2012

W dniu 15 maja 2012r, Zarząd Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich, zatwierdził listę rankingową ocenionych przez Komisję selekcyjną projektów, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs Programu Działaj Lokalnie VII Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce wraz z Ośrodkiem Działaj Lokalnie Fundacją Porozumienia Wzgórz Dalkowskich.
Z 28 ocenionych projektów, które przeszły ocenę formalną, aż 15 inicjatyw lokalnych zostało wybranych do dofinansowania na ogólną sumę 55 tys zł. Przewodniczący Komisji Selekcyjnej Pan Przemysław Maksymów, podkreślił, że zainteresowanie lokalnych organizacji pozarządowych było bardzo duże. Wpłynęło wiele ciekawych inicjatyw społecznych, niestety z uwagi na limit posiadanych środków nie udało się wesprzeć wszystkich pomysłów. Komisja przy ocenie projektów kierowała się przede wszystkim zaangażowaniem społecznym w realizację zaplanowanych przedsięwzięć oraz starała się wybrać inicjatywy, które będą dobrem wspólnym jak najszerszego grona społeczeństwa. Podkreślić należy, że wsparcie tych przedsięwzięć było możliwe dzięki wsparciu finansowym gmin: Gaworzyce, Grębocice, Radwanice, Chocianów, a także Starostwa Powiatowego w Polkowicach.

 

2013

W dniu 15 lipca 2013r, Zarząd Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich, zatwierdził listę rankingową ocenionych przez Komisję selekcyjną projektów, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs VIII edycji Programu Działaj Lokalnie, Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce wraz z Ośrodkiem Działaj Lokalnie Fundacją Porozumienie Wzgórz Dalkowskich.

W tym roku była to już II edycja Programu Działaj Lokalnie na Wzgórzach Dalkowskich, do której przystąpiło 8 gmin, tj. Gmina Brzeźnica, Gaworzyce, Grębocice, Nowe Miasteczko, Kożuchów, Radwanice, Szprotawa i Żukowice.  Łącznie wpłynęło 69 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 372 tys. zł. Wszystkie projekty przeszły pozytywnie ocenę formalną. Limit środków w tegorocznej edycji wyniósł 76.000,00 zł i był większy od zeszłorocznego o 22 tys. zł. Komisja Selekcyjna wybrała 19 inicjatyw do dofinansowania. Przewodniczący Komisji Selekcyjnej Pan Przemysław Maksymów, podkreślił, że zainteresowanie lokalnych organizacji pozarządowych było bardzo duże. Wpłynęło wiele ciekawych inicjatyw społecznych i wybór tych najbardziej angażujących społeczność lokalną do czynnej aktywizacji i wypracowywania dobra wspólnego, był bardzo trudny.  Z uwagi na limit posiadanych środków nie było możliwości dofinansować wszystkich projektów. Komisja przy ocenie projektów kierowała się przede wszystkim, krzewieniem wolontariatu, zaangażowaniem społecznym w realizację zaplanowanych przedsięwzięć i integracją mieszkańców. Komisja starała się wybrać przedsięwzięcia, które będą dobrem wspólnym jak najszerszego grona społeczeństwa. Ponadto premiowane były wnioski organizacji, które po raz pierwszy wnioskowały o granty w ramach Programu Działaj Lokalnie.

 

 

2014

W dniu 1 sierpnia 2014r, Zarząd Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich, zatwierdził listę rankingową ocenionych przez Komisję selekcyjną projektów, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs VIII edycji Programu Działaj Lokalnie, Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce wraz z Ośrodkiem Działaj Lokalnie Fundacją Porozumienie Wzgórz Dalkowskich.

W tym roku była to już III edycja Programu Działaj Lokalnie na Wzgórzach Dalkowskich, do której przystąpiło 12 gmin, tj. Gmina Gaworzyce, Grębocice, Radwanice, Jerzmanowa, Polkowice i Żukowice z terenu woj. lubuskiego oraz Nowe Miasteczko, Kożuchów, Szprotawa, Bytom Odrzański, Niegosławice i Brzeźnica. Łącznie wpłynęło 39 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 252 tys. zł. Wszystkie projekty przeszły pozytywnie ocenę formalną. Limit środków w tegorocznej edycji wyniósł 83.960,00 zł i jest większy od zeszłorocznego o 7.960 tys. zł. Komisja Selekcyjna wybrała 21 inicjatyw do dofinansowania. Przewodniczący Komisji Selekcyjnej Pan Przemysław Maksymów, podkreślił, że zainteresowanie lokalnych organizacji pozarządowych było bardzo duże. Wpłynęło wiele ciekawych inicjatyw społecznych i wybór tych najbardziej angażujących społeczność lokalną do czynnej aktywizacji i wypracowywania dobra wspólnego, był bardzo trudny. Dofinansowanie tych przedsięwzięć było możliwe dzięki wsparciu finansowemu gmin, które wzięły udział w tej edycji a także Starostwu Powiatowemu w Polkowicach.

 

 

2015

W dniu 10 czerwca 2015r, Zarząd Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich, zatwierdził listę rankingową ocenionych przez Komisję selekcyjną projektów, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs IX edycji Programu Działaj Lokalnie. Komisja podjęła decyzję dofinansowania najlepszych projektów inicjujących współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Do dofinansowania spośród 62 wniosków przekazanych do oceny merytorycznej wybrano 39 projektów, na łączną kwotę 170.000 zł.
Realizacja IX edycji Programu “Działaj Lokalnie” na Wzgórzach Dalkowskich odbywa się pod honorowym patronatem Radia Elki, a przyznanie dotacji jest możliwe dzięki wsparciu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, wsparciu samorządów ze Wzgórz Dalkowskich oraz środków Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.
Zdecydowanie największym Państwa zainteresowaniem cieszyły się działania z zakresu prowadzenia zajęć aktywizacyjno – integracyjno – twórczych, kulturalnych, sportowych, czy tworzenia miejsc rekreacyjnych, budowy boisk sportowych jak również placów zabaw.

W tym roku jest to już IV edycja Programu Działaj Lokalnie na Wzgórzach Dalkowskich, do której przystąpiło 12 gmin, tj. Gmina Gaworzyce, Grębocice, Radwanice, Jerzmanowa, Polkowice i Żukowice z terenu woj. dolnośląskiego oraz Nowe Miasteczko, Kożuchów, Szprotawa, Bytom Odrzański, Niegosławice i Brzeźnica z woj. lubuskiego. Łącznie wpłynęło 64 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 353.321,36 zł. 62 projekty zostały skierowane do oceny merytorycznej, natomiast 2 zostały odrzucone z przyczyn formalnych. Limit środków w tegorocznej edycji wyniósł 170.000 zł i jest większy od zeszłorocznego o 86.040 zł. Komisja Selekcyjna wybrała 39 inicjatyw do dofinansowania.

Proces weryfikacji przesłanych do nas wniosków był taki sam jak w przypadku poprzednich naborów. Wnioski złożone w Generatorze Programu Działaj Lokalnie zostały zarejestrowane w systemie i przydzielono im numery porządkowe. Następnie skierowano je do oceny formalnej, a po jej pozytywnym przejściu – do oceny merytorycznej.

Ocena merytoryczna dokonana została przez niezależnych ekspertów. Zaproszeni do oceny eksperci reprezentują region Wzgórz Dalkowskich, a także posiadają wiedzę oraz doświadczenie pozwalające na prawidłową ocenę wniosków. Ocena przebiegała zgodnie z kryteriami oceny merytorycznej dostępnymi w Dokumentacji Programu.

 

Mamy nadzieje, że kolejne edycje będą cieszyły się równie dużym zainteresowaniem z Państwa strony. My z naszej strony dołożymy wszelkich starań, aby z roku na rok pula środków przeznaczonych na granty ulegała zwiększeniu. Wierzymy, że wspólnymi siłami uda się zrealizować wiele ciekawych i potrzebnych inicjatyw, które służyć będą mieszkańcom Wzgórz Dalkowskich.