• Mar 04, 2019

  Kolejny finał Działaj Lokalnie za nami

  27 lutego 2019r. na Wzgórzach Dalkowskich odbyła się Gala Podsumowująca X edycję Programu Grantowego Działaj Lokalnie. Uroczystość odbyła się w Gminnym Centrum Kultury w Gościeszowicach. Program był współfinansowany ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji ”Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” oraz samorządów ze Wzgórz Dalkowskich. W X edycji...
  Gru 28, 2018

  Konkurs „Opowiedz…” 2018!

  Zapraszamy do udziału w konkursie wszystkie organizacje realizujące projekty w ramach Programu „Działaj Lokalnie X” na obszarze Wzgórz Dalkowskich w 2018r. Konkurs „Opowiedz…” ma na celu nagrodzenie i promowanie najlepszych przykładów twórczego pokazywania projektów Działaj Lokalnie. Jego celem jest również zachęcenie Grantobiorców realizujących projekty ze środków...

  Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

  Paź 12, 2018 Kategoria: Informacje
  Z okazji dnia nauczyciela składamy serdeczne życzenia wielu sukcesów zawodowych, spełnienia obranego celu oraz tego, aby podejmowany trud był źródłem satysfakcji oraz społecznego uznania. Zarząd i pracownicy Fundacji „Porozumienie Wzgórz... Czytaj dalej

  Zapytanie ofertowe 1/SP/2018

  Wrz 06, 2018 Kategoria: Edukacja, Informacje
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów i przyborów szkolnych zawartych w załącznikach ogłoszenia o zapytaniu ofertowym: Zapytanie ofertowe [POBIERZ] Załączniki do zapytania ofertowego... Czytaj dalej

  Inicjatywy Działaj Lokalnie VII na Wzgórzach Dalkowskich wybrane!

  Lip 04, 2018 Kategoria: Uncategorized
  Dnia 04 lipca 2018r. Zarząd Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich, zatwierdził listę rankingową projektów ocenionych przez Komisję selekcyjną, które wpłynęły w odpowiedzi na X edycję Programu Działaj Lokalnie. Komisja podjęła decyzję o dofinansowaniu najlepszych projektów inicjujących współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Do dofinansowania, spośród 48 wniosków przekazanych do oceny merytorycznej, wybrano 28 projektów na łączną kwotę 130 000,00 zł Przyznanie dotacji dla wybranych inicjatyw jest możliwe dzięki wsparciu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, wsparciu 12 samorządów ze Wzgórz Dalkowskich. Największym zainteresowaniem cieszyły się działania z zakresu prowadzenia zajęć aktywizacyjno–integracyjno–twórczych, kulturalnych, sportowych, czy tworzenia miejsc rekreacyjnych jak również budowy boisk sportowych. W tym roku jest to już VII edycja Programu Działaj Lokalnie na Wzgórzach Dalkowskich, do której... Czytaj dalej

  Liderzy Wyszkoleni!

  Cze 19, 2018 Kategoria: ASOS
  Zakończył się cykl liderskich warsztatów szkoleniowych dla seniorów realizowany w ramach Programu EpiCentrum Senior Life. Podczas 3 zjazdów szkoleniowych, które odbyły się na przełomie maja i czerwca 2018r. w Gościeszowicach, Potoczku i Lubiatowie, seniorzy przygotowywali się do pełnienia roli Animatora Społecznego. Warsztaty ukierunkowane były na rozwój osobisty uczestników oraz podniesienie motywacji do podejmowania działań społecznych. Wskazane zostały im techniki wpływające na aktywizację mieszkańców, liderzy wyposażeni zostali w niezbędne narzędzia do pełnienia funkcji animatora-wolontariusza. Podczas szkoleń liderzy nabyli m.in. wiedzę z zakresu wolontariatu, komunikacji, analizy potrzeb a także świadczenia usług społecznych w zakresie kultury, sportu, edukacji i opieki. Liderzy w odpowiedzi na potrzeby wskazane przez seniorów lokalnych stworzyli Programy Działalności każdego Centrum w oparciu, o który będą realizować działania na... Czytaj dalej

  Nabór na wolne stanowisko pracy – Opiekun nauczyciel-wychowawca w Żłobku w Szprotawie

  Cze 14, 2018 Kategoria: Uncategorized
  Prezes Zarządu Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Opiekun nauczyciel-wychowawca w Żłobku „Świat Malucha” w Szprotawie Ogłoszenie o naborze [.PDF] Kwestionariusz osobowy... Czytaj dalej

  Ocena formalna wniosków w ramach X edycji Programu „Działaj Lokalnie” 2018r.

  Cze 12, 2018 Kategoria: Działaj Lokalnie
  Dnia 12 czerwca zakończona została ocena formalna wniosków złożonych w ramach X edycji Programu Działaj Lokalnie 2018 na Wzgórzach Dalkowskich współfinansowanego ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” oraz samorządów ze Wzgórz Dalkowskich. W ramach naboru wpłynęło 48 wniosków i wszystkie uzyskały pozytywną ocenę formalną. Kolejnym etapem jest ocena merytoryczna wniosków, dokonywana przez niezależnych ekspertów. Każdy wniosek oceniany jest przez 2 ekspertów. Średnia uzyskanych punktów  daje miejsce na liście rankingowej. Po zatwierdzeniu Listy przez Zarząd Fundacji, zostaje ona podana do publicznej wiadomości na stronie www.WzgorzaDalkowskie.pl. Jednak przed  przedłożeniem listy rankingowej wniosków rekomendowanych do dofinansowania Zarządowi Fundacji,  Komisja Oceny Projektów, zbiera się by przedyskutować ocenione projekty i przegłosować listę.  Planowany termin... Czytaj dalej

  Przedłużamy termin

  Cze 06, 2018 Kategoria: Działaj Lokalnie
  Informujemy, że termin składania wniosków w konkursie grantowym Działaj Lokalnie, zostaje przedłużony do 10 czerwca... Czytaj dalej

  Ostatnie spotkania szkoleniowo-informacyjne

  Maj 28, 2018 Kategoria: Działaj Lokalnie
  Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” zaprasza osoby zainteresowane złożeniem wniosku w ramach konkursu grantowego „Działaj Lokalnie X” na ostatnie spotkania szkoleniowo-informacyjne, które odbędą się: 30 maja 2018r. (środa) o godz. 10:00 w sali Domu Kultury w Otyniu 30 maja 2018r. (środa) o godz. 13:00 w Domu Kultury Jowisz w Gaworzycach   W programie spotkania: Omówienie tegorocznego regulaminu konkursu Zasady budowania projektu i przygotowania wniosku o dotację.   Ośrodek Działaj Lokalnie prowadzi także indywidualne konsultacje w siedzibie fundacji dla osób zainteresowanych udziałem w konkursie i złożeniem wniosku o dotację. W tej sprawie prosimy o kontakt z koordynatorem programu, Panią Bożeną Skoczeń: bozena@wzgorzadalkowskie.pl lub telefonicznie 68 3888 431 Bieżące informacje na temat konkursu dostępne na: www.WzgorzaDalkowskie.pl Serdecznie zapraszamy Tegoroczna edycja jest współfinansowana ze środków Polsko... Czytaj dalej