dodana projektu będzie wzmocnienie współpracy mieszkańców, w których prowadzone będą świetlice wiejskie ze wspólnota samorządową – Gminą. Wspólne opracowanie Planów Działania, pokaże mieszkańców, że JST zależy na tym aby świetlice wiejskie były dla nich ogólnodostępne, a JST będzie mogła przekonać się, że prowadzenie świetlic można powierzyć mieszkańcom, z wykorzystaniem wolontariatu, bez ponoszenia dużych nakładów finansowych.

 Dokumenty do pobrania:
Polsko-Rosyjska Fundacja „Wspólna Sprawa”

Celem głównym projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zwiększenie dostępności 200 mieszkańcom Gminy Sulęcin w wieku 15 – 30 lat do sektora usług kulturalnych poprzez działalność Objazdowego Kina Bez Granic w okresie od 19 kwietnia do 18 sierpnia 2013r. W ramach projektu zorganizowano gry i zabawy dotyczące polskiej kultury i tradycji kulturowych. Dzięki realizacji przedsięwzięć nastąpiło wyrównanie szans młodzieży z terenów wiejskich względem ich rówieśników z miast w dostępie do kina.

Nazwa Beneficjenta: Polsko – Rosyjska Fundacja „Wspólna Sprawa”  
Tytuł projektu: 
„Objazdowe kino bez granic”
Obszar realizacji projektu: 
Przemysław, gmina Krzeszyce, powiat Sulęciński, woj. lubuskie
Okres realizacji projektu: 
19.04.2013r. – 18.08.2013r.  
Liczba uczestników projektu: 
200

Dofinansowanie ze środków PO FIO: 9.500,00 zł
Wkład własny organizacji: 700,00 zł
Stowarzyszenie „Z Głębi Serca w Jordanowie”

Celem głównym projektu była aktywizacja i integracja międzypokoleniowa około 50 Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w wieku 60+ oraz dzieci z miejscowości Jordanowo w okresie od 18 kwietnia do 18 sierpnia 2013r poprzez organizację cyklicznych warsztatów aktywizacyjnych. W ramach zaplanowanych działań zrealizowano wiele ciekawych inicjatyw, m.in. zajęcia z edukacji cyfrowej, a w tym nauka korzystania z komputera i Internetu, a także spotkania muzyczno – poetyckie podczas których można było nie tylko posłuchać muzyki na żywo w wykonaniu uczestników projektu, ale również nacieszyć oko pięknym występem najmłodszych artystów. Wszystkie działania zaplanowane w projekcie przyniosły wiele pozytywnych rezultatów. Udowodniono, że nowe technologie nie są tylko i wyłącznie domeną młodych, a przełamanie barier międzyludzkich przynosi wiele uśmiechu i radości.

Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie „Z Głębi Serca w Jordanowie” 

Tytuł projektu: „RAZEM – RAŹNIEJ – ŁATWIEJ”
Obszar realizacji projektu: 
Jordanowo, gmina Świebodzin, woj. lubuskie
Okres realizacji projektu: 
18.04.2013r. – 18.08.2013r. 
Liczba uczestników projektu: 
57

Dofinansowanie ze środków PO FIO: 9.500,00 zł
Wkład własny organizacji: 1.720,00 zł
Stowarzyszenie „Grochowiacy”

Celem głównym projektu pn. „Letnia akademia twórczości” była integracja międzypokoleniowa mieszkańców Grochowa i zwiększenie ich udziału w życiu publicznym w okresie od 18 kwietnia 2013r. do 18 sierpnia 2013r.  Dzięki realizacji projektu Beneficjenci mogli wziąć udział w warsztatach wikliniarskich i florystycznych, a puentą projektu, a jednocześnie możliwością pochwalenia się autorskimi pracami był piknik rodzinny, który cieszył sie dużym zainteresowaniem wśród społeczności lokalnej.

 

 

Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie „Grochowiacy” 
Tytuł projektu: 
„Letnia akademia twórczości – Międzypokoleniowe Warsztaty Wikliniarsko-Florystyczne w Grochowie”
Obszar realizacji projektu: 
Grochowo, gm. Sulęcin, powiat sulęciński, woj. lubuskie
Okres realizacji projektu: 
19.04.2013r. – 18.08.2013r. 
Liczba uczestników projektu: 
40

Dofinansowanie ze środków PO FIO: 9.500,00 zł
Wkład własny organizacji: 630,00 zł
Fundacja Św. Klemensa

Celem głównym projektu była aktywizacja społeczna mieszkańców powiatu sulęcińskiego w zakresie rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży oraz tworzenie równych szans dla dyskryminowanych najsłabszych grup społecznych w okresie od 15 maja do 18 sierpnia 2013r. Dzięki realizacji projektu mieszkańcy powiatu sulęcińskiego zyskali miejsce, w którym bezpłatnie mogli uzyskać poradę m.in. jak sporządzić CV i list motywacyjny, znaleźć informacje na temat dostępnych miejsc pracy w obrębie powiatu i pozyskiwania środków na uruchomienie własnej działalności gospodarczej.

Nazwa Beneficjenta: Fundacja Św. Klemensa

Tytuł projektu: „Integracja i aktywizacja społeczna” 
Obszar realizacji projektu: 
Sulęcin, woj. lubuskie
Okres realizacji projektu: 
15.05.2013r. – 18.08.2013r. 
Liczba uczestników projektu: 
24

Dofinansowanie ze środków PO FIO: 4.500,00 zł
Wkład własny organizacji: 460,00 zł