• maj 15, 2023

  GALA Programu Działaj Lokalnie 2022

  11 maja 2023r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Miasteczku odbyła się GALA Programu Działaj Lokalnie 2022. Gala tradycyjnie była okazją do podsumowania zrealizowanych projektów w 2022 roku oraz spotkania realizatorów i władz gmin. W tym roku wręczyliśmy reprezentantom jednostek samorządowych, wspierających nasze ideę własnoręcznie wykonane Anioły Ambasadorów Działaj...
  maj 15, 2023

  Szkolenie z Programu Działaj Lokalnie 16 maja 2023r.

  Tematyka dotyczyć będzie przygotowania wniosku o dofinansowanie. Podczas spotkania omówione będą zasady przyznawania dotacji, regulamin, sprawy dotyczące kosztów kwalifikowanych oraz karty oceny projektów. W szkoleniu mogą wziąć udział: organizacje pozarządowe, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia zwykłe, oddziały terenowe organizacji pozarządowych, grupy...

  Startujemy !!! Działaj Lokalnie na Wzgórzach Dalkowskich 2023!!!

  kw. 28, 2023 Kategoria: Uncategorized
  Startujemy !!! Działaj Lokalnie na Wzgórzach Dalkowskich 2023!!! Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” we współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego Wzgórz Dalkowskich i Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, ogłasza start naboru wniosków w ramach konkursu „Działaj lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności ... Czytaj dalej

  SYGNALIZACJA ŚWIETLNA PRZY ULICY KOPERNIKA JUŻ DZIAŁA – INFORMACJA NA STRONIE PARTNERA PROJEKTU

  sty 20, 2023 Kategoria: Uncategorized
  Nowy system uspokajania ruchu, zwany również systemem dyscyplinowania kierowców,  zamontowany został na przejściu dla pieszych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Szprotawie. Zielone światło dla kierowców włącza się tylko wówczas, gdy jadą z dozwoloną prędkością. – Zrealizowane przedsięwzięcie jest kolejnym etapem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w naszym mieście – mówi burmistrz Mirosław Gąsik. – Jest to niezwykle ważne miejsce ponieważ krzyżują się tam drogi dojścia do żłobka, przedszkola oraz szkoły podstawowej. Zamontowana sygnalizacja świetlna typu „all red” połączona z pomiarem prędkości ma za zadanie wymusić na kierowcy ostrożną i uważną jazdę oraz ograniczenie prędkości. W przypadku, gdy pojazd będzie jechał za szybko, zainstalowany przy sygnalizatorze radar zapali czerwone światło, a kierowca będzie musiał zatrzymać się na kilka sekund. ... Czytaj dalej

  Przedszkolaki i uczniowie znają przepisy ruchu drogowego – INFORMACJA NA STRONIE PARTNERA PROJEKTU

  gru 30, 2022 Kategoria: Uncategorized
  Konkursy plastyczne oraz test wiedzy o ruchu drogowym to efekty działań edukacyjno-profilaktycznych przeprowadzonych w Zespole Przedszkolnym oraz Szkole Podstawowej Nr 1 w Szprotawie. Działania przeprowadzone zostały w  ramach zawartych porozumień z ww. jednostkami oświatowymi gminy oraz współpracy z Komisariatem Policji w Szprotawie. W ramach projektu partnerskiego pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na ul. Kopernika poprzez przebudowę przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Kopernika i Rolnej w Szprotawie” przedszkolaki z Zespołu Przedszkolnego oraz uczniowie klas I-VIII Szkoły Podstawowej nr 1 w Szprotawie uczestniczyli w spotkaniach edukacyjno-profilaktycznych. Podczas spotkań dzieci zdobyli wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z drogi, identyfikacji uczestników ruchu drogowego oraz poznali podstawowe znaki drogowe. Celem zajęć edukacyjno-prewencyjnych przeprowadzonych we współpracy z policją dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w... Czytaj dalej

  TRWA PRZEBUDOWA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA ULICY KOPERNIKA – INFORMACJA NA STRONIE PARTNERA PROJEKTU

  gru 13, 2022 Kategoria: Uncategorized
  System „All red” – czyli zawsze czerwone – to nowa sygnalizacja świetlna, która pojawi się przy przejściu dla pieszych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Szprotawie.  Zielone światło włączy się tylko wówczas, gdy kierowcy będą jechali z dozwoloną prędkością. Trwają prace związane z przebudową przejścia dla pieszych na ulicy Kopernika wraz z montażem nowoczesnego systemu spowalniania ruchu dla pojazdów. W ramach robót wykonana zostanie sygnalizacja świetlna wraz z detekcją ruchu dla pojazdów oraz wybudowana będzie strefa oczekiwania tak zwany azyl. Na słupach zamontowane zostaną włączniki czasowe załączane ręcznie przez pieszych. Przebudowane zostaną dwustronne chodniki oraz umieszczone zostanie oznakowanie pionowe i pomalowane oznakowanie poziome. W ramach prac wykonana będzie również przekładka wysokościowa chodników z płytek betonowych i kostki betonowej oraz system informacji fakturowej. Realizacja zadania odbywa się w... Czytaj dalej

  BURMISTRZ Z WIZYTĄ W PRZEDSZKOLU NA ROLNEJ – INFORMACJA NA STRONIE PARTNERA PROJEKTU

  gru 09, 2022 Kategoria: Uncategorized
  02.12.br., burmistrz Mirosław Gąsik zawitał w Przedszkolu Nr 1 przy ul. Rolnej w Szprotawie, aby wręczyć dzieciom z Zespołu Przedszkolnego nagrody za udział w konkursie grupowego wykonania makiety pn. „Bezpieczna droga do przedszkola” Do konkursu plastycznego przystąpiło 7 grup przedszkolnych w wieku 5-6 lat i 6 lat. Zadaniem uczestników było wykonanie grupowych makiet w celu utrwalenia przez dzieci zasad ruchu drogowego, które przyczynią się do ich bezpieczeństwa podczas drogi do przedszkola, upowszechnienia edukacji na ten temat bezpieczeństwa oraz rozwijania aktywności twórczej, w tym kształtowania wrażliwości estetycznej. Zwycięzcami konkursu zostały dwie grupy: Smerfy i Kaczeńce. Na drugim miejscu uplasowały się Niezapominajki, zaś 3 miejsce zdobyły Tęczowe Nutki. Zwycięzcom oraz wyróżnionym grupom burmistrz wręczył nagrody ufundowane przez gminę. Przeprowadzony konkurs odbył się w ramach realizowanego projektu polegającego na... Czytaj dalej

  BEZPIECZNE PRZEJŚCIE NA KOPERNIKA – INFORMACJA NA STRONIE PARTNERA PROJEKTU

  lis 16, 2022 Kategoria: Uncategorized
  18 października br. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Gminą Szprotawa a Wojewodą Lubuskim na wsparcie w wysokości 100 tys. zł budowy nowoczesnego przejścia dla pieszych, dzięki któremu uczniowie będą mogli bezpiecznie pokonać drogę do szkoły. Projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na ul. Kopernika w Szprotawie poprzez przebudowę przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Kopernika i Rolnej w Szprotawie” polegało będzie na przebudowie tego punktu wraz z montażem nowoczesnego systemu sterowania ruchem „all-red”. Zadanie, w formule „zaprojektuj i wybuduj”, obejmie kolejno wykonanie dokumentacji technicznej, a następnie robót budowlanych z terminem realizacji do końca bieżącego roku. Dotacja celowa w wysokości 100 tys. zł przyznana została ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława... Czytaj dalej

  Wyniki konkursu grantowego Działaj lokalnie 2022

  lip 06, 2022 Kategoria: Uncategorized
  Uprzejmie informujemy, że w ramach konkursu grantowego pn. Działaj lokalnie 2022 Komisja dokonała oceny wniosków złożonych na lokalne inicjatywy, które zostały zgłoszone m.in. przez organizacje pozarządowe, w tym: sportowe i senioralne oraz KGW i grupy nieformalne z obszaru Wzgórz Dalkowskich. Do konkursu wpłynęło 28 projektów, wszystkie przeszły pozytywnie ocenę formalną. Komisja wyłoniła 22 projekty, które otrzymają dofinansowanie i już wkrótce będą mogły wystartować z realizacją swoich pomysłów. Wszystkim wnioskodawcom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie. Gratulujemy autorom najlepiej ocenionych projektów i życzymy sukcesów w realizacji. Lista konkursowa wniosków dofinansowanych w Programie Działaj Lokalnie 2022 [POBIERZ] Lista wniosków niedofinansowanych w Programie DL 2022... Czytaj dalej

  Startujemy !!! Działaj Lokalnie na Wzgórzach Dalkowskich 2022!!! 

  maj 05, 2022 Kategoria: Uncategorized
  Startujemy !!! Działaj Lokalnie na Wzgórzach Dalkowskich 2022!!!    Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” we współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego Wzgórz Dalkowskich i Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, ogłasza start naboru wniosków w ramach konkursu „Działaj lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Łączna pula przeznaczona na granty wynosi co najmniej 78.000,00zł W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które spełniają warunki regulaminowe oraz: mają siedzibę w gminach: Brzeźnica, Kożuchów, Niegosławice, Nowe Miasteczko, Szprotawa, Otyń, Polkowice, Radwanice, Żukowice, Gaworzyce, Grębocice, Jerzmanowa, planują prowadzić działania na terenie przynajmniej jednej z wymienionych gmin.   W bieżącym konkursie „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji... Czytaj dalej
  Rozwój i upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Siedlisko”
 title=
  Zapraszamy na stronę [KLIKNIJ]